Cafe Company AS
Juridisk navn:  Cafe Company AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22330035
Dronningens Gate 27 Dronningens Gate 27 Fax:
0154 Oslo 154 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982321298
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 8/16/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Alpha Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-63.01%
Resultat  
  
-116.73%
Egenkapital  
  
6.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.801.000 29.200.000 25.967.000 22.830.000 19.294.000
Resultat: -1.007.000 6.019.000 4.920.000 4.758.000 4.094.000
Egenkapital: 3.501.000 3.286.000 593.000 806.000 794.000
Regnskap for  Cafe Company AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.801.000 29.200.000 25.967.000 22.830.000 19.294.000
Driftskostnader -11.818.000 -23.201.000 -21.063.000 -18.079.000 -15.166.000
Driftsresultat -1.017.000 6.000.000 4.904.000 4.750.000 4.127.000
Finansinntekter 11.000 24.000 17.000 12.000 15.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -1.000 -4.000 -49.000
Finans 10.000 19.000 16.000 8.000 -34.000
Resultat før skatt -1.007.000 6.019.000 4.920.000 4.758.000 4.094.000
Skattekostnad 221.000 -1.326.000 -1.133.000 -1.146.000 -1.027.000
Årsresultat -786.000 4.694.000 3.787.000 3.612.000 3.068.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.602.000 2.101.000 2.160.000 1.346.000 1.040.000
Sum omløpsmidler 3.006.000 8.650.000 7.215.000 7.115.000 5.583.000
Sum eiendeler 4.608.000 10.751.000 9.375.000 8.461.000 6.623.000
Sum opptjent egenkapital 3.401.000 3.186.000 493.000 706.000 694.000
Sum egenkapital 3.501.000 3.286.000 593.000 806.000 794.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 23.000 14.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.095.000 7.441.000 8.768.000 7.655.000 5.829.000
Sum gjeld og egenkapital 4.609.000 10.750.000 9.375.000 8.461.000 6.623.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.064.000 28.351.000 25.182.000 22.248.000 18.837.000
Andre inntekter 737.000 850.000 785.000 582.000 457.000
Driftsinntekter 10.801.000 29.200.000 25.967.000 22.830.000 19.294.000
Varekostnad -2.550.000 -7.253.000 -6.957.000 -6.391.000 -5.128.000
Lønninger -6.264.000 -12.512.000 -11.230.000 -9.210.000 -7.705.000
Avskrivning -560.000 -512.000 -366.000 -241.000 -240.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.444.000 -2.924.000 -2.510.000 -2.237.000 -2.093.000
Driftskostnader -11.818.000 -23.201.000 -21.063.000 -18.079.000 -15.166.000
Driftsresultat -1.017.000 6.000.000 4.904.000 4.750.000 4.127.000
Finansinntekter 11.000 24.000 17.000 12.000 15.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -1.000 -4.000 -49.000
Finans 10.000 19.000 16.000 8.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -4.000.000 -3.600.000 -2.500.000
Årsresultat -786.000 4.694.000 3.787.000 3.612.000 3.068.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 15.000 21.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.493.000 1.991.000 2.050.000 1.222.000 1.018.000
Sum varige driftsmidler 1.493.000 1.991.000 2.050.000 1.222.000 1.018.000
Sum finansielle anleggsmidler 109.000 109.000 109.000 109.000 0
Sum anleggsmidler 1.602.000 2.101.000 2.160.000 1.346.000 1.040.000
Varebeholdning 181.000 276.000 269.000 237.000 184.000
Kundefordringer 19.000 0 0 0 0
Andre fordringer 703.000 746.000 640.000 593.000 371.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.104.000 7.628.000 6.306.000 6.285.000 5.029.000
Sum omløpsmidler 3.006.000 8.650.000 7.215.000 7.115.000 5.583.000
Sum eiendeler 4.608.000 10.751.000 9.375.000 8.461.000 6.623.000
Sum opptjent egenkapital 3.401.000 3.186.000 493.000 706.000 694.000
Sum egenkapital 3.501.000 3.286.000 593.000 806.000 794.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 23.000 14.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.000 23.000 14.000 0 0
Leverandørgjeld 91.000 481.000 436.000 342.000 242.000
Betalbar skatt 1.317.000 1.104.000 1.139.000 1.024.000
Skyldig offentlige avgifter 371.000 1.584.000 1.463.000 1.167.000 926.000
Utbytte -2.000.000 -4.000.000 -3.600.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 632.000 2.059.000 1.766.000 1.407.000 1.137.000
Sum kortsiktig gjeld 1.095.000 7.441.000 8.768.000 7.655.000 5.829.000
Sum gjeld og egenkapital 4.609.000 10.750.000 9.375.000 8.461.000 6.623.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.911.000 1.209.000 -1.553.000 -540.000 -246.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.2 0.8 0.9 1
Likviditetsgrad 2 2.6 1.1 0.8 0.9 0.9
Soliditet 76.0 30.6 6.3 9.5 1
Resultatgrad -9.4 20.5 18.9 20.8 21.4
Rentedekningsgrad -1.017.0 1 4 1187.5 84.2
Gjeldsgrad 0.3 2.3 14.8 9.5 7.3
Total kapitalrentabilitet -21.8 5 52.5 56.3 62.5
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex