Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byggmester Steinar Lande As
Juridisk navn:  Byggmester Steinar Lande As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47451908
Dalsfjordvegen 625 Dalsfjordvegen 625 Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 812192922
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/26/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alfa Nor Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.46%
Resultat  
  
-94.9%
Egenkapital  
  
16.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.651.000 1.382.000 865.000 1.181.000 1.573.000
Resultat: 5.000 98.000 -68.000 -56.000 41.000
Egenkapital: 35.000 30.000 -67.000 1.000 55.000
Regnskap for  Byggmester Steinar Lande As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.651.000 1.382.000 865.000 1.181.000 1.573.000
Driftskostnader -1.641.000 -1.283.000 -933.000 -1.238.000 -1.532.000
Driftsresultat 10.000 98.000 -68.000 -57.000 41.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 0
Finanskostnader -5.000 0 0 0 -1.000
Finans -5.000 0 0 2.000 -1.000
Resultat før skatt 5.000 98.000 -68.000 -56.000 41.000
Skattekostnad 0 -2.000 0 2.000 -2.000
Årsresultat 5.000 96.000 -68.000 -54.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 114.000 6.000 25.000 45.000 66.000
Sum omløpsmidler 194.000 173.000 158.000 155.000 265.000
Sum eiendeler 308.000 179.000 183.000 200.000 331.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 0 -97.000 -29.000 25.000
Sum egenkapital 35.000 30.000 -67.000 1.000 55.000
Sum langsiktig gjeld 72.000 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 201.000 149.000 249.000 199.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 308.000 179.000 182.000 200.000 331.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.651.000 1.382.000 865.000 1.181.000 1.573.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.651.000 1.382.000 865.000 1.181.000 1.573.000
Varekostnad -931.000 -760.000 -362.000 -405.000 -987.000
Lønninger -523.000 -380.000 -448.000 -638.000 -388.000
Avskrivning -30.000 -19.000 -21.000 -21.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -157.000 -124.000 -102.000 -174.000 -137.000
Driftskostnader -1.641.000 -1.283.000 -933.000 -1.238.000 -1.532.000
Driftsresultat 10.000 98.000 -68.000 -57.000 41.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 0
Finanskostnader -5.000 0 0 0 -1.000
Finans -5.000 0 0 2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 96.000 -68.000 -54.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 114.000 6.000 25.000 45.000 66.000
Sum varige driftsmidler 114.000 6.000 25.000 45.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 114.000 6.000 25.000 45.000 66.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 113.000 88.000 47.000 46.000 8.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 81.000 85.000 110.000 108.000 257.000
Sum omløpsmidler 194.000 173.000 158.000 155.000 265.000
Sum eiendeler 308.000 179.000 183.000 200.000 331.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 0 -97.000 -29.000 25.000
Sum egenkapital 35.000 30.000 -67.000 1.000 55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 72.000 0 0 0 2.000
Leverandørgjeld 57.000 23.000 43.000 16.000 117.000
Betalbar skatt 0 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 60.000 92.000 71.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69.000 64.000 114.000 112.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 201.000 149.000 249.000 199.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 308.000 179.000 182.000 200.000 331.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.000 24.000 -91.000 -44.000 -9.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 0.6 0.8 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1.2 0.6 0.8 1.0
Soliditet 11.4 16.8 -36.8 0.5 16.6
Resultatgrad 0.6 7.1 -7.9 -4.8 2.6
Rentedekningsgrad 2 41.0
Gjeldsgrad 7.8 5 -3.7 1 5.0
Total kapitalrentabilitet 3.2 54.7 -37.4 -27.5 12.4
Signatur
29.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex