Buskerud Assuranse As
Juridisk navn:  Buskerud Assuranse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gråterudveien 19 Gråterudveien 19 Fax:
3036 Drammen 3036 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 919360984
Aksjekapital: 35.570 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 7/5/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tønsberg Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
108.93%
Resultat  
  
400%
Egenkapital  
  
142.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.765.000 1.802.000 0 0
Resultat: 69.000 -23.000 0 -6.000
Egenkapital: 17.000 7.000 30.000 30.000
Regnskap for  Buskerud Assuranse As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.765.000 1.802.000 0 0
Driftskostnader -3.628.000 -1.825.000 0 -6.000
Driftsresultat 137.000 -23.000 0 -6.000
Finansinntekter -67.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans -67.000 0 0 0
Resultat før skatt 69.000 -23.000 0 -6.000
Skattekostnad -59.000 0 0 0
Årsresultat 10.000 -23.000 0 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 167.000 67.000
Sum omløpsmidler 531.000 402.000 24.000 24.000
Sum eiendeler 531.000 469.000 191.000 91.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -29.000 -6.000 -6.000
Sum egenkapital 17.000 7.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 514.000 463.000 161.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 531.000 470.000 191.000 91.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.765.000 1.802.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.765.000 1.802.000 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.993.000 -1.511.000 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -635.000 -314.000 0 -6.000
Driftskostnader -3.628.000 -1.825.000 0 -6.000
Driftsresultat 137.000 -23.000 0 -6.000
Finansinntekter -67.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans -67.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 10.000 -23.000 0 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 67.000 167.000 67.000
Sum anleggsmidler 67.000 167.000 67.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 100.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 531.000 302.000 24.000 24.000
Sum omløpsmidler 531.000 402.000 24.000 24.000
Sum eiendeler 531.000 469.000 191.000 91.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -29.000 -6.000 -6.000
Sum egenkapital 17.000 7.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 5.000 0 0
Betalbar skatt 59.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 198.000 169.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 249.000 289.000 161.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 514.000 463.000 161.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 531.000 470.000 191.000 91.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000 -61.000 -137.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 0.1 0.4
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.1 0.4
Soliditet 3.2 1.5 15.7 3
Resultatgrad 3.6 -1.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 30.2 66.1 5.4 2
Total kapitalrentabilitet 13.2 -4.9 0 -6.6
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex