Buskerud Blomster As
Juridisk navn:  Buskerud Blomster As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedre Tverrgate 14A Nedre Tverrgate 14A Fax:
3050 Mjøndalen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 919073268
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/28/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Gp Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.76%
Resultat  
  
94.47%
Egenkapital  
  
-11.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.097.000 11.866.000 5.092.000 3.100.000
Resultat: -125.000 -2.260.000 -570.000 -127.000
Egenkapital: -1.263.000 -1.137.000 201.000 145.000
Regnskap for  Buskerud Blomster As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.097.000 11.866.000 5.092.000 3.100.000
Driftskostnader -8.207.000 -14.099.000 -5.653.000 -3.222.000
Driftsresultat -111.000 -2.233.000 -560.000 -122.000
Finansinntekter 4.000 0 0
Finanskostnader -15.000 -31.000 -10.000 -6.000
Finans -15.000 -27.000 -10.000 -6.000
Resultat før skatt -125.000 -2.260.000 -570.000 -127.000
Skattekostnad 129.000 132.000 -16.000
Årsresultat -125.000 -2.130.000 -438.000 -143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 159.000 466.000 647.000 747.000
Sum omløpsmidler 1.199.000 2.293.000 1.470.000 1.336.000
Sum eiendeler 1.358.000 2.759.000 2.117.000 2.083.000
Sum opptjent egenkapital -1.493.000 -1.367.000 101.000 45.000
Sum egenkapital -1.263.000 -1.137.000 201.000 145.000
Sum langsiktig gjeld 1.747.000 211.000 30.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 873.000 3.684.000 1.886.000 1.921.000
Sum gjeld og egenkapital 1.357.000 2.758.000 2.117.000 2.082.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.998.000 11.811.000 5.001.000 3.082.000
Andre inntekter 99.000 55.000 91.000 18.000
Driftsinntekter 8.097.000 11.866.000 5.092.000 3.100.000
Varekostnad -3.527.000 -6.083.000 -2.311.000 -1.322.000
Lønninger -3.169.000 -5.057.000 -2.423.000 -1.110.000
Avskrivning -31.000 -121.000 -100.000 -58.000
Nedskrivning -333.000 0 0
Andre driftskostnader -1.480.000 -2.505.000 -819.000 -732.000
Driftskostnader -8.207.000 -14.099.000 -5.653.000 -3.222.000
Driftsresultat -111.000 -2.233.000 -560.000 -122.000
Finansinntekter 4.000 0 0
Finanskostnader -15.000 -31.000 -10.000 -6.000
Finans -15.000 -27.000 -10.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -125.000 -2.130.000 -438.000 -143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 200.000 505.000 565.000
Sum Immatrielle midler 200.000 505.000 565.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 143.000 261.000 137.000 177.000
Sum varige driftsmidler 143.000 261.000 137.000 177.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 159.000 466.000 647.000 747.000
Varebeholdning 259.000 585.000 238.000 248.000
Kundefordringer 321.000 497.000 115.000 204.000
Andre fordringer 26.000 122.000 52.000 56.000
Sum investeringer 11.000 0 0
Kasse, bank 593.000 579.000 375.000 634.000
Sum omløpsmidler 1.199.000 2.293.000 1.470.000 1.336.000
Sum eiendeler 1.358.000 2.759.000 2.117.000 2.083.000
Sum opptjent egenkapital -1.493.000 -1.367.000 101.000 45.000
Sum egenkapital -1.263.000 -1.137.000 201.000 145.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 30.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.571.000 826.000 850.000
Sum langsiktig gjeld 1.747.000 211.000 30.000 16.000
Leverandørgjeld 107.000 766.000 573.000 669.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 339.000 584.000 275.000 248.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 426.000 763.000 212.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 873.000 3.684.000 1.886.000 1.921.000
Sum gjeld og egenkapital 1.357.000 2.758.000 2.117.000 2.082.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 326.000 -1.391.000 -416.000 -585.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.6 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 1.1 0.5 0.7 0.6
Soliditet -93.1 -41.2 9.5 7
Resultatgrad -1.4 -18.8 - -3.9
Rentedekningsgrad -7.4 - -20.3
Gjeldsgrad -2.1 -3.4 9.5 13.4
Total kapitalrentabilitet -8.2 -80.8 -26.5 -5.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex