Cafe Christian AS
Juridisk navn:  Cafe Christian AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32850125
Postboks 307 Liertoppen Kjøpesenter Bygg 3 Fax: 32850125
3421 Lierskogen 3420 Lierskogen
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 987761717
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 1/3/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Orkas As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.48%
Resultat  
  
-224.15%
Egenkapital  
  
-85.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.862.000 3.599.000 2.707.000 2.774.000 2.913.000
Resultat: -473.000 381.000 67.000 -78.000 30.000
Egenkapital: 59.000 415.000 68.000 19.000 110.000
Regnskap for  Cafe Christian AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.862.000 3.599.000 2.707.000 2.774.000 2.913.000
Driftskostnader -3.335.000 -3.207.000 -2.635.000 -2.847.000 -2.877.000
Driftsresultat -473.000 392.000 72.000 -72.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -5.000 -6.000 -7.000
Finans -10.000 -5.000 -6.000 -7.000
Resultat før skatt -473.000 381.000 67.000 -78.000 30.000
Skattekostnad 116.000 -33.000 -24.000 -54.000 -10.000
Årsresultat -357.000 348.000 49.000 -132.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 173.000 80.000 32.000 33.000 53.000
Sum omløpsmidler 201.000 813.000 338.000 294.000 352.000
Sum eiendeler 374.000 893.000 370.000 327.000 405.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 315.000 -32.000 -81.000 10.000
Sum egenkapital 59.000 415.000 68.000 19.000 110.000
Sum langsiktig gjeld 0 12.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 315.000 477.000 291.000 308.000 295.000
Sum gjeld og egenkapital 374.000 892.000 371.000 327.000 405.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.702.000 3.590.000 2.707.000 2.774.000 2.913.000
Andre inntekter 161.000 9.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.862.000 3.599.000 2.707.000 2.774.000 2.913.000
Varekostnad -777.000 -1.030.000 -799.000 -862.000 -897.000
Lønninger -1.388.000 -1.062.000 -817.000 -921.000 -843.000
Avskrivning -19.000 -9.000 -5.000 -7.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.151.000 -1.106.000 -1.014.000 -1.057.000 -1.084.000
Driftskostnader -3.335.000 -3.207.000 -2.635.000 -2.847.000 -2.877.000
Driftsresultat -473.000 392.000 72.000 -72.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -5.000 -6.000 -7.000
Finans -10.000 -5.000 -6.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -357.000 348.000 49.000 -132.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 116.000 0 0 6.000 67.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 50.000 69.000 21.000 27.000 -13.000
Sum varige driftsmidler 50.000 69.000 21.000 27.000 -13.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 11.000 11.000 0 0
Sum anleggsmidler 173.000 80.000 32.000 33.000 53.000
Varebeholdning 19.000 19.000 18.000 14.000 12.000
Kundefordringer 0 2.000 0 0
Andre fordringer 23.000 5.000 0 11.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 158.000 789.000 318.000 269.000 340.000
Sum omløpsmidler 201.000 813.000 338.000 294.000 352.000
Sum eiendeler 374.000 893.000 370.000 327.000 405.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 315.000 -32.000 -81.000 10.000
Sum egenkapital 59.000 415.000 68.000 19.000 110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 12.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 12.000 0 0
Leverandørgjeld 86.000 78.000 45.000 58.000 33.000
Betalbar skatt 45.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 203.000 121.000 115.000 122.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 173.000 152.000 125.000 135.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 315.000 477.000 291.000 308.000 295.000
Sum gjeld og egenkapital 374.000 892.000 371.000 327.000 405.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -114.000 336.000 47.000 -14.000 57.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.7 1.2 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 1.7 1.1 0.9 1.2
Soliditet 15.8 46.5 18.3 5.8 27.2
Resultatgrad -16.5 10.9 2.7 -2.6 1.2
Rentedekningsgrad 39.2 14.4 5.1
Gjeldsgrad 5.3 1.1 4.5 16.2 2.7
Total kapitalrentabilitet -126.5 43.9 19.4 8.9
Signatur
10.12.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex