Byggmester Arild Andersen Eiendom As
Juridisk navn:  Byggmester Arild Andersen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69360060
Strykerveien 10 Strykerveien 10 Fax: 69360061
1658 Torp 1658 Torp
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 956708567
Aksjekapital: 1.600.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/1990 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Øst-Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
82.74%
Resultat  
  
112.65%
Egenkapital  
  
11.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.050.000 1.669.000 1.635.000 2.554.000 1.379.000
Resultat: 1.429.000 672.000 965.000 1.310.000 458.000
Egenkapital: 10.759.000 9.645.000 9.121.000 8.515.000 7.878.000
Regnskap for  Byggmester Arild Andersen Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.050.000 1.669.000 1.635.000 2.554.000 1.379.000
Driftskostnader -1.341.000 -571.000 -253.000 -827.000 -559.000
Driftsresultat 1.709.000 1.098.000 1.383.000 1.727.000 820.000
Finansinntekter 59.000 59.000 57.000 54.000 54.000
Finanskostnader -339.000 -485.000 -475.000 -470.000 -416.000
Finans -280.000 -426.000 -418.000 -416.000 -362.000
Resultat før skatt 1.429.000 672.000 965.000 1.310.000 458.000
Skattekostnad -314.000 -148.000 -206.000 -293.000 -86.000
Årsresultat 1.115.000 524.000 759.000 1.018.000 372.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.169.000 16.798.000 17.124.000 17.179.000 14.418.000
Sum omløpsmidler 10.146.000 6.183.000 6.866.000 8.106.000 7.062.000
Sum eiendeler 21.315.000 22.981.000 23.990.000 25.285.000 21.480.000
Sum opptjent egenkapital 9.159.000 8.045.000 7.521.000 6.915.000 6.278.000
Sum egenkapital 10.759.000 9.645.000 9.121.000 8.515.000 7.878.000
Sum langsiktig gjeld 9.736.000 11.835.000 13.407.000 14.274.000 11.717.000
Sum kortsiktig gjeld 820.000 1.501.000 1.462.000 2.496.000 1.886.000
Sum gjeld og egenkapital 21.315.000 22.981.000 23.990.000 25.285.000 21.481.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 341.000 0 0 1.053.000 0
Andre inntekter 2.709.000 1.669.000 1.635.000 1.501.000 1.379.000
Driftsinntekter 3.050.000 1.669.000 1.635.000 2.554.000 1.379.000
Varekostnad -363.000 -22.000 -26.000 -249.000 -26.000
Lønninger 0 511.000 0 0
Avskrivning -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -808.000 -379.000 -568.000 -408.000 -363.000
Driftskostnader -1.341.000 -571.000 -253.000 -827.000 -559.000
Driftsresultat 1.709.000 1.098.000 1.383.000 1.727.000 820.000
Finansinntekter 59.000 59.000 57.000 54.000 54.000
Finanskostnader -339.000 -485.000 -475.000 -470.000 -416.000
Finans -280.000 -426.000 -418.000 -416.000 -362.000
Konsernbidrag 0 -154.000 -380.000 -90.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.115.000 524.000 759.000 1.018.000 372.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 8.858.000 12.534.000 12.704.000 12.301.000 9.580.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.858.000 12.534.000 12.704.000 12.301.000 9.580.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.311.000 4.264.000 4.420.000 4.878.000 4.838.000
Sum anleggsmidler 11.169.000 16.798.000 17.124.000 17.179.000 14.418.000
Varebeholdning 7.551.000 4.766.000 4.716.000 4.635.000 4.845.000
Kundefordringer 11.000 152.000 246.000 55.000 95.000
Andre fordringer 2.159.000 384.000 384.000 1.053.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 426.000 881.000 1.520.000 2.364.000 2.121.000
Sum omløpsmidler 10.146.000 6.183.000 6.866.000 8.106.000 7.062.000
Sum eiendeler 21.315.000 22.981.000 23.990.000 25.285.000 21.480.000
Sum opptjent egenkapital 9.159.000 8.045.000 7.521.000 6.915.000 6.278.000
Sum egenkapital 10.759.000 9.645.000 9.121.000 8.515.000 7.878.000
Sum avsetninger til forpliktelser 323.000 255.000 357.000 499.000 682.000
Gjeld til kredittinstitutt 21.000 0 200.000 500.000 0
Sum langsiktig gjeld 9.736.000 11.835.000 13.407.000 14.274.000 11.717.000
Leverandørgjeld 240.000 242.000 405.000 4.000 46.000
Betalbar skatt 247.000 250.000 301.000 356.000 289.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 63.000 63.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 313.000 1.010.000 556.000 1.573.000 1.487.000
Sum kortsiktig gjeld 820.000 1.501.000 1.462.000 2.496.000 1.886.000
Sum gjeld og egenkapital 21.315.000 22.981.000 23.990.000 25.285.000 21.481.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.326.000 4.682.000 5.404.000 5.610.000 5.176.000
Likviditetsgrad 1 12.4 4.1 4.7 3.2 3.7
Likviditetsgrad 2 3.2 0.9 1.5 1.4 1.2
Soliditet 50.5 4 3 33.7 36.7
Resultatgrad 56.0 65.8 84.6 67.6 59.5
Rentedekningsgrad 5.0 2.3 2.9 3.7 2
Gjeldsgrad 1.0 1.4 1.6 2 1.7
Total kapitalrentabilitet 8.3 5 6 7 4.1
Signatur
23.08.2021
SIGNATUR HVER FOR SEG
ANDERSEN JON PETTER
SIGNATUR HVER FOR SEG
ANDERSEN ARILD SVERRE
Prokurister
23.08.2021
PROKURA HVER FOR SEG
ANDERSEN ARILD SVERRE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex