Buskerud & Vestfold Fyringsservice As
Juridisk navn:  Buskerud & Vestfold Fyringsservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91622222
Breidablikkveien 275 Breidablikkveien 275 Fax:
3277 Steinsholt 3277 Steinsholt
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 999057632
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/1/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merkur Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.6%
Resultat  
  
-137.46%
Egenkapital  
  
-16.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.168.000 2.071.000 1.049.000 762.000 375.000
Resultat: -133.000 355.000 69.000 268.000 -3.000
Egenkapital: 490.000 589.000 310.000 261.000 48.000
Regnskap for  Buskerud & Vestfold Fyringsservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.168.000 2.071.000 1.049.000 762.000 375.000
Driftskostnader -1.297.000 -1.717.000 -977.000 -488.000 -370.000
Driftsresultat -129.000 355.000 72.000 275.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 -3.000 -6.000 -8.000
Finans -4.000 0 -3.000 -6.000 -8.000
Resultat før skatt -133.000 355.000 69.000 268.000 -3.000
Skattekostnad 33.000 -76.000 -20.000 -55.000 0
Årsresultat -99.000 279.000 48.000 214.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 313.000 169.000 32.000 80.000 106.000
Sum omløpsmidler 358.000 797.000 418.000 389.000 65.000
Sum eiendeler 671.000 966.000 450.000 469.000 171.000
Sum opptjent egenkapital 402.000 501.000 221.000 173.000 -41.000
Sum egenkapital 490.000 589.000 310.000 261.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 64.000 0 0 65.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 377.000 141.000 141.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 671.000 966.000 450.000 467.000 171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.156.000 1.728.000 1.048.000 759.000 375.000
Andre inntekter 12.000 343.000 0 2.000 0
Driftsinntekter 1.168.000 2.071.000 1.049.000 762.000 375.000
Varekostnad -657.000 -1.006.000 -374.000 -234.000 -179.000
Lønninger -123.000 -130.000 -125.000 0 0
Avskrivning -69.000 -40.000 -47.000 -45.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -448.000 -541.000 -431.000 -209.000 -148.000
Driftskostnader -1.297.000 -1.717.000 -977.000 -488.000 -370.000
Driftsresultat -129.000 355.000 72.000 275.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 -3.000 -6.000 -8.000
Finans -4.000 0 -3.000 -6.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -99.000 279.000 48.000 214.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 277.000 159.000 0 0 90.000
Driftsløsøre 36.000 10.000 32.000 80.000 16.000
Sum varige driftsmidler 313.000 169.000 32.000 80.000 106.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 313.000 169.000 32.000 80.000 106.000
Varebeholdning 27.000 55.000 26.000 7.000 7.000
Kundefordringer 77.000 236.000 79.000 141.000 31.000
Andre fordringer 38.000 8.000 8.000 9.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 215.000 497.000 305.000 231.000 27.000
Sum omløpsmidler 358.000 797.000 418.000 389.000 65.000
Sum eiendeler 671.000 966.000 450.000 469.000 171.000
Sum opptjent egenkapital 402.000 501.000 221.000 173.000 -41.000
Sum egenkapital 490.000 589.000 310.000 261.000 48.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 64.000 0 0 65.000 105.000
Leverandørgjeld 50.000 152.000 61.000 52.000 18.000
Betalbar skatt 76.000 20.000 55.000 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000 135.000 46.000 35.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 14.000 14.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 117.000 377.000 141.000 141.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 671.000 966.000 450.000 467.000 171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 241.000 420.000 277.000 248.000 46.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2 3 2.8 3.4
Likviditetsgrad 2 2.8 2 2.8 2.7 3.1
Soliditet 73.0 6 68.7 55.9 27.9
Resultatgrad -11.0 17.1 6.9 36.1 1.1
Rentedekningsgrad -32.3 2 45.8 0.5
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.5 0.8 2.6
Total kapitalrentabilitet -19.2 36.7 1 58.9 2.3
Signatur
29.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex