Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byggm Almeland AS
Juridisk navn:  Byggm Almeland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91693575
Fanakrå 37 Fanakrå 37 Fax:
5244 Fana 5244 Fana
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 967485675
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/1/1993 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
41.83%
Resultat  
  
275.57%
Egenkapital  
  
51.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.652.000 2.575.000 2.654.000 4.701.000 2.492.000
Resultat: 309.000 -176.000 263.000 506.000 134.000
Egenkapital: 702.000 462.000 662.000 465.000 57.000
Regnskap for  Byggm Almeland AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.652.000 2.575.000 2.654.000 4.701.000 2.492.000
Driftskostnader -3.342.000 -2.747.000 -2.360.000 -4.161.000 -2.326.000
Driftsresultat 309.000 -172.000 295.000 540.000 167.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -4.000 -32.000 -35.000 -33.000
Finans 0 -4.000 -32.000 -35.000 -33.000
Resultat før skatt 309.000 -176.000 263.000 506.000 134.000
Skattekostnad -69.000 -24.000 -66.000 -98.000 0
Årsresultat 240.000 -200.000 197.000 407.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 109.000 276.000 373.000 525.000 221.000
Sum omløpsmidler 1.413.000 617.000 689.000 1.221.000 672.000
Sum eiendeler 1.522.000 893.000 1.062.000 1.746.000 893.000
Sum opptjent egenkapital 602.000 362.000 562.000 365.000 -43.000
Sum egenkapital 702.000 462.000 662.000 465.000 57.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 821.000 431.000 401.000 1.282.000 836.000
Sum gjeld og egenkapital 1.523.000 893.000 1.063.000 1.747.000 893.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.660.000 2.655.000 2.633.000 4.701.000 2.492.000
Andre inntekter -8.000 -80.000 21.000 0 0
Driftsinntekter 3.652.000 2.575.000 2.654.000 4.701.000 2.492.000
Varekostnad -1.218.000 -1.101.000 -881.000 -1.953.000 -811.000
Lønninger -1.519.000 -1.131.000 -927.000 -1.650.000 -1.002.000
Avskrivning -161.000 -146.000 -122.000 -116.000 -71.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -444.000 -369.000 -430.000 -442.000 -442.000
Driftskostnader -3.342.000 -2.747.000 -2.360.000 -4.161.000 -2.326.000
Driftsresultat 309.000 -172.000 295.000 540.000 167.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -4.000 -32.000 -35.000 -33.000
Finans 0 -4.000 -32.000 -35.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 240.000 -200.000 197.000 407.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 109.000 276.000 373.000 525.000 221.000
Sum varige driftsmidler 109.000 276.000 373.000 525.000 221.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 109.000 276.000 373.000 525.000 221.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 210.000 237.000 609.000 381.000 284.000
Andre fordringer 3.000 -9.000 0 70.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.201.000 389.000 80.000 771.000 386.000
Sum omløpsmidler 1.413.000 617.000 689.000 1.221.000 672.000
Sum eiendeler 1.522.000 893.000 1.062.000 1.746.000 893.000
Sum opptjent egenkapital 602.000 362.000 562.000 365.000 -43.000
Sum egenkapital 702.000 462.000 662.000 465.000 57.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 106.000 145.000 57.000 487.000 343.000
Betalbar skatt 69.000 0 51.000 98.000 0
Skyldig offentlige avgifter 457.000 189.000 196.000 539.000 389.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 189.000 98.000 97.000 158.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 821.000 431.000 401.000 1.282.000 836.000
Sum gjeld og egenkapital 1.523.000 893.000 1.063.000 1.747.000 893.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 592.000 186.000 288.000 -61.000 -164.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 1.7 1.0 0.8
Likviditetsgrad 2 1.7 1.4 1.7 1.0 0.9
Soliditet 46.1 51.7 62.3 26.6 6.4
Resultatgrad 8.5 -6.7 11.1 11.5 6.7
Rentedekningsgrad 9.2 15.4 5.1
Gjeldsgrad 1.2 0.9 0.6 2.8 14.7
Total kapitalrentabilitet 20.3 -19.3 27.8 30.9 18.7
Signatur
29.12.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex