Bygg - Proff As
Juridisk navn:  Bygg - Proff As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørnebærstien 4 Bjørnebærstien 4 Fax:
1348 Rykkinn 1348 Rykkinn
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 912598764
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-68.12%
Resultat  
  
-152.07%
Egenkapital  
  
-78.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 315.000 988.000 824.000 86.000 56.000
Resultat: -63.000 121.000 -41.000 -8.000 -45.000
Egenkapital: 17.000 80.000 -35.000 6.000 14.000
Regnskap for  Bygg - Proff As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 315.000 988.000 824.000 86.000 56.000
Driftskostnader -377.000 -867.000 -864.000 -95.000 -101.000
Driftsresultat -62.000 121.000 -41.000 -8.000 -45.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -63.000 121.000 -41.000 -8.000 -45.000
Skattekostnad -6.000 0 0 0
Årsresultat -63.000 115.000 -41.000 -8.000 -45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 18.000 130.000 87.000 6.000 14.000
Sum eiendeler 18.000 130.000 87.000 6.000 14.000
Sum opptjent egenkapital -13.000 50.000 -65.000 -24.000 -16.000
Sum egenkapital 17.000 80.000 -35.000 6.000 14.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 50.000 122.000 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 18.000 130.000 87.000 7.000 14.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 315.000 988.000 824.000 86.000 56.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 315.000 988.000 824.000 86.000 56.000
Varekostnad -223.000 -711.000 -345.000 -43.000 0
Lønninger -86.000 -122.000 -489.000 -50.000 -101.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -34.000 -30.000 -2.000 0
Driftskostnader -377.000 -867.000 -864.000 -95.000 -101.000
Driftsresultat -62.000 121.000 -41.000 -8.000 -45.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -63.000 115.000 -41.000 -8.000 -45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 0 0 0
Andre fordringer 1.000 7.000 10.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 17.000 97.000 77.000 4.000 14.000
Sum omløpsmidler 18.000 130.000 87.000 6.000 14.000
Sum eiendeler 18.000 130.000 87.000 6.000 14.000
Sum opptjent egenkapital -13.000 50.000 -65.000 -24.000 -16.000
Sum egenkapital 17.000 80.000 -35.000 6.000 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 6.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 30.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 18.000 92.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 50.000 122.000 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 18.000 130.000 87.000 7.000 14.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000 80.000 -35.000 5.000 14.000
Likviditetsgrad 1 18.0 2.6 0.7 6
Likviditetsgrad 2 18.0 2.6 0.7 6 0
Soliditet 94.4 61.5 -40.2 85.7 1
Resultatgrad -19.7 12.2 -9.3 -80.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.6 -3.5 0.2 0
Total kapitalrentabilitet -344.4 93.1 -47.1 -114.3 -321.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex