Bygg Solutions As
Juridisk navn:  Bygg Solutions As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48897555
Vanylvsvegen 1702 Vanylvsvegen 1702 Fax:
6144 Sylte 6144 Sylte
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vanylven
Org.nr: 919110945
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 6/1/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
20.69%
Egenkapital  
  
-173.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -23.000 -29.000 0
Egenkapital: -22.000 30.000 30.000
Regnskap for  Bygg Solutions As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -23.000 -29.000 0
Driftsresultat -23.000 -29.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -23.000 -29.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -23.000 -29.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.000 0 30.000
Sum eiendeler 8.000 0 30.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 0 0
Sum egenkapital -22.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 9.000 30.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -29.000 0
Driftskostnader -23.000 -29.000 0
Driftsresultat -23.000 -29.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -23.000 -29.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 6.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.000 0 30.000
Sum omløpsmidler 8.000 0 30.000
Sum eiendeler 8.000 0 30.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 0 0
Sum egenkapital -22.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 9.000 30.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -23.000 0 30.000
Likviditetsgrad 1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0 0
Soliditet -244.4 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 0 0
Total kapitalrentabilitet -255.6 -96.7 0
Signatur
29.03.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex