Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byggm. Carl H. Thoresen As
Juridisk navn:  Byggm. Carl H. Thoresen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kalvetangveien 32 Kalvetangveien 32 Fax:
3132 Husøysund 3132 Husøysund
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 821005302
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/25/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Børresen & Wiersda
Utvikling:
Omsetning  
  
89.77%
Resultat  
  
-369.35%
Egenkapital  
  
-66.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 1.057.000 557.000
Resultat: -167.000 62.000
Egenkapital: 67.000 198.000
Regnskap for  Byggm. Carl H. Thoresen As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 1.057.000 557.000
Driftskostnader -1.223.000 -495.000
Driftsresultat -167.000 62.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -167.000 62.000
Skattekostnad 37.000 -14.000
Årsresultat -130.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 102.000 84.000
Sum omløpsmidler 235.000 399.000
Sum eiendeler 337.000 483.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 48.000
Sum egenkapital 67.000 198.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 267.000 284.000
Sum gjeld og egenkapital 337.000 484.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.057.000 557.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.057.000 557.000
Varekostnad -489.000 -288.000
Lønninger -600.000 -110.000
Avskrivning -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -114.000 -77.000
Driftskostnader -1.223.000 -495.000
Driftsresultat -167.000 62.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -130.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 64.000 84.000
Sum varige driftsmidler 64.000 84.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 102.000 84.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 52.000 168.000
Andre fordringer 3.000 1.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 180.000 230.000
Sum omløpsmidler 235.000 399.000
Sum eiendeler 337.000 483.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 48.000
Sum egenkapital 67.000 198.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 2.000
Leverandørgjeld 28.000 124.000
Betalbar skatt 0 12.000
Skyldig offentlige avgifter 109.000 105.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 129.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 267.000 284.000
Sum gjeld og egenkapital 337.000 484.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -32.000 115.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4
Soliditet 19.9 40.9
Resultatgrad -15.8 11.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4 1.4
Total kapitalrentabilitet -49.6 12.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex