Byggmester A K Braut AS
Juridisk navn:  Byggmester A K Braut AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51424846
Rydningen 13 Rydningen 13 Fax: 51424783
4355 Kvernaland 4355 Kvernaland
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 992510315
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/29/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.37%
Resultat  
  
175.76%
Egenkapital  
  
7.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.646.000 1.640.000 1.555.000 1.378.000 1.305.000
Resultat: 50.000 -66.000 4.000 49.000 -50.000
Egenkapital: 584.000 545.000 596.000 593.000 556.000
Regnskap for  Byggmester A K Braut AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.646.000 1.640.000 1.555.000 1.378.000 1.305.000
Driftskostnader -1.598.000 -1.709.000 -1.552.000 -1.332.000 -1.358.000
Driftsresultat 48.000 -68.000 2.000 46.000 -53.000
Finansinntekter 2.000 3.000 2.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000
Resultat før skatt 50.000 -66.000 4.000 49.000 -50.000
Skattekostnad -11.000 14.000 -1.000 -12.000 14.000
Årsresultat 39.000 -51.000 3.000 37.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 21.000 7.000 8.000 31.000
Sum omløpsmidler 877.000 804.000 968.000 810.000 906.000
Sum eiendeler 887.000 825.000 975.000 818.000 937.000
Sum opptjent egenkapital 484.000 445.000 496.000 493.000 456.000
Sum egenkapital 584.000 545.000 596.000 593.000 556.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 304.000 281.000 380.000 225.000 381.000
Sum gjeld og egenkapital 888.000 826.000 976.000 818.000 937.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.646.000 1.640.000 1.555.000 1.378.000 1.305.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.646.000 1.640.000 1.555.000 1.378.000 1.305.000
Varekostnad -697.000 -703.000 -645.000 -494.000 -606.000
Lønninger -768.000 -856.000 -767.000 -695.000 -587.000
Avskrivning 0 0 -17.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -133.000 -150.000 -140.000 -126.000 -129.000
Driftskostnader -1.598.000 -1.709.000 -1.552.000 -1.332.000 -1.358.000
Driftsresultat 48.000 -68.000 2.000 46.000 -53.000
Finansinntekter 2.000 3.000 2.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 39.000 -51.000 3.000 37.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 21.000 7.000 8.000 14.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 17.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 21.000 7.000 8.000 31.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 249.000 130.000 173.000 191.000 396.000
Andre fordringer 0 5.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 628.000 674.000 791.000 618.000 510.000
Sum omløpsmidler 877.000 804.000 968.000 810.000 906.000
Sum eiendeler 887.000 825.000 975.000 818.000 937.000
Sum opptjent egenkapital 484.000 445.000 496.000 493.000 456.000
Sum egenkapital 584.000 545.000 596.000 593.000 556.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 77.000 15.000 150.000 6.000 58.000
Betalbar skatt 0 0 7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 135.000 167.000 137.000 122.000 110.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 93.000 99.000 93.000 90.000 213.000
Sum kortsiktig gjeld 304.000 281.000 380.000 225.000 381.000
Sum gjeld og egenkapital 888.000 826.000 976.000 818.000 937.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 573.000 523.000 588.000 585.000 525.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.9 2.5 3.6 2.4
Likviditetsgrad 2 2.9 2.9 2.5 3.6 2.4
Soliditet 65.8 6 61.1 72.5 59.3
Resultatgrad 2.9 -4.1 0.1 3.3 -4.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 5.6 -7.9 0.4 6 -5.3
Signatur
15.04.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex