Buskerud Bygg & Elektro As
Juridisk navn:  Buskerud Bygg & Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91651790
Torsbyveien 174 Torsbyveien 174 Fax:
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 999191231
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/9/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Clever As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.32%
Resultat  
  
145.67%
Egenkapital  
  
505.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.677.000 11.164.000 15.220.000 15.062.000 12.436.000
Resultat: 944.000 -2.067.000 1.650.000 2.090.000 1.252.000
Egenkapital: 1.132.000 187.000 2.074.000 2.515.000 2.300.000
Regnskap for  Buskerud Bygg & Elektro As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.677.000 11.164.000 15.220.000 15.062.000 12.436.000
Driftskostnader -8.733.000 -13.230.000 -13.574.000 -13.466.000 -11.185.000
Driftsresultat 944.000 -2.067.000 1.647.000 1.596.000 1.251.000
Finansinntekter 1.000 3.000 496.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 0
Finans 0 3.000 494.000 1.000
Resultat før skatt 944.000 -2.067.000 1.650.000 2.090.000 1.252.000
Skattekostnad 180.000 -375.000 -375.000 -311.000
Årsresultat 944.000 -1.887.000 1.274.000 1.715.000 941.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 251.000 313.000 1.014.000 1.001.000 1.307.000
Sum omløpsmidler 2.540.000 2.313.000 5.127.000 5.636.000 3.917.000
Sum eiendeler 2.791.000 2.626.000 6.141.000 6.637.000 5.224.000
Sum opptjent egenkapital 532.000 -413.000 1.474.000 1.915.000 1.700.000
Sum egenkapital 1.132.000 187.000 2.074.000 2.515.000 2.300.000
Sum langsiktig gjeld 0 180.000 260.000 159.000
Sum kortsiktig gjeld 1.659.000 2.438.000 3.886.000 3.863.000 2.765.000
Sum gjeld og egenkapital 2.791.000 2.625.000 6.140.000 6.638.000 5.224.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.634.000 11.121.000 15.217.000 14.874.000 12.436.000
Andre inntekter 43.000 43.000 3.000 188.000 0
Driftsinntekter 9.677.000 11.164.000 15.220.000 15.062.000 12.436.000
Varekostnad -3.312.000 -3.486.000 -3.343.000 -3.209.000 -2.906.000
Lønninger -4.230.000 -7.495.000 -8.453.000 -8.466.000 -6.797.000
Avskrivning -151.000 -247.000 -300.000 -343.000 -248.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.040.000 -2.002.000 -1.478.000 -1.448.000 -1.234.000
Driftskostnader -8.733.000 -13.230.000 -13.574.000 -13.466.000 -11.185.000
Driftsresultat 944.000 -2.067.000 1.647.000 1.596.000 1.251.000
Finansinntekter 1.000 3.000 496.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 0
Finans 0 3.000 494.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.500.000 -510.000
Årsresultat 944.000 -1.887.000 1.274.000 1.715.000 941.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 58.000 73.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 246.000 308.000 1.009.000 938.000 735.000
Sum varige driftsmidler 246.000 308.000 1.009.000 996.000 807.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 500.000
Sum anleggsmidler 251.000 313.000 1.014.000 1.001.000 1.307.000
Varebeholdning 586.000 527.000 523.000 420.000 337.000
Kundefordringer 365.000 507.000 1.096.000 1.550.000 1.107.000
Andre fordringer 80.000 202.000 28.000 73.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.509.000 1.077.000 3.479.000 3.593.000 2.422.000
Sum omløpsmidler 2.540.000 2.313.000 5.127.000 5.636.000 3.917.000
Sum eiendeler 2.791.000 2.626.000 6.141.000 6.637.000 5.224.000
Sum opptjent egenkapital 532.000 -413.000 1.474.000 1.915.000 1.700.000
Sum egenkapital 1.132.000 187.000 2.074.000 2.515.000 2.300.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 180.000 260.000 159.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 180.000 260.000 159.000
Leverandørgjeld 571.000 1.015.000 936.000 559.000 383.000
Betalbar skatt 0 455.000 274.000 356.000
Skyldig offentlige avgifter 402.000 364.000 1.073.000 1.304.000 804.000
Utbytte 0 0 -1.500.000 -510.000
Annen kortsiktig gjeld 686.000 1.059.000 1.424.000 1.726.000 1.223.000
Sum kortsiktig gjeld 1.659.000 2.438.000 3.886.000 3.863.000 2.765.000
Sum gjeld og egenkapital 2.791.000 2.625.000 6.140.000 6.638.000 5.224.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 881.000 -125.000 1.241.000 1.773.000 1.152.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.9 1.3 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 0.7 1.2 1.4 1.3
Soliditet 40.6 7.1 33.8 37.9 4
Resultatgrad 9.8 -18.5 10.8 10.6 10.1
Rentedekningsgrad 7
Gjeldsgrad 1.5 1 2 1.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 33.8 -78.7 26.9 31.5 2
Signatur
11.06.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
WEKRE JOSTEIN
SIGNATUR HVER FOR SEG
SØDERLIND LARS-PETER HENRY
Prokurister
03.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex