Bygg - Gros AS
Juridisk navn:  Bygg - Gros AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75009350
Salhusmarka 3 Salhusmarka 3 Fax: 75020566
8907 Brønnøysund 8907 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 943270260
Aksjekapital: 2.836.800 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 6/3/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Helgeland Revisjon As
Regnskapsfører: Mosjøen Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.96%
Resultat  
  
139.64%
Egenkapital  
  
61.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 36.003.000 30.783.000 34.942.000 27.741.000 68.812.000
Resultat: 819.000 -2.066.000 -3.025.000 -905.000 1.518.000
Egenkapital: 1.489.000 920.000 1.487.000 3.974.000 7.846.000
Regnskap for  Bygg - Gros AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 36.003.000 30.783.000 34.942.000 27.741.000 68.812.000
Driftskostnader -34.624.000 -32.153.000 -37.376.000 -28.174.000 -69.137.000
Driftsresultat 1.379.000 -1.368.000 -2.434.000 -434.000 -325.000
Finansinntekter 80.000 24.000 87.000 157.000 2.532.000
Finanskostnader -640.000 -722.000 -679.000 -628.000 -688.000
Finans -560.000 -698.000 -592.000 -471.000 1.844.000
Resultat før skatt 819.000 -2.066.000 -3.025.000 -905.000 1.518.000
Skattekostnad 169.000 110.000 119.000 119.000 133.000
Årsresultat 987.000 -1.956.000 -2.906.000 -786.000 1.652.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 740.000 967.000 1.178.000 1.265.000 2.348.000
Sum omløpsmidler 18.220.000 14.878.000 15.697.000 20.801.000 19.788.000
Sum eiendeler 18.960.000 15.845.000 16.875.000 22.066.000 22.136.000
Sum opptjent egenkapital -4.674.000 -4.761.000 -2.805.000 102.000 4.173.000
Sum egenkapital 1.489.000 920.000 1.487.000 3.974.000 7.846.000
Sum langsiktig gjeld 4.220.000 4.287.000 4.567.000 6.248.000 5.696.000
Sum kortsiktig gjeld 13.252.000 10.637.000 10.821.000 11.844.000 8.593.000
Sum gjeld og egenkapital 18.960.000 15.844.000 16.875.000 22.066.000 22.135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.927.000 30.780.000 34.882.000 27.572.000 68.853.000
Andre inntekter 1.075.000 3.000 61.000 169.000 -41.000
Driftsinntekter 36.003.000 30.783.000 34.942.000 27.741.000 68.812.000
Varekostnad -23.867.000 -20.831.000 -25.837.000 -16.998.000 -46.447.000
Lønninger -5.889.000 -6.283.000 -6.507.000 -6.757.000 -16.309.000
Avskrivning -284.000 -274.000 -231.000 -219.000 -420.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.584.000 -4.765.000 -4.801.000 -4.200.000 -5.961.000
Driftskostnader -34.624.000 -32.153.000 -37.376.000 -28.174.000 -69.137.000
Driftsresultat 1.379.000 -1.368.000 -2.434.000 -434.000 -325.000
Finansinntekter 80.000 24.000 87.000 157.000 2.532.000
Finanskostnader -640.000 -722.000 -679.000 -628.000 -688.000
Finans -560.000 -698.000 -592.000 -471.000 1.844.000
Konsernbidrag 0 0 -1.000.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 987.000 -1.956.000 -2.906.000 -786.000 1.652.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 169.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 707.000 967.000 1.178.000 1.265.000 2.179.000
Sum varige driftsmidler 707.000 967.000 1.178.000 1.265.000 2.348.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 740.000 967.000 1.178.000 1.265.000 2.348.000
Varebeholdning 10.664.000 10.612.000 11.085.000 12.323.000 11.843.000
Kundefordringer 3.306.000 1.228.000 2.292.000 3.032.000 5.140.000
Andre fordringer 4.039.000 2.829.000 2.185.000 4.919.000 1.944.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 211.000 209.000 135.000 526.000 861.000
Sum omløpsmidler 18.220.000 14.878.000 15.697.000 20.801.000 19.788.000
Sum eiendeler 18.960.000 15.845.000 16.875.000 22.066.000 22.136.000
Sum opptjent egenkapital -4.674.000 -4.761.000 -2.805.000 102.000 4.173.000
Sum egenkapital 1.489.000 920.000 1.487.000 3.974.000 7.846.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.872.000 5.818.000 5.692.000 4.657.000 4.038.000
Sum langsiktig gjeld 4.220.000 4.287.000 4.567.000 6.248.000 5.696.000
Leverandørgjeld 6.546.000 3.471.000 3.646.000 4.326.000 880.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 695.000 392.000 739.000 1.185.000 990.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.139.000 956.000 743.000 1.676.000 2.686.000
Sum kortsiktig gjeld 13.252.000 10.637.000 10.821.000 11.844.000 8.593.000
Sum gjeld og egenkapital 18.960.000 15.844.000 16.875.000 22.066.000 22.135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.968.000 4.241.000 4.876.000 8.957.000 11.195.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.5 1.8 2.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.4 0.7 0.9
Soliditet 7.9 5.8 8.8 1 35.4
Resultatgrad 3.8 -4.4 -1.6 -0.5
Rentedekningsgrad 2.2 -1.9 -3.6 -0.7 -0.5
Gjeldsgrad 11.7 16.2 10.3 4.6 1.8
Total kapitalrentabilitet 7.7 -8.5 -13.9 -1.3 1
Signatur
04.02.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex