Bye & Døhlen Ventilasjon As
Juridisk navn:  Bye & Døhlen Ventilasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92851720
Stålfjæra 9 Stålfjæra 9 Fax:
0975 Oslo 975 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981132874
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 9/24/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet Varder As
Regnskapsfører: Resultat Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.11%
Resultat  
  
15300%
Egenkapital  
  
34.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.475.000 13.517.000 12.620.000 13.910.000 10.473.000
Resultat: 154.000 1.000 -270.000 901.000 42.000
Egenkapital: 466.000 346.000 348.000 563.000 481.000
Regnskap for  Bye & Døhlen Ventilasjon As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.475.000 13.517.000 12.620.000 13.910.000 10.473.000
Driftskostnader -11.323.000 -13.516.000 -12.885.000 -13.004.000 -10.422.000
Driftsresultat 152.000 1.000 -266.000 907.000 51.000
Finansinntekter 13.000 8.000 8.000 12.000 12.000
Finanskostnader -11.000 -8.000 -13.000 -19.000 -22.000
Finans 2.000 0 -5.000 -7.000 -10.000
Resultat før skatt 154.000 1.000 -270.000 901.000 42.000
Skattekostnad -34.000 -3.000 55.000 -219.000 -13.000
Årsresultat 120.000 -2.000 -214.000 681.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 153.000 177.000 143.000 179.000
Sum omløpsmidler 2.008.000 2.056.000 2.234.000 3.257.000 1.495.000
Sum eiendeler 2.106.000 2.209.000 2.411.000 3.400.000 1.674.000
Sum opptjent egenkapital 266.000 146.000 148.000 363.000 281.000
Sum egenkapital 466.000 346.000 348.000 563.000 481.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.641.000 1.863.000 2.063.000 2.837.000 1.193.000
Sum gjeld og egenkapital 2.107.000 2.209.000 2.411.000 3.400.000 1.674.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.440.000 13.517.000 12.619.000 13.910.000 10.473.000
Andre inntekter 36.000 0 2.000 0 0
Driftsinntekter 11.475.000 13.517.000 12.620.000 13.910.000 10.473.000
Varekostnad -7.048.000 -9.098.000 -8.914.000 -9.269.000 -6.071.000
Lønninger -3.059.000 -3.155.000 -2.855.000 -2.804.000 -3.323.000
Avskrivning -21.000 -21.000 -21.000 -29.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.195.000 -1.242.000 -1.095.000 -902.000 -993.000
Driftskostnader -11.323.000 -13.516.000 -12.885.000 -13.004.000 -10.422.000
Driftsresultat 152.000 1.000 -266.000 907.000 51.000
Finansinntekter 13.000 8.000 8.000 12.000 12.000
Finanskostnader -11.000 -8.000 -13.000 -19.000 -22.000
Finans 2.000 0 -5.000 -7.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -600.000 0
Årsresultat 120.000 -2.000 -214.000 681.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 89.000 92.000 37.000 43.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 43.000 64.000 85.000 107.000 136.000
Sum varige driftsmidler 43.000 64.000 85.000 107.000 136.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 98.000 153.000 177.000 143.000 179.000
Varebeholdning 114.000 130.000 67.000 104.000 274.000
Kundefordringer 1.552.000 1.590.000 1.409.000 1.557.000 921.000
Andre fordringer 113.000 96.000 94.000 49.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 229.000 240.000 664.000 1.546.000 252.000
Sum omløpsmidler 2.008.000 2.056.000 2.234.000 3.257.000 1.495.000
Sum eiendeler 2.106.000 2.209.000 2.411.000 3.400.000 1.674.000
Sum opptjent egenkapital 266.000 146.000 148.000 363.000 281.000
Sum egenkapital 466.000 346.000 348.000 563.000 481.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 29.000 0 0 0 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 799.000 1.266.000 1.247.000 1.443.000 404.000
Betalbar skatt 0 0 213.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 563.000 353.000 569.000 355.000 325.000
Utbytte 0 0 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 249.000 245.000 247.000 227.000 442.000
Sum kortsiktig gjeld 1.641.000 1.863.000 2.063.000 2.837.000 1.193.000
Sum gjeld og egenkapital 2.107.000 2.209.000 2.411.000 3.400.000 1.674.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 367.000 193.000 171.000 420.000 302.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1.1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 1.2 1 1.1 1.1 1
Soliditet 22.1 15.7 14.4 16.6 28.7
Resultatgrad 1.3 0 -2.1 6.5 0.5
Rentedekningsgrad 13.8 0.1 -20.5 47.7 2.3
Gjeldsgrad 3.5 5.4 5.9 5 2.5
Total kapitalrentabilitet 7.8 0.4 -10.7 2 3.8
Signatur
30.10.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG
ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.10.2013
Prokura hver for seg
Finn Erik Sand
Asbjørn Olav Døhlen
Steinar Bye
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex