Bryns Blomster AS
Juridisk navn:  Bryns Blomster AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35511100
Stridsklev Ring 32 Stridsklev Ring 32 Fax: 35515520
3929 Porsgrunn 3929 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 971212659
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 8/1/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Regnskapsførerne I Grenland As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.48%
Resultat  
  
137.38%
Egenkapital  
  
16.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.573.000 12.067.000 11.198.000 12.225.000 11.931.000
Resultat: 240.000 -642.000 -299.000 -884.000 44.000
Egenkapital: -1.224.000 -1.463.000 -822.000 -523.000 362.000
Regnskap for  Bryns Blomster AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.573.000 12.067.000 11.198.000 12.225.000 11.931.000
Driftskostnader -13.332.000 -12.663.000 -11.448.000 -13.010.000 -11.804.000
Driftsresultat 242.000 -597.000 -250.000 -785.000 127.000
Finansinntekter 71.000 10.000 7.000 5.000 4.000
Finanskostnader -73.000 -55.000 -56.000 -104.000 -86.000
Finans -2.000 -45.000 -49.000 -99.000 -82.000
Resultat før skatt 240.000 -642.000 -299.000 -884.000 44.000
Skattekostnad 0 0 0 -4.000
Årsresultat 240.000 -642.000 -299.000 -884.000 40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 335.000 128.000 160.000 225.000 291.000
Sum omløpsmidler 2.953.000 2.297.000 3.738.000 4.425.000 4.458.000
Sum eiendeler 3.288.000 2.425.000 3.898.000 4.650.000 4.749.000
Sum opptjent egenkapital -1.524.000 -1.763.000 -1.122.000 -823.000 62.000
Sum egenkapital -1.224.000 -1.463.000 -822.000 -523.000 362.000
Sum langsiktig gjeld 208.000 59.000 1.088.000 1.216.000 1.252.000
Sum kortsiktig gjeld 4.303.000 3.829.000 3.632.000 3.957.000 3.135.000
Sum gjeld og egenkapital 3.287.000 2.425.000 3.898.000 4.650.000 4.749.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.250.000 10.946.000 11.019.000 12.096.000 11.820.000
Andre inntekter 323.000 1.120.000 180.000 129.000 111.000
Driftsinntekter 13.573.000 12.067.000 11.198.000 12.225.000 11.931.000
Varekostnad -6.503.000 -6.312.000 -5.370.000 -6.702.000 -5.758.000
Lønninger -4.235.000 -3.935.000 -3.573.000 -4.036.000 -3.684.000
Avskrivning -78.000 -68.000 -65.000 -65.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.516.000 -2.348.000 -2.440.000 -2.207.000 -2.305.000
Driftskostnader -13.332.000 -12.663.000 -11.448.000 -13.010.000 -11.804.000
Driftsresultat 242.000 -597.000 -250.000 -785.000 127.000
Finansinntekter 71.000 10.000 7.000 5.000 4.000
Finanskostnader -73.000 -55.000 -56.000 -104.000 -86.000
Finans -2.000 -45.000 -49.000 -99.000 -82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 240.000 -642.000 -299.000 -884.000 40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 319.000 113.000 145.000 210.000 275.000
Sum varige driftsmidler 319.000 113.000 145.000 210.000 275.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Sum anleggsmidler 335.000 128.000 160.000 225.000 291.000
Varebeholdning 1.094.000 1.080.000 2.359.000 2.542.000 3.359.000
Kundefordringer 1.421.000 1.008.000 1.035.000 1.082.000 892.000
Andre fordringer 114.000 71.000 141.000 73.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 324.000 137.000 202.000 727.000 136.000
Sum omløpsmidler 2.953.000 2.297.000 3.738.000 4.425.000 4.458.000
Sum eiendeler 3.288.000 2.425.000 3.898.000 4.650.000 4.749.000
Sum opptjent egenkapital -1.524.000 -1.763.000 -1.122.000 -823.000 62.000
Sum egenkapital -1.224.000 -1.463.000 -822.000 -523.000 362.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 359.000 275.000 37.000 0 21.000
Sum langsiktig gjeld 208.000 59.000 1.088.000 1.216.000 1.252.000
Leverandørgjeld 1.898.000 1.617.000 1.568.000 1.667.000 1.533.000
Betalbar skatt 0 0 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 1.595.000 1.525.000 1.609.000 1.877.000 1.201.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 452.000 412.000 418.000 413.000 375.000
Sum kortsiktig gjeld 4.303.000 3.829.000 3.632.000 3.957.000 3.135.000
Sum gjeld og egenkapital 3.287.000 2.425.000 3.898.000 4.650.000 4.749.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.350.000 -1.532.000 106.000 468.000 1.323.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 1 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4
Soliditet -37.2 -60.3 -21.1 -11.2 7.6
Resultatgrad 1.8 -4.9 -2.2 -6.4 1.1
Rentedekningsgrad 3.3 -10.9 -4.5 -7.5 1.5
Gjeldsgrad -3.7 -2.7 -5.7 -9.9 12.1
Total kapitalrentabilitet 9.5 -24.2 -6.2 -16.8 2.8
Signatur
02.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex