Cafe Blaa As
Juridisk navn:  Cafe Blaa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Oskars Gate 72 Deleveien 29A Fax:
1706 Sarpsborg 1712 Grålum
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 924862564
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/31/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mercator AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 552.000
Resultat: -301.000
Egenkapital: -277.000
Regnskap for  Cafe Blaa As
Resultat 2020
Driftsinntekter 552.000
Driftskostnader -848.000
Driftsresultat -296.000
Finansinntekter
Finanskostnader -5.000
Finans -5.000
Resultat før skatt -301.000
Skattekostnad
Årsresultat -301.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 187.000
Sum omløpsmidler 89.000
Sum eiendeler 276.000
Sum opptjent egenkapital -301.000
Sum egenkapital -277.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 553.000
Sum gjeld og egenkapital 276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 552.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 552.000
Varekostnad -364.000
Lønninger -141.000
Avskrivning -31.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -312.000
Driftskostnader -848.000
Driftsresultat -296.000
Finansinntekter
Finanskostnader -5.000
Finans -5.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -301.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 187.000
Sum varige driftsmidler 187.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 187.000
Varebeholdning 21.000
Kundefordringer 1.000
Andre fordringer 25.000
Sum investeringer
Kasse, bank 42.000
Sum omløpsmidler 89.000
Sum eiendeler 276.000
Sum opptjent egenkapital -301.000
Sum egenkapital -277.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 210.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 9.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 333.000
Sum kortsiktig gjeld 553.000
Sum gjeld og egenkapital 276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -464.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet -100.4
Resultatgrad -53.6
Rentedekningsgrad -59.2
Gjeldsgrad -2.0
Total kapitalrentabilitet -107.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex