Bua Kjell Magne
Juridisk navn:  Bua Kjell Magne
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90577413
ELTRAVÅG ELTRAVÅG Fax: 52731504
5550 Sveio 5550 Sveio
Fylke: Kommune:
Vestland Sveio
Org.nr: 969369117
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 76.000
Resultat: 60.000
Egenkapital: 4.000
Regnskap for  Bua Kjell Magne
Resultat 2020
Driftsinntekter 76.000
Driftskostnader -16.000
Driftsresultat 60.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 60.000
Skattekostnad
Årsresultat 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000
Sum omløpsmidler 1.000
Sum eiendeler 4.000
Sum opptjent egenkapital 4.000
Sum egenkapital 4.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld -1.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 76.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -16.000
Driftskostnader -16.000
Driftsresultat 60.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler 3.000
Sum anleggsmidler 3.000
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 1.000
Sum omløpsmidler 1.000
Sum eiendeler 4.000
Sum opptjent egenkapital 4.000
Sum egenkapital 4.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter -1.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld -1.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000
Likviditetsgrad 1 -1.0
Likviditetsgrad 2 -1.0
Soliditet 133.3
Resultatgrad 78.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.3
Total kapitalrentabilitet 2.000.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex