Buskerud Begravelsesbyrå As
Juridisk navn:  Buskerud Begravelsesbyrå As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32827030
Dronninggata 17 Dronninggata 17 Fax: 32832445
3019 Drammen 3019 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 989216651
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 12/20/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Gp Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.53%
Resultat  
  
68.73%
Egenkapital  
  
68.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 38.059.000 36.760.000 37.989.000 31.645.000 25.897.000
Resultat: 3.059.000 1.813.000 4.883.000 2.320.000 1.522.000
Egenkapital: 5.855.000 3.469.000 4.504.000 3.757.000 4.252.000
Regnskap for  Buskerud Begravelsesbyrå As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 38.059.000 36.760.000 37.989.000 31.645.000 25.897.000
Driftskostnader -34.800.000 -34.731.000 -32.798.000 -28.970.000 -24.098.000
Driftsresultat 3.260.000 2.029.000 5.190.000 2.674.000 1.799.000
Finansinntekter 44.000 17.000 27.000 9.000 11.000
Finanskostnader -245.000 -234.000 -335.000 -363.000 -287.000
Finans -201.000 -217.000 -308.000 -354.000 -276.000
Resultat før skatt 3.059.000 1.813.000 4.883.000 2.320.000 1.522.000
Skattekostnad -673.000 -415.000 -1.096.000 -541.000 -363.000
Årsresultat 2.386.000 1.398.000 3.788.000 1.780.000 1.159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.137.000 10.584.000 10.919.000 11.178.000 10.099.000
Sum omløpsmidler 7.853.000 6.736.000 8.195.000 8.825.000 7.539.000
Sum eiendeler 19.990.000 17.320.000 19.114.000 20.003.000 17.638.000
Sum opptjent egenkapital 5.755.000 3.369.000 4.404.000 3.657.000 4.152.000
Sum egenkapital 5.855.000 3.469.000 4.504.000 3.757.000 4.252.000
Sum langsiktig gjeld 6.084.000 4.103.000 5.741.000 8.806.000 8.016.000
Sum kortsiktig gjeld 8.050.000 9.748.000 8.868.000 7.439.000 5.370.000
Sum gjeld og egenkapital 19.989.000 17.320.000 19.113.000 20.002.000 17.638.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.934.000 35.864.000 36.806.000 30.880.000 24.639.000
Andre inntekter 1.126.000 896.000 1.183.000 765.000 1.259.000
Driftsinntekter 38.059.000 36.760.000 37.989.000 31.645.000 25.897.000
Varekostnad -9.731.000 -10.725.000 -10.111.000 -9.470.000 -7.746.000
Lønninger -14.594.000 -13.715.000 -12.842.000 -10.617.000 -9.173.000
Avskrivning -2.317.000 -2.291.000 -2.126.000 -1.745.000 -1.768.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.158.000 -8.000.000 -7.719.000 -7.138.000 -5.411.000
Driftskostnader -34.800.000 -34.731.000 -32.798.000 -28.970.000 -24.098.000
Driftsresultat 3.260.000 2.029.000 5.190.000 2.674.000 1.799.000
Finansinntekter 44.000 17.000 27.000 9.000 11.000
Finanskostnader -245.000 -234.000 -335.000 -363.000 -287.000
Finans -201.000 -217.000 -308.000 -354.000 -276.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.386.000 1.398.000 3.788.000 1.780.000 1.159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 6.150.000 5.208.000 6.158.000 7.108.000 5.350.000
Sum Immatrielle midler 6.150.000 5.208.000 6.158.000 7.108.000 5.350.000
Fast eiendom 953.000 685.000 437.000 209.000 320.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 351.000 358.000 515.000 634.000 4.003.000
Sum varige driftsmidler 3.855.000 3.238.000 4.325.000 3.633.000 4.324.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.132.000 2.137.000 436.000 436.000 425.000
Sum anleggsmidler 12.137.000 10.584.000 10.919.000 11.178.000 10.099.000
Varebeholdning 502.000 414.000 436.000 389.000 393.000
Kundefordringer 2.296.000 2.188.000 3.046.000 2.323.000 2.750.000
Andre fordringer 1.000.000 877.000 624.000 515.000 724.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.241.000 1.101.000 1.972.000 3.622.000 1.202.000
Sum omløpsmidler 7.853.000 6.736.000 8.195.000 8.825.000 7.539.000
Sum eiendeler 19.990.000 17.320.000 19.114.000 20.003.000 17.638.000
Sum opptjent egenkapital 5.755.000 3.369.000 4.404.000 3.657.000 4.152.000
Sum egenkapital 5.855.000 3.469.000 4.504.000 3.757.000 4.252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 537.000 550.000 686.000 669.000 593.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.439.000 5.200.000 4.525.000 3.107.000 1.860.000
Sum langsiktig gjeld 6.084.000 4.103.000 5.741.000 8.806.000 8.016.000
Leverandørgjeld 1.290.000 1.601.000 1.104.000 2.126.000 1.483.000
Betalbar skatt 686.000 427.000 768.000 378.000 134.000
Skyldig offentlige avgifter 1.181.000 1.093.000 1.001.000 774.000 882.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.454.000 1.426.000 1.471.000 1.055.000 1.012.000
Sum kortsiktig gjeld 8.050.000 9.748.000 8.868.000 7.439.000 5.370.000
Sum gjeld og egenkapital 19.989.000 17.320.000 19.113.000 20.002.000 17.638.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -197.000 -3.012.000 -673.000 1.386.000 2.169.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.7 0.9 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 0.9 1.1 1.3
Soliditet 29.3 2 23.6 18.8 24.1
Resultatgrad 8.6 5.5 13.7 8.4 6.9
Rentedekningsgrad 13.3 8.7 15.5 7.4 6.3
Gjeldsgrad 2.4 4 3.2 4.3 3.1
Total kapitalrentabilitet 16.5 11.8 27.3 13.4 10.3
Signatur
13.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex