Byggmester A. Øisang As
Juridisk navn:  Byggmester A. Øisang As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hedmarksgata 4 Louises Gate 12 Fax:
0658 Oslo 168 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 812295802
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/18/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vår Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
76.99%
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
113.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.791.000 2.707.000 1.089.000 2.762.000 2.790.000
Resultat: 177.000 59.000 61.000 -122.000 210.000
Egenkapital: 260.000 122.000 64.000 2.000 124.000
Regnskap for  Byggmester A. Øisang As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.791.000 2.707.000 1.089.000 2.762.000 2.790.000
Driftskostnader -4.613.000 -2.647.000 -1.026.000 -2.884.000 -2.579.000
Driftsresultat 177.000 59.000 62.000 -121.000 210.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 0
Finans -1.000 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 177.000 59.000 61.000 -122.000 210.000
Skattekostnad -39.000 0 0 0 -23.000
Årsresultat 138.000 59.000 61.000 -122.000 187.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 555.000 298.000 147.000 375.000 695.000
Sum eiendeler 555.000 298.000 147.000 375.000 695.000
Sum opptjent egenkapital 230.000 92.000 34.000 -28.000 94.000
Sum egenkapital 260.000 122.000 64.000 2.000 124.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 294.000 175.000 83.000 373.000 571.000
Sum gjeld og egenkapital 554.000 297.000 147.000 375.000 695.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.791.000 2.707.000 1.089.000 2.762.000 2.790.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.791.000 2.707.000 1.089.000 2.762.000 2.790.000
Varekostnad -3.627.000 -1.823.000 -571.000 -1.808.000 -1.501.000
Lønninger -768.000 -496.000 -374.000 -617.000 -647.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -218.000 -328.000 -81.000 -459.000 -431.000
Driftskostnader -4.613.000 -2.647.000 -1.026.000 -2.884.000 -2.579.000
Driftsresultat 177.000 59.000 62.000 -121.000 210.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 0
Finans -1.000 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 138.000 59.000 61.000 -122.000 187.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 182.000 199.000 66.000 316.000 430.000
Andre fordringer 41.000 42.000 63.000 40.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 332.000 57.000 18.000 19.000 261.000
Sum omløpsmidler 555.000 298.000 147.000 375.000 695.000
Sum eiendeler 555.000 298.000 147.000 375.000 695.000
Sum opptjent egenkapital 230.000 92.000 34.000 -28.000 94.000
Sum egenkapital 260.000 122.000 64.000 2.000 124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 69.000 11.000 0 206.000 342.000
Betalbar skatt 39.000 0 0 0 23.000
Skyldig offentlige avgifter 107.000 110.000 40.000 37.000 137.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 54.000 43.000 130.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 294.000 175.000 83.000 373.000 571.000
Sum gjeld og egenkapital 554.000 297.000 147.000 375.000 695.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 261.000 123.000 64.000 2.000 124.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 1.8 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.9 1.7 1.8 1 1.2
Soliditet 46.9 41.1 43.5 0.5 17.8
Resultatgrad 3.7 2.2 5.7 -4.4 7.5
Rentedekningsgrad 177.0
Gjeldsgrad 1.1 1.4 1.3 186.5 4.6
Total kapitalrentabilitet 31.9 19.9 42.2 -32.3 30.2
Signatur
21.06.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
21.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex