Burhol Transport AS
Juridisk navn:  Burhol Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95033000
Postboks 22 Bølerveien 84 Fax: 63881440
1901 Fetsund 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 946839183
Aksjekapital: 212.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/5/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
35.61%
Resultat  
  
688.89%
Egenkapital  
  
306.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.092.000 2.280.000 2.173.000 2.469.000 3.336.000
Resultat: 426.000 54.000 -49.000 -149.000 -314.000
Egenkapital: 287.000 -139.000 -193.000 -144.000 5.000
Regnskap for  Burhol Transport AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.092.000 2.280.000 2.173.000 2.469.000 3.336.000
Driftskostnader -2.629.000 -2.176.000 -2.169.000 -2.569.000 -3.603.000
Driftsresultat 464.000 104.000 4.000 -100.000 -267.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -49.000 -53.000 -49.000 -48.000
Finans -38.000 -49.000 -53.000 -49.000 -48.000
Resultat før skatt 426.000 54.000 -49.000 -149.000 -314.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 426.000 54.000 -49.000 -149.000 -314.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 643.000 727.000 677.000 830.000 663.000
Sum omløpsmidler 484.000 231.000 167.000 271.000 274.000
Sum eiendeler 1.127.000 958.000 844.000 1.101.000 937.000
Sum opptjent egenkapital 75.000 -351.000 -405.000 -356.000 -207.000
Sum egenkapital 287.000 -139.000 -193.000 -144.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 495.000 604.000 522.000 569.000 614.000
Sum kortsiktig gjeld 345.000 492.000 515.000 676.000 317.000
Sum gjeld og egenkapital 1.127.000 957.000 844.000 1.101.000 936.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.072.000 2.182.000 2.173.000 2.449.000 3.313.000
Andre inntekter 20.000 98.000 0 20.000 23.000
Driftsinntekter 3.092.000 2.280.000 2.173.000 2.469.000 3.336.000
Varekostnad -896.000 -707.000 -665.000 -832.000 -1.212.000
Lønninger -286.000 -109.000 -138.000 -253.000 -649.000
Avskrivning -96.000 -110.000 -109.000 -103.000 -113.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.351.000 -1.250.000 -1.257.000 -1.381.000 -1.629.000
Driftskostnader -2.629.000 -2.176.000 -2.169.000 -2.569.000 -3.603.000
Driftsresultat 464.000 104.000 4.000 -100.000 -267.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -49.000 -53.000 -49.000 -48.000
Finans -38.000 -49.000 -53.000 -49.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 426.000 54.000 -49.000 -149.000 -314.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Maskiner anlegg 0 0 0 13.000
Driftsløsøre 208.000 303.000 253.000 406.000 226.000
Sum varige driftsmidler 608.000 703.000 653.000 806.000 639.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum anleggsmidler 643.000 727.000 677.000 830.000 663.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 339.000 156.000 95.000 169.000 164.000
Andre fordringer 28.000 31.000 27.000 36.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 117.000 45.000 45.000 66.000 66.000
Sum omløpsmidler 484.000 231.000 167.000 271.000 274.000
Sum eiendeler 1.127.000 958.000 844.000 1.101.000 937.000
Sum opptjent egenkapital 75.000 -351.000 -405.000 -356.000 -207.000
Sum egenkapital 287.000 -139.000 -193.000 -144.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 73.000 18.000 208.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 495.000 604.000 522.000 569.000 614.000
Leverandørgjeld 128.000 116.000 208.000 161.000 214.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 41.000 26.000 32.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 172.000 262.000 264.000 276.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 345.000 492.000 515.000 676.000 317.000
Sum gjeld og egenkapital 1.127.000 957.000 844.000 1.101.000 936.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 139.000 -261.000 -348.000 -405.000 -43.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.5 0.3 0.4 0.9
Likviditetsgrad 2 1.4 0.5 0.3 0.4 0.9
Soliditet 25.5 -14.5 -22.9 -13.1 0.5
Resultatgrad 15.0 4.6 0.2 -4.1
Rentedekningsgrad 12.2 2.1 0.1 -5.6
Gjeldsgrad 2.9 -7.9 -5.4 -8.6 186.2
Total kapitalrentabilitet 41.2 10.9 0.5 -9.1 -28.5
Signatur
22.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex