Byggingeniør Einar Olsen As
Juridisk navn:  Byggingeniør Einar Olsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74282642
Th. Sommerschields gate 5 Th. Sommerschields gate 5 Fax: 74282331
7800 Namsos 7800 Namsos
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 979694415
Aksjekapital: 403.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 12/27/1997
Foretakstype: AS
Revisor: In Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomihuset Magnussen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.48%
Resultat  
  
-278.35%
Egenkapital  
  
-733.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 42.119.000 42.324.000 613.000 682.000 652.000
Resultat: -4.400.000 2.467.000 -2.077.000 338.000 -485.000
Egenkapital: -3.257.000 514.000 -991.000 1.565.000 1.275.000
Regnskap for  Byggingeniør Einar Olsen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 42.119.000 42.324.000 613.000 682.000 652.000
Driftskostnader -46.211.000 -39.517.000 -402.000 -202.000 -253.000
Driftsresultat -4.092.000 2.807.000 211.000 480.000 399.000
Finansinntekter 2.000 3.000 196.000 0 1.560.000
Finanskostnader -310.000 -343.000 -2.484.000 -142.000 -2.444.000
Finans -308.000 -340.000 -2.288.000 -142.000 -884.000
Resultat før skatt -4.400.000 2.467.000 -2.077.000 338.000 -485.000
Skattekostnad 629.000 -568.000 22.000 -49.000 -48.000
Årsresultat -3.771.000 1.899.000 -2.056.000 290.000 -533.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.583.000 7.685.000 10.971.000 13.126.000 13.251.000
Sum omløpsmidler 5.511.000 9.600.000 47.000 374.000 205.000
Sum eiendeler 13.094.000 17.285.000 11.018.000 13.500.000 13.456.000
Sum opptjent egenkapital -3.771.000 0 -1.938.000 617.000 328.000
Sum egenkapital -3.257.000 514.000 -991.000 1.565.000 1.275.000
Sum langsiktig gjeld 4.512.000 4.295.000 4.285.000 4.584.000 4.784.000
Sum kortsiktig gjeld 11.839.000 12.476.000 7.724.000 7.351.000 7.397.000
Sum gjeld og egenkapital 13.094.000 17.285.000 11.018.000 13.499.000 13.456.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.476.000 41.766.000 0 0 0
Andre inntekter 643.000 558.000 613.000 682.000 652.000
Driftsinntekter 42.119.000 42.324.000 613.000 682.000 652.000
Varekostnad -28.656.000 -24.761.000 0 0 0
Lønninger -12.984.000 -10.722.000 0 0 0
Avskrivning -155.000 -160.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.416.000 -3.874.000 -402.000 -202.000 -253.000
Driftskostnader -46.211.000 -39.517.000 -402.000 -202.000 -253.000
Driftsresultat -4.092.000 2.807.000 211.000 480.000 399.000
Finansinntekter 2.000 3.000 196.000 0 1.560.000
Finanskostnader -310.000 -343.000 -2.484.000 -142.000 -2.444.000
Finans -308.000 -340.000 -2.288.000 -142.000 -884.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 -1.500.000
Årsresultat -3.771.000 1.899.000 -2.056.000 290.000 -533.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.850.000 4.850.000 4.850.000 4.850.000 4.850.000
Maskiner anlegg 330.000 96.000 0 0 0
Driftsløsøre 151.000 409.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.330.000 5.356.000 4.850.000 4.850.000 4.850.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.252.000 2.330.000 6.121.000 8.276.000 8.401.000
Sum anleggsmidler 7.583.000 7.685.000 10.971.000 13.126.000 13.251.000
Varebeholdning 946.000 1.051.000 0 0 0
Kundefordringer 3.185.000 1.721.000 5.000 5.000 34.000
Andre fordringer 1.380.000 740.000 27.000 342.000 129.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.087.000 15.000 27.000 42.000
Sum omløpsmidler 5.511.000 9.600.000 47.000 374.000 205.000
Sum eiendeler 13.094.000 17.285.000 11.018.000 13.500.000 13.456.000
Sum opptjent egenkapital -3.771.000 0 -1.938.000 617.000 328.000
Sum egenkapital -3.257.000 514.000 -991.000 1.565.000 1.275.000
Sum avsetninger til forpliktelser 629.000 397.000 419.000 452.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.353.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.512.000 4.295.000 4.285.000 4.584.000 4.784.000
Leverandørgjeld 8.375.000 3.723.000 0 19.000 51.000
Betalbar skatt 0 0 81.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 274.000 739.000 19.000 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.837.000 8.015.000 7.704.000 7.250.000 7.126.000
Sum kortsiktig gjeld 11.839.000 12.476.000 7.724.000 7.351.000 7.397.000
Sum gjeld og egenkapital 13.094.000 17.285.000 11.018.000 13.499.000 13.456.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.328.000 -2.876.000 -7.677.000 -6.977.000 -7.192.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8 0 0.1 0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 0 0.1 0
Soliditet -24.9 3 11.6 9.5
Resultatgrad -9.7 6.6 34.4 70.4 61.2
Rentedekningsgrad -13.2 8.2 0.1 3.4 0.2
Gjeldsgrad -5.0 32.6 -12.1 7.6 9.6
Total kapitalrentabilitet -31.2 16.3 3.7 3.6 14.6
Signatur
10.02.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex