Byggmester Arild Andersen AS
Juridisk navn:  Byggmester Arild Andersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69360061
Postboks 123 Strykerveien 10 Fax: 69347670
1650 Sellebakk 1658 Torp
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 982798620
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 12/28/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Øst-Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.69%
Resultat  
  
1736.69%
Egenkapital  
  
35.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 31.614.000 34.247.000 35.286.000 33.069.000 29.455.000
Resultat: 2.553.000 139.000 134.000 1.332.000 242.000
Egenkapital: 8.169.000 6.044.000 5.959.000 5.861.000 4.831.000
Regnskap for  Byggmester Arild Andersen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 31.614.000 34.247.000 35.286.000 33.069.000 29.455.000
Driftskostnader -30.560.000 -33.901.000 -35.075.000 -31.582.000 -29.165.000
Driftsresultat 1.054.000 346.000 211.000 1.488.000 290.000
Finansinntekter 1.810.000 132.000 145.000 169.000 63.000
Finanskostnader -311.000 -339.000 -221.000 -324.000 -112.000
Finans 1.499.000 -207.000 -76.000 -155.000 -49.000
Resultat før skatt 2.553.000 139.000 134.000 1.332.000 242.000
Skattekostnad -428.000 -53.000 -37.000 -302.000 -41.000
Årsresultat 2.125.000 86.000 98.000 1.030.000 201.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.118.000 4.775.000 4.643.000 5.311.000 4.739.000
Sum omløpsmidler 14.937.000 12.287.000 11.585.000 8.537.000 10.853.000
Sum eiendeler 18.055.000 17.062.000 16.228.000 13.848.000 15.592.000
Sum opptjent egenkapital 7.169.000 5.044.000 4.959.000 4.861.000 3.831.000
Sum egenkapital 8.169.000 6.044.000 5.959.000 5.861.000 4.831.000
Sum langsiktig gjeld 2.230.000 2.391.000 89.000 3.306.000
Sum kortsiktig gjeld 9.886.000 8.787.000 7.878.000 7.899.000 7.454.000
Sum gjeld og egenkapital 18.055.000 17.061.000 16.228.000 13.849.000 15.591.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.614.000 34.246.000 35.235.000 32.757.000 29.314.000
Andre inntekter 1.000 51.000 312.000 141.000
Driftsinntekter 31.614.000 34.247.000 35.286.000 33.069.000 29.455.000
Varekostnad -18.045.000 -21.717.000 -24.029.000 -21.226.000 -18.533.000
Lønninger -9.392.000 -9.190.000 -7.927.000 -7.478.000 -8.069.000
Avskrivning -607.000 -593.000 -533.000 -449.000 -244.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.516.000 -2.401.000 -2.586.000 -2.429.000 -2.319.000
Driftskostnader -30.560.000 -33.901.000 -35.075.000 -31.582.000 -29.165.000
Driftsresultat 1.054.000 346.000 211.000 1.488.000 290.000
Finansinntekter 1.810.000 132.000 145.000 169.000 63.000
Finanskostnader -311.000 -339.000 -221.000 -324.000 -112.000
Finans 1.499.000 -207.000 -76.000 -155.000 -49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.125.000 86.000 98.000 1.030.000 201.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.172.000 1.560.000 1.486.000 2.471.000 1.727.000
Sum varige driftsmidler 1.172.000 1.560.000 1.486.000 2.471.000 1.727.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.946.000 3.204.000 3.158.000 2.840.000 3.012.000
Sum anleggsmidler 3.118.000 4.775.000 4.643.000 5.311.000 4.739.000
Varebeholdning 0 252.000 2.354.000 2.154.000
Kundefordringer 10.199.000 5.430.000 6.324.000 4.261.000 6.560.000
Andre fordringer 3.850.000 1.251.000 1.139.000 543.000 868.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 858.000 5.576.000 3.839.000 1.350.000 1.240.000
Sum omløpsmidler 14.937.000 12.287.000 11.585.000 8.537.000 10.853.000
Sum eiendeler 18.055.000 17.062.000 16.228.000 13.848.000 15.592.000
Sum opptjent egenkapital 7.169.000 5.044.000 4.959.000 4.861.000 3.831.000
Sum egenkapital 8.169.000 6.044.000 5.959.000 5.861.000 4.831.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 41.000 89.000 26.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.230.000 2.391.000 89.000 3.306.000
Leverandørgjeld 3.204.000 1.565.000 2.349.000 3.207.000 1.924.000
Betalbar skatt 417.000 105.000 84.000 240.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 1.954.000 2.237.000 1.666.000 1.109.000 1.553.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.310.000 4.881.000 3.779.000 3.344.000 3.963.000
Sum kortsiktig gjeld 9.886.000 8.787.000 7.878.000 7.899.000 7.454.000
Sum gjeld og egenkapital 18.055.000 17.061.000 16.228.000 13.849.000 15.591.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.051.000 3.500.000 3.707.000 638.000 3.399.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.5 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.4 0.8 1.2
Soliditet 45.2 35.4 36.7 42.3 3
Resultatgrad 3.3 1 0.6 4.5 1
Rentedekningsgrad 3.4 1 1 4.6 2.6
Gjeldsgrad 1.2 1.8 1.7 1.4 2.2
Total kapitalrentabilitet 15.9 2.8 2.2 1 2.3
Signatur
17.02.2009
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
17.02.2009
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex