Buskerud Anleggsservice As
Juridisk navn:  Buskerud Anleggsservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Jan-Andre Østvold Werner Sandsværveien 118 Sandsværveien 118 Fax:
3616 Kongsberg 3616 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 919998962
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
212.95%
Resultat  
  
10600%
Egenkapital  
  
372.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 701.000 224.000
Resultat: 105.000 -1.000
Egenkapital: 104.000 22.000
Regnskap for  Buskerud Anleggsservice As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 701.000 224.000
Driftskostnader -596.000 -226.000
Driftsresultat 105.000 -1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 105.000 -1.000
Skattekostnad -24.000 2.000
Årsresultat 81.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 161.000 2.000
Sum omløpsmidler 115.000 153.000
Sum eiendeler 276.000 155.000
Sum opptjent egenkapital 74.000 1.000
Sum egenkapital 104.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 168.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 277.000 154.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 701.000 224.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 701.000 224.000
Varekostnad -12.000 0
Lønninger -389.000 -221.000
Avskrivning -20.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -175.000 -5.000
Driftskostnader -596.000 -226.000
Driftsresultat 105.000 -1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 81.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 161.000 0
Sum varige driftsmidler 161.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 161.000 2.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 6.000 45.000
Andre fordringer 0 36.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 109.000 72.000
Sum omløpsmidler 115.000 153.000
Sum eiendeler 276.000 155.000
Sum opptjent egenkapital 74.000 1.000
Sum egenkapital 104.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 0
Leverandørgjeld 42.000 7.000
Betalbar skatt 17.000 0
Skyldig offentlige avgifter 68.000 105.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 277.000 154.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -53.000 21.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 1.2
Soliditet 37.5 14.3
Resultatgrad 1 -0.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 6
Total kapitalrentabilitet 37.9 -0.6
Signatur
02.07.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.07.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex