Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Buskerud Taxi As
Juridisk navn:  Buskerud Taxi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33041001
Postboks 107 Storgata 38 Fax:
3191 Horten 3182 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 915666094
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/2/2015 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
178.07%
Resultat  
  
14.5%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.674.000 602.000 556.000 0 0
Resultat: 387.000 338.000 419.000 -1.000 0
Egenkapital: 30.000 30.000 30.000 24.000 24.000
Regnskap for  Buskerud Taxi As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.674.000 602.000 556.000 0 0
Driftskostnader -1.287.000 -264.000 -137.000 -1.000 0
Driftsresultat 387.000 338.000 419.000 -1.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 387.000 338.000 419.000 -1.000 0
Skattekostnad -85.000 -74.000 -95.000 0 0
Årsresultat 302.000 264.000 324.000 -1.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 864.000 678.000 785.000 30.000 24.000
Sum eiendeler 864.000 678.000 785.000 30.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -6.000 -6.000
Sum egenkapital 30.000 30.000 30.000 24.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 834.000 648.000 755.000 6.000 0
Sum gjeld og egenkapital 864.000 678.000 785.000 30.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.674.000 602.000 556.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.674.000 602.000 556.000 0 0
Varekostnad -1.196.000 0 0 0 0
Lønninger -46.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -91.000 -218.000 -137.000 -1.000 0
Driftskostnader -1.287.000 -264.000 -137.000 -1.000 0
Driftsresultat 387.000 338.000 419.000 -1.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 302.000 264.000 324.000 -1.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 250.000 361.000 683.000 0 0
Andre fordringer 11.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 327.000 317.000 101.000 30.000 24.000
Sum omløpsmidler 864.000 678.000 785.000 30.000 24.000
Sum eiendeler 864.000 678.000 785.000 30.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -6.000 -6.000
Sum egenkapital 30.000 30.000 30.000 24.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 387.000 338.000 413.000 6.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 447.000 245.000 331.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 6.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 5.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 834.000 648.000 755.000 6.000 0
Sum gjeld og egenkapital 864.000 678.000 785.000 30.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 30.000 30.000 24.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 5
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1 5 0
Soliditet 3.5 4.4 3.8 8 1
Resultatgrad 23.1 56.1 75.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 27.8 21.6 25.2 0.3 0
Total kapitalrentabilitet 44.8 49.9 53.4 -3.3 0
Signatur
25.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex