Buskerud Bilskade As
Juridisk navn:  Buskerud Bilskade As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ådalsveien 155 Ådalsveien 155 Fax:
3525 Hallingby 3525 Hallingby
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 922121427
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/10/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fokus Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.5%
Resultat  
  
50.51%
Egenkapital  
  
-66.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 2.275.000 2.542.000
Resultat: -98.000 -198.000
Egenkapital: -245.000 -147.000
Regnskap for  Buskerud Bilskade As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 2.275.000 2.542.000
Driftskostnader -2.354.000 -2.735.000
Driftsresultat -79.000 -194.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -19.000 -4.000
Finans -19.000 -4.000
Resultat før skatt -98.000 -198.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -98.000 -198.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 219.000 40.000
Sum omløpsmidler 230.000 315.000
Sum eiendeler 449.000 355.000
Sum opptjent egenkapital -296.000 -198.000
Sum egenkapital -245.000 -147.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 695.000 502.000
Sum gjeld og egenkapital 450.000 355.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.925.000 2.442.000
Andre inntekter 349.000 101.000
Driftsinntekter 2.275.000 2.542.000
Varekostnad -705.000 -898.000
Lønninger -990.000 -1.266.000
Avskrivning -47.000 -5.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -612.000 -566.000
Driftskostnader -2.354.000 -2.735.000
Driftsresultat -79.000 -194.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -19.000 -4.000
Finans -19.000 -4.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -98.000 -198.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 219.000 40.000
Sum varige driftsmidler 219.000 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 219.000 40.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 176.000 289.000
Andre fordringer 10.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 54.000 16.000
Sum omløpsmidler 230.000 315.000
Sum eiendeler 449.000 355.000
Sum opptjent egenkapital -296.000 -198.000
Sum egenkapital -245.000 -147.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 102.000 66.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 210.000 119.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 110.000 122.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 272.000 195.000
Sum kortsiktig gjeld 695.000 502.000
Sum gjeld og egenkapital 450.000 355.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -465.000 -187.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6
Soliditet -54.4 -41.4
Resultatgrad -3.5 -7.6
Rentedekningsgrad -4.2 -48.5
Gjeldsgrad -2.8 -3.4
Total kapitalrentabilitet -17.6 -54.6
Signatur
28.01.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex