Buskerud Betongvarefabrikk Eiendom As
Juridisk navn:  Buskerud Betongvarefabrikk Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32792800
Fjordveien 2B Fjordveien 2B Fax: 32792801
3490 Klokkarstua 3490 Klokkarstua
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 990295077
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/3/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.34%
Resultat  
  
18.48%
Egenkapital  
  
15.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.840.000 3.480.000 3.120.000 3.120.000 3.761.000
Resultat: 2.039.000 1.721.000 1.674.000 1.593.000 2.048.000
Egenkapital: 11.949.000 10.358.000 9.016.000 7.704.000 6.469.000
Regnskap for  Buskerud Betongvarefabrikk Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.840.000 3.480.000 3.120.000 3.120.000 3.761.000
Driftskostnader -1.326.000 -1.247.000 -1.138.000 -1.179.000 -1.095.000
Driftsresultat 2.515.000 2.234.000 1.983.000 1.942.000 2.666.000
Finansinntekter 21.000 85.000 57.000 24.000 7.000
Finanskostnader -497.000 -598.000 -365.000 -373.000 -625.000
Finans -476.000 -513.000 -308.000 -349.000 -618.000
Resultat før skatt 2.039.000 1.721.000 1.674.000 1.593.000 2.048.000
Skattekostnad -449.000 -379.000 -362.000 -358.000 -487.000
Årsresultat 1.591.000 1.342.000 1.312.000 1.235.000 1.560.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.396.000 26.533.000 20.853.000 16.570.000 17.035.000
Sum omløpsmidler 6.105.000 4.326.000 9.762.000 6.393.000 5.532.000
Sum eiendeler 31.501.000 30.859.000 30.615.000 22.963.000 22.567.000
Sum opptjent egenkapital 11.049.000 9.459.000 8.117.000 6.804.000 5.569.000
Sum egenkapital 11.949.000 10.358.000 9.016.000 7.704.000 6.469.000
Sum langsiktig gjeld 18.888.000 19.952.000 20.970.000 14.746.000 15.381.000
Sum kortsiktig gjeld 664.000 548.000 629.000 513.000 717.000
Sum gjeld og egenkapital 31.501.000 30.859.000 30.616.000 22.963.000 22.567.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.840.000 3.480.000 3.120.000 3.120.000 3.124.000
Andre inntekter 0 0 0 637.000
Driftsinntekter 3.840.000 3.480.000 3.120.000 3.120.000 3.761.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -1.137.000 -1.021.000 -901.000 -894.000 -872.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -189.000 -226.000 -237.000 -285.000 -223.000
Driftskostnader -1.326.000 -1.247.000 -1.138.000 -1.179.000 -1.095.000
Driftsresultat 2.515.000 2.234.000 1.983.000 1.942.000 2.666.000
Finansinntekter 21.000 85.000 57.000 24.000 7.000
Finanskostnader -497.000 -598.000 -365.000 -373.000 -625.000
Finans -476.000 -513.000 -308.000 -349.000 -618.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.591.000 1.342.000 1.312.000 1.235.000 1.560.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 24.838.000 25.852.000 20.472.000 16.094.000 16.464.000
Maskiner anlegg 558.000 681.000 381.000 476.000 571.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 25.396.000 26.533.000 20.853.000 16.570.000 17.035.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.396.000 26.533.000 20.853.000 16.570.000 17.035.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 70.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.105.000 4.326.000 9.762.000 6.323.000 5.532.000
Sum omløpsmidler 6.105.000 4.326.000 9.762.000 6.393.000 5.532.000
Sum eiendeler 31.501.000 30.859.000 30.615.000 22.963.000 22.567.000
Sum opptjent egenkapital 11.049.000 9.459.000 8.117.000 6.804.000 5.569.000
Sum egenkapital 11.949.000 10.358.000 9.016.000 7.704.000 6.469.000
Sum avsetninger til forpliktelser 475.000 516.000 511.000 560.000 589.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.888.000 19.952.000 20.970.000 14.746.000 15.381.000
Leverandørgjeld 0 124.000 0 0
Betalbar skatt 490.000 374.000 412.000 387.000 513.000
Skyldig offentlige avgifter 155.000 155.000 74.000 107.000 124.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 20.000 20.000 20.000 81.000
Sum kortsiktig gjeld 664.000 548.000 629.000 513.000 717.000
Sum gjeld og egenkapital 31.501.000 30.859.000 30.616.000 22.963.000 22.567.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.441.000 3.778.000 9.133.000 5.880.000 4.815.000
Likviditetsgrad 1 9.2 7.9 15.5 12.5 7.7
Likviditetsgrad 2 9.2 7.9 15.5 12.5 7.7
Soliditet 37.9 33.6 29.4 33.5 28.7
Resultatgrad 65.5 64.2 63.6 62.2 70.9
Rentedekningsgrad 5.1 3.7 5.4 5.2 4.3
Gjeldsgrad 1.6 2 2.4 2 2.5
Total kapitalrentabilitet 8.1 7.5 6.7 8.6 11.8
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex