Byggmester Anderssen & Liasjø As
Juridisk navn:  Byggmester Anderssen & Liasjø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fykenvegen 23 Fykenvegen 23 Fax:
7054 Ranheim 7054 Ranheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 920559972
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/21/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Crear Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.93%
Resultat  
  
12.12%
Egenkapital  
  
18.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 2.980.000 2.225.000 1.314.000
Resultat: 37.000 33.000 123.000
Egenkapital: 180.000 152.000 126.000
Regnskap for  Byggmester Anderssen & Liasjø As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.980.000 2.225.000 1.314.000
Driftskostnader -2.943.000 -2.192.000 -1.191.000
Driftsresultat 37.000 33.000 123.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Resultat før skatt 37.000 33.000 123.000
Skattekostnad -8.000 -7.000 -27.000
Årsresultat 29.000 25.000 96.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.000 82.000 105.000
Sum omløpsmidler 429.000 519.000 400.000
Sum eiendeler 488.000 601.000 505.000
Sum opptjent egenkapital 150.000 122.000 96.000
Sum egenkapital 180.000 152.000 126.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 3.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 307.000 447.000 376.000
Sum gjeld og egenkapital 488.000 602.000 506.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.980.000 1.956.000 1.314.000
Andre inntekter 268.000 0
Driftsinntekter 2.980.000 2.225.000 1.314.000
Varekostnad -1.674.000 -849.000 -299.000
Lønninger -975.000 -1.062.000 -729.000
Avskrivning -23.000 -23.000 -10.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -271.000 -258.000 -153.000
Driftskostnader -2.943.000 -2.192.000 -1.191.000
Driftsresultat 37.000 33.000 123.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 29.000 25.000 96.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 59.000 82.000 105.000
Sum varige driftsmidler 59.000 82.000 105.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 59.000 82.000 105.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 252.000 268.000 241.000
Andre fordringer 7.000 20.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 170.000 232.000 159.000
Sum omløpsmidler 429.000 519.000 400.000
Sum eiendeler 488.000 601.000 505.000
Sum opptjent egenkapital 150.000 122.000 96.000
Sum egenkapital 180.000 152.000 126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 3.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 3.000 4.000
Leverandørgjeld 61.000 277.000 1.000
Betalbar skatt 10.000 8.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 86.000 71.000 180.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 150.000 91.000 171.000
Sum kortsiktig gjeld 307.000 447.000 376.000
Sum gjeld og egenkapital 488.000 602.000 506.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 122.000 72.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.1
Soliditet 36.9 25.2 24.9
Resultatgrad 1.2 1.5 9.4
Rentedekningsgrad 37.0
Gjeldsgrad 1.7 3 3
Total kapitalrentabilitet 7.6 5.5 24.3
Signatur
08.03.2018
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.03.2018
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex