Bygg & Dekor As
Juridisk navn:  Bygg & Dekor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mellombrottet 9 Mellombrottet 9 Fax:
3737 Skien 3737 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 818329822
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/1/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: One Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.88%
Resultat  
  
25.22%
Egenkapital  
  
-64.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.062.000 2.820.000 2.407.000 1.351.000
Resultat: -86.000 -115.000 116.000 192.000
Egenkapital: 41.000 115.000 224.000 176.000
Regnskap for  Bygg & Dekor As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.062.000 2.820.000 2.407.000 1.351.000
Driftskostnader -2.115.000 -2.914.000 -2.283.000 -1.232.000
Driftsresultat -53.000 -94.000 124.000 194.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -33.000 -17.000 -9.000 -2.000
Finans -33.000 -21.000 -9.000 -2.000
Resultat før skatt -86.000 -115.000 116.000 192.000
Skattekostnad 11.000 5..000 -11.000 -45.000
Årsresultat -74.000 -110.000 105.000 90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 438.000 550.000 550.000 76.000
Sum omløpsmidler 196.000 183.000 421.000 199.000
Sum eiendeler 634.000 925.000 971.000 275.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 85.000 194.000 90.000
Sum egenkapital 41.000 115.000 224.000 176.000
Sum langsiktig gjeld 341.000 454.000 435.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 252.000 356.000 311.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 634.000 925.000 970.000 275.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.062.000 2.725.000 2.352.000 1.351.000
Andre inntekter 95.000 55.000 0
Driftsinntekter 2.062.000 2.820.000 2.407.000 1.351.000
Varekostnad -588.000 -516.000 -491.000 -739.000
Lønninger -927.000 -1.626.000 -1.152.000 -290.000
Avskrivning -167.000 -182.000 -113.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -433.000 -590.000 -527.000 -290.000
Driftskostnader -2.115.000 -2.914.000 -2.283.000 -1.232.000
Driftsresultat -53.000 -94.000 124.000 194.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -33.000 -17.000 -9.000 -2.000
Finans -33.000 -21.000 -9.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -74.000 -110.000 105.000 90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 605.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 76.000
Driftsløsøre 438.000 605.000 550.000 0
Sum varige driftsmidler 438.000 605.000 550.000 76.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 438.000 550.000 550.000 76.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 60.000 32.000 296.000 56.000
Andre fordringer 120.000 105.000 113.000 104.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 16.000 183.000 12.000 6.000
Sum omløpsmidler 196.000 183.000 421.000 199.000
Sum eiendeler 634.000 925.000 971.000 275.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 85.000 194.000 90.000
Sum egenkapital 41.000 115.000 224.000 176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 341.000 454.000 435.000 8.000
Leverandørgjeld 28.000 2..000 38.000 42.000
Betalbar skatt 0 21.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 89.000 211.000 162.000 38.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 135.000 143.000 89.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 252.000 356.000 311.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 634.000 925.000 970.000 275.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -56.000 110.000 68.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.4 2.2
Likviditetsgrad 2 0.8 1.4 2.2
Soliditet 6.5 23.1 51.3
Resultatgrad -2.6 5.2 14.4
Rentedekningsgrad -1.6 13.8 9
Gjeldsgrad 14.5 3.3 0.6
Total kapitalrentabilitet -8.4 12.8 70.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex