Bygg Og Malesenter As
Juridisk navn:  Bygg Og Malesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47312745
Mobekkvegen 1154 Mobekkvegen 1154 Fax:
2232 Tobøl 2232 Tobøl
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 913431006
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/15/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eidcon Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1783.33%
Egenkapital  
  
-3766.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.771.000 0 0 18.000 371.000
Resultat: -113.000 -6.000 -6.000 -76.000 66.000
Egenkapital: -110.000 3.000 9.000 50.000 135.000
Regnskap for  Bygg Og Malesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.771.000 0 0 18.000 371.000
Driftskostnader -1.883.000 -6.000 -6.000 -94.000 -281.000
Driftsresultat -113.000 -6.000 -6.000 -76.000 89.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -23.000
Finans 0 0 0 0 -23.000
Resultat før skatt -113.000 -6.000 -6.000 -76.000 66.000
Skattekostnad 0 0 0 17.000 -17.000
Årsresultat -113.000 -6.000 -6.000 -59.000 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.000 0 0 30.000 37.000
Sum omløpsmidler 71.000 3.000 9.000 51.000 131.000
Sum eiendeler 140.000 3.000 9.000 81.000 168.000
Sum opptjent egenkapital -160.000 -47.000 -6.000 9.000 94.000
Sum egenkapital -110.000 3.000 9.000 50.000 135.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 17.000
Sum kortsiktig gjeld 250.000 0 0 31.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 140.000 3.000 9.000 81.000 168.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.771.000 0 0 0 62.000
Andre inntekter 0 0 0 18.000 308.000
Driftsinntekter 1.771.000 0 0 18.000 371.000
Varekostnad -867.000 0 0 0 0
Lønninger -601.000 0 0 -2.000 -30.000
Avskrivning -12.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -403.000 -6.000 -6.000 -92.000 -251.000
Driftskostnader -1.883.000 -6.000 -6.000 -94.000 -281.000
Driftsresultat -113.000 -6.000 -6.000 -76.000 89.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -23.000
Finans 0 0 0 0 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -26.000 0
Årsresultat -113.000 -6.000 -6.000 -59.000 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 69.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 69.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 30.000 37.000
Sum anleggsmidler 69.000 0 0 30.000 37.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 36.000 0 0 0 100.000
Andre fordringer 6.000 0 0 0 -17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 3.000 9.000 51.000 48.000
Sum omløpsmidler 71.000 3.000 9.000 51.000 131.000
Sum eiendeler 140.000 3.000 9.000 81.000 168.000
Sum opptjent egenkapital -160.000 -47.000 -6.000 9.000 94.000
Sum egenkapital -110.000 3.000 9.000 50.000 135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 17.000
Leverandørgjeld 110.000 0 0 5.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 76.000 0 0 0 7.000
Utbytte 0 0 0 -26.000 0
Annen kortsiktig gjeld 64.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 250.000 0 0 31.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 140.000 3.000 9.000 81.000 168.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -179.000 3.000 9.000 20.000 115.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.6 8.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0 0 1.6 8.2
Soliditet -78.6 1 1 61.7 80.4
Resultatgrad -6.4 -422.2 24.0
Rentedekningsgrad 3.9
Gjeldsgrad -2.3 0 0 0.6 0.2
Total kapitalrentabilitet -80.7 -66.7 -93.8 53.0
Signatur
28.03.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex