Burns Pub AS
Juridisk navn:  Burns Pub AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22832406
Stortingsgata 28 Stortingsgata 28 Fax: 22830532
0161 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 852927402
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 7/19/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon 1 Nor AS
Regnskapsfører: Aider Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.09%
Resultat  
  
-145.22%
Egenkapital  
  
-66.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.811.000 13.038.000 13.581.000 13.228.000 13.096.000
Resultat: -345.000 763.000 1.324.000 1.117.000 877.000
Egenkapital: 135.000 401.000 421.000 402.000 401.000
Regnskap for  Burns Pub AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.811.000 13.038.000 13.581.000 13.228.000 13.096.000
Driftskostnader -8.155.000 -12.277.000 -12.259.000 -12.112.000 -12.220.000
Driftsresultat -344.000 762.000 1.324.000 1.116.000 875.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 1.000 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt -345.000 763.000 1.324.000 1.117.000 877.000
Skattekostnad 78.000 -167.000 -305.000 -266.000 -222.000
Årsresultat -267.000 596.000 1.019.000 851.000 655.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 576.000 515.000 523.000 539.000 576.000
Sum omløpsmidler 892.000 2.015.000 2.740.000 2.462.000 2.101.000
Sum eiendeler 1.468.000 2.530.000 3.263.000 3.001.000 2.677.000
Sum opptjent egenkapital -265.000 1.000 21.000 2.000 1.000
Sum egenkapital 135.000 401.000 421.000 402.000 401.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.331.000 2.129.000 2.841.000 2.599.000 2.275.000
Sum gjeld og egenkapital 1.468.000 2.530.000 3.262.000 3.001.000 2.676.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.365.000 12.058.000 12.649.000 12.353.000 12.197.000
Andre inntekter 1.446.000 980.000 932.000 875.000 899.000
Driftsinntekter 7.811.000 13.038.000 13.581.000 13.228.000 13.096.000
Varekostnad -2.517.000 -4.510.000 -4.730.000 -4.589.000 -4.476.000
Lønninger -2.935.000 -4.705.000 -4.386.000 -4.408.000 -4.594.000
Avskrivning -8.000 -8.000 -16.000 -37.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.695.000 -3.054.000 -3.127.000 -3.078.000 -3.110.000
Driftskostnader -8.155.000 -12.277.000 -12.259.000 -12.112.000 -12.220.000
Driftsresultat -344.000 762.000 1.324.000 1.116.000 875.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 1.000 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -616.000 -1.000.000 -850.000 -656.000
Årsresultat -267.000 596.000 1.019.000 851.000 655.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 91.000 31.000 39.000 54.000 91.000
Sum varige driftsmidler 91.000 31.000 39.000 54.000 91.000
Sum finansielle anleggsmidler 485.000 485.000 484.000 484.000 484.000
Sum anleggsmidler 576.000 515.000 523.000 539.000 576.000
Varebeholdning 147.000 243.000 223.000 250.000 242.000
Kundefordringer 298.000 219.000 238.000 234.000
Andre fordringer 336.000 0 26.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 409.000 1.474.000 2.272.000 1.973.000 1.625.000
Sum omløpsmidler 892.000 2.015.000 2.740.000 2.462.000 2.101.000
Sum eiendeler 1.468.000 2.530.000 3.263.000 3.001.000 2.677.000
Sum opptjent egenkapital -265.000 1.000 21.000 2.000 1.000
Sum egenkapital 135.000 401.000 421.000 402.000 401.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 177.000 327.000 561.000 495.000 352.000
Betalbar skatt 167.000 305.000 266.000 222.000
Skyldig offentlige avgifter 20.000 565.000 538.000 595.000 646.000
Utbytte -616.000 -1.000.000 -850.000 -656.000
Annen kortsiktig gjeld 1.134.000 454.000 437.000 392.000 399.000
Sum kortsiktig gjeld 1.331.000 2.129.000 2.841.000 2.599.000 2.275.000
Sum gjeld og egenkapital 1.468.000 2.530.000 3.262.000 3.001.000 2.676.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -439.000 -114.000 -101.000 -137.000 -174.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.9 0.9 0.8
Soliditet 9.2 15.8 12.9 13.4 1
Resultatgrad -4.4 5.8 9.7 8.4 6.7
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad 9.9 5.3 6.7 6.5 5.7
Total kapitalrentabilitet -23.4 30.2 40.6 37.2 32.8
Signatur
11.07.2016
STYRET.
Prokurister
11.07.2016
PROKURA HVER FOR SEG
SEPEHR SAEID PARSA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex