Cafe Cuisine AS
Juridisk navn:  Cafe Cuisine AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22278111
Manglerud Senter Plogveien 6 Manglerud Senter Plogveien 6 Fax:
0679 Oslo 679 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988226467
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/11/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ra Regnskap Rukhsar Ahmed
Utvikling:
Omsetning  
  
0.73%
Resultat  
  
296.15%
Egenkapital  
  
39.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.031.000 3.009.000 3.157.000 3.063.000 3.094.000
Resultat: 103.000 26.000 14.000 141.000 137.000
Egenkapital: 285.000 205.000 329.000 316.000 302.000
Regnskap for  Cafe Cuisine AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.031.000 3.009.000 3.157.000 3.063.000 3.094.000
Driftskostnader -2.929.000 -2.984.000 -3.144.000 -2.922.000 -2.956.000
Driftsresultat 103.000 26.000 13.000 141.000 136.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 103.000 26.000 14.000 141.000 137.000
Skattekostnad -23.000 -1.000 0 -28.000 -18.000
Årsresultat 81.000 25.000 14.000 113.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 106.000 133.000 136.000 169.000 186.000
Sum omløpsmidler 419.000 486.000 454.000 486.000 399.000
Sum eiendeler 525.000 619.000 590.000 655.000 585.000
Sum opptjent egenkapital 185.000 105.000 229.000 216.000 202.000
Sum egenkapital 285.000 205.000 329.000 316.000 302.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 240.000 414.000 261.000 340.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 525.000 619.000 590.000 656.000 585.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.903.000 3.002.000 3.153.000 3.055.000 3.082.000
Andre inntekter 128.000 7.000 4.000 8.000 11.000
Driftsinntekter 3.031.000 3.009.000 3.157.000 3.063.000 3.094.000
Varekostnad -1.100.000 -1.111.000 -1.186.000 -1.186.000 -1.224.000
Lønninger -1.115.000 -1.121.000 -1.230.000 -1.011.000 -958.000
Avskrivning -27.000 -23.000 -34.000 -37.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -687.000 -729.000 -694.000 -688.000 -702.000
Driftskostnader -2.929.000 -2.984.000 -3.144.000 -2.922.000 -2.956.000
Driftsresultat 103.000 26.000 13.000 141.000 136.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -150.000 0 -100.000 -100.000
Årsresultat 81.000 25.000 14.000 113.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 106.000 133.000 136.000 169.000 186.000
Sum varige driftsmidler 106.000 133.000 136.000 169.000 186.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 106.000 133.000 136.000 169.000 186.000
Varebeholdning 29.000 42.000 50.000 49.000 66.000
Kundefordringer 5.000 0 0 0 0
Andre fordringer 8.000 8.000 9.000 40.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 378.000 436.000 396.000 397.000 303.000
Sum omløpsmidler 419.000 486.000 454.000 486.000 399.000
Sum eiendeler 525.000 619.000 590.000 655.000 585.000
Sum opptjent egenkapital 185.000 105.000 229.000 216.000 202.000
Sum egenkapital 285.000 205.000 329.000 316.000 302.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 34.000 47.000 57.000 29.000 2.000
Betalbar skatt 23.000 1.000 0 28.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 89.000 123.000 118.000 99.000 83.000
Utbytte 0 -150.000 0 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 94.000 93.000 85.000 84.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 240.000 414.000 261.000 340.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 525.000 619.000 590.000 656.000 585.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 179.000 72.000 193.000 146.000 116.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.2 1.7 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.1 1.5 1.3 1.2
Soliditet 54.3 33.1 55.8 48.2 51.6
Resultatgrad 3.4 0.9 0.4 4.6 4.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 2 0.8 1.1 0.9
Total kapitalrentabilitet 19.6 4.2 2.2 21.5 23.2
Signatur
23.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.04.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex