Buskerud Blikk & Sveis AS
Juridisk navn:  Buskerud Blikk & Sveis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32208620
Eikringen 3 Eikringen 3 Fax: 32208621
3036 Drammen 3036 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 966219696
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/2/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ulsbøl Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
5.38%
Resultat  
  
52.35%
Egenkapital  
  
3.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 39.379.000 37.370.000 36.549.000 33.034.000 32.345.000
Resultat: 4.345.000 2.852.000 3.873.000 2.843.000 2.646.000
Egenkapital: 10.934.000 10.547.000 9.338.000 8.436.000 8.262.000
Regnskap for  Buskerud Blikk & Sveis AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 39.379.000 37.370.000 36.549.000 33.034.000 32.345.000
Driftskostnader -35.113.000 -34.522.000 -32.752.000 -30.289.000 -29.820.000
Driftsresultat 4.266.000 2.848.000 3.797.000 2.746.000 2.525.000
Finansinntekter 106.000 86.000 123.000 137.000 149.000
Finanskostnader -27.000 -82.000 -47.000 -39.000 -26.000
Finans 79.000 4.000 76.000 98.000 123.000
Resultat før skatt 4.345.000 2.852.000 3.873.000 2.843.000 2.646.000
Skattekostnad -959.000 -642.000 -871.000 -694.000 -682.000
Årsresultat 3.386.000 2.210.000 3.002.000 2.150.000 1.964.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.408.000 2.688.000 2.059.000 1.301.000 1.074.000
Sum omløpsmidler 16.954.000 14.177.000 17.219.000 13.901.000 13.466.000
Sum eiendeler 20.362.000 16.865.000 19.278.000 15.202.000 14.540.000
Sum opptjent egenkapital 10.334.000 9.947.000 8.738.000 7.836.000 7.662.000
Sum egenkapital 10.934.000 10.547.000 9.338.000 8.436.000 8.262.000
Sum langsiktig gjeld 652.000 596.000 1.028.000 385.000 556.000
Sum kortsiktig gjeld 8.776.000 5.721.000 8.912.000 6.381.000 5.722.000
Sum gjeld og egenkapital 20.362.000 16.864.000 19.278.000 15.202.000 14.540.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.675.000 36.488.000 35.650.000 33.034.000 32.310.000
Andre inntekter 1.704.000 883.000 898.000 0 35.000
Driftsinntekter 39.379.000 37.370.000 36.549.000 33.034.000 32.345.000
Varekostnad -23.969.000 -23.602.000 -22.707.000 -21.468.000 -20.747.000
Lønninger -6.151.000 -6.372.000 -5.751.000 -5.138.000 -5.072.000
Avskrivning -615.000 -495.000 -445.000 -369.000 -471.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.378.000 -4.053.000 -3.849.000 -3.314.000 -3.530.000
Driftskostnader -35.113.000 -34.522.000 -32.752.000 -30.289.000 -29.820.000
Driftsresultat 4.266.000 2.848.000 3.797.000 2.746.000 2.525.000
Finansinntekter 106.000 86.000 123.000 137.000 149.000
Finanskostnader -27.000 -82.000 -47.000 -39.000 -26.000
Finans 79.000 4.000 76.000 98.000 123.000
Konsernbidrag 0 0 -1.976.000 -1.500.000
Utbytte -3.000.000 -1.000.000 -2.100.000 0 0
Årsresultat 3.386.000 2.210.000 3.002.000 2.150.000 1.964.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 121.000 99.000 107.000 151.000 154.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.287.000 2.590.000 1.952.000 1.149.000 920.000
Sum varige driftsmidler 3.287.000 2.590.000 1.952.000 1.149.000 920.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.408.000 2.688.000 2.059.000 1.301.000 1.074.000
Varebeholdning 6.145.000 5.543.000 5.223.000 5.502.000 5.461.000
Kundefordringer 1.519.000 4.682.000 3.665.000 3.915.000 3.376.000
Andre fordringer 344.000 240.000 274.000 149.000 161.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.946.000 3.711.000 8.057.000 4.335.000 4.469.000
Sum omløpsmidler 16.954.000 14.177.000 17.219.000 13.901.000 13.466.000
Sum eiendeler 20.362.000 16.865.000 19.278.000 15.202.000 14.540.000
Sum opptjent egenkapital 10.334.000 9.947.000 8.738.000 7.836.000 7.662.000
Sum egenkapital 10.934.000 10.547.000 9.338.000 8.436.000 8.262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 652.000 596.000 1.028.000 385.000 556.000
Leverandørgjeld 2.660.000 2.343.000 3.016.000 2.185.000 2.026.000
Betalbar skatt 981.000 634.000 702.000 67.000 239.000
Skyldig offentlige avgifter 1.538.000 1.166.000 1.527.000 1.012.000 1.062.000
Utbytte -3.000.000 -1.000.000 -2.100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 597.000 578.000 1.567.000 3.117.000 2.395.000
Sum kortsiktig gjeld 8.776.000 5.721.000 8.912.000 6.381.000 5.722.000
Sum gjeld og egenkapital 20.362.000 16.864.000 19.278.000 15.202.000 14.540.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.178.000 8.456.000 8.307.000 7.520.000 7.744.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.5 1.9 2.2 2.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.3 1.3 1.4
Soliditet 53.7 62.5 48.4 55.5 56.8
Resultatgrad 10.8 7.6 10.4 8.3 7.8
Rentedekningsgrad 158.0 34.7 80.8 70.4 97.1
Gjeldsgrad 0.9 0.6 1.1 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 21.5 17.4 20.3 1 18.4
Signatur
17.04.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex