Brynes Planteskoler AS
Juridisk navn:  Brynes Planteskoler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51883255
Jåttåveien 92 Jåttåveien 92 Fax: 51883232
4020 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 950594209
Aksjekapital: 496.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Credo Revisjon AS
Regnskapsfører: Jansson & Larsen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
30.82%
Resultat  
  
217.43%
Egenkapital  
  
-9.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.384.000 8.702.000 8.566.000 7.688.000 8.586.000
Resultat: 2.714.000 855.000 716.000 396.000 774.000
Egenkapital: 8.548.000 9.431.000 8.764.000 8.218.000 7.920.000
Regnskap for  Brynes Planteskoler AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.384.000 8.702.000 8.566.000 7.688.000 8.586.000
Driftskostnader -8.726.000 -8.088.000 -7.929.000 -7.412.000 -7.926.000
Driftsresultat 2.657.000 613.000 637.000 276.000 659.000
Finansinntekter 118.000 257.000 92.000 123.000 123.000
Finanskostnader -61.000 -15.000 -14.000 -3.000 -8.000
Finans 57.000 242.000 78.000 120.000 115.000
Resultat før skatt 2.714.000 855.000 716.000 396.000 774.000
Skattekostnad -597.000 -188.000 -169.000 -98.000 -184.000
Årsresultat 2.117.000 667.000 546.000 298.000 591.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.075.000 2.208.000 2.413.000 2.760.000 3.164.000
Sum omløpsmidler 9.313.000 9.299.000 8.418.000 7.115.000 6.308.000
Sum eiendeler 11.388.000 11.507.000 10.831.000 9.875.000 9.472.000
Sum opptjent egenkapital 8.052.000 8.935.000 8.268.000 7.722.000 7.424.000
Sum egenkapital 8.548.000 9.431.000 8.764.000 8.218.000 7.920.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 25.000
Sum kortsiktig gjeld 2.840.000 2.076.000 2.068.000 1.658.000 1.527.000
Sum gjeld og egenkapital 11.388.000 11.507.000 10.832.000 9.876.000 9.472.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.293.000 8.610.000 8.478.000 7.598.000 8.482.000
Andre inntekter 91.000 91.000 88.000 90.000 104.000
Driftsinntekter 11.384.000 8.702.000 8.566.000 7.688.000 8.586.000
Varekostnad -4.583.000 -3.688.000 -3.457.000 -3.348.000 -3.904.000
Lønninger -3.021.000 -3.011.000 -3.020.000 -2.581.000 -2.536.000
Avskrivning -49.000 -155.000 -324.000 -415.000 -421.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.073.000 -1.234.000 -1.128.000 -1.068.000 -1.065.000
Driftskostnader -8.726.000 -8.088.000 -7.929.000 -7.412.000 -7.926.000
Driftsresultat 2.657.000 613.000 637.000 276.000 659.000
Finansinntekter 118.000 257.000 92.000 123.000 123.000
Finanskostnader -61.000 -15.000 -14.000 -3.000 -8.000
Finans 57.000 242.000 78.000 120.000 115.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.117.000 667.000 546.000 298.000 591.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 73.000 104.000 105.000 73.000 31.000
Fast eiendom 893.000 933.000 1.076.000 1.322.000 1.620.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 26.000 38.000 116.000 233.000
Sum varige driftsmidler 910.000 959.000 1.114.000 1.438.000 1.853.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.092.000 1.144.000 1.195.000 1.249.000 1.280.000
Sum anleggsmidler 2.075.000 2.208.000 2.413.000 2.760.000 3.164.000
Varebeholdning 651.000 479.000 527.000 339.000 383.000
Kundefordringer 39.000 26.000 25.000 40.000 55.000
Andre fordringer 11.000 60.000 62.000 52.000 88.000
Sum investeringer 2.367.000 2.342.000 2.169.000 2.154.000 2.104.000
Kasse, bank 6.243.000 6.393.000 5.636.000 4.530.000 3.678.000
Sum omløpsmidler 9.313.000 9.299.000 8.418.000 7.115.000 6.308.000
Sum eiendeler 11.388.000 11.507.000 10.831.000 9.875.000 9.472.000
Sum opptjent egenkapital 8.052.000 8.935.000 8.268.000 7.722.000 7.424.000
Sum egenkapital 8.548.000 9.431.000 8.764.000 8.218.000 7.920.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 25.000
Leverandørgjeld 111.000 215.000 122.000 20.000 118.000
Betalbar skatt 566.000 187.000 202.000 140.000 218.000
Skyldig offentlige avgifter 1.698.000 1.202.000 1.264.000 1.086.000 863.000
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 466.000 472.000 480.000 411.000 329.000
Sum kortsiktig gjeld 2.840.000 2.076.000 2.068.000 1.658.000 1.527.000
Sum gjeld og egenkapital 11.388.000 11.507.000 10.832.000 9.876.000 9.472.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.473.000 7.223.000 6.350.000 5.457.000 4.781.000
Likviditetsgrad 1 3.3 4.5 4.1 4.3 4.1
Likviditetsgrad 2 3.1 4.2 3.8 4.1 3.9
Soliditet 75.1 8 80.9 83.2 83.6
Resultatgrad 23.3 7 7.4 3.6 7.7
Rentedekningsgrad 43.6 40.9 45.5 9 82.4
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 24.4 7.6 6.7 4 8.3
Signatur
22.05.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.05.2020
PROKURA
RINGSTAD BRYNE TORHILD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex