Brustad Busstrafikk AS
Juridisk navn:  Brustad Busstrafikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74088700
Njårds veg 3 Njårds veg 3 Fax: 74084440
7602 Levanger 7602 Levanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 934356071
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 10/28/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.83%
Resultat  
  
267.44%
Egenkapital  
  
372.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.735.000 23.695.000 29.709.000 28.575.000 32.705.000
Resultat: 432.000 -258.000 -132.000 255.000 161.000
Egenkapital: 245.000 -90.000 131.000 252.000 80.000
Regnskap for  Brustad Busstrafikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.735.000 23.695.000 29.709.000 28.575.000 32.705.000
Driftskostnader -25.890.000 -23.587.000 -29.503.000 -28.049.000 -32.239.000
Driftsresultat 845.000 108.000 205.000 526.000 465.000
Finansinntekter 0 0 7.000 1.000 1.000
Finanskostnader -413.000 -366.000 -344.000 -273.000 -305.000
Finans -413.000 -366.000 -337.000 -272.000 -304.000
Resultat før skatt 432.000 -258.000 -132.000 255.000 161.000
Skattekostnad -97.000 36.000 11.000 -83.000 -86.000
Årsresultat 335.000 -221.000 -121.000 172.000 75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.042.000 5.540.000 4.424.000 5.012.000 5.127.000
Sum omløpsmidler 1.742.000 1.935.000 3.106.000 1.495.000 1.708.000
Sum eiendeler 5.784.000 7.475.000 7.530.000 6.507.000 6.835.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 -290.000 -69.000 52.000 -120.000
Sum egenkapital 245.000 -90.000 131.000 252.000 80.000
Sum langsiktig gjeld 2.295.000 4.249.000 2.891.000 3.951.000 4.116.000
Sum kortsiktig gjeld 3.244.000 3.315.000 4.508.000 2.304.000 2.639.000
Sum gjeld og egenkapital 5.784.000 7.474.000 7.530.000 6.507.000 6.835.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.173.000 23.465.000 29.669.000 28.575.000 32.705.000
Andre inntekter 1.562.000 230.000 40.000 0 0
Driftsinntekter 26.735.000 23.695.000 29.709.000 28.575.000 32.705.000
Varekostnad -15.806.000 -14.095.000 -19.599.000 -18.368.000 -22.578.000
Lønninger -4.424.000 -4.656.000 -4.714.000 -4.637.000 -4.553.000
Avskrivning -830.000 -718.000 -469.000 -803.000 -839.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.830.000 -4.118.000 -4.721.000 -4.241.000 -4.269.000
Driftskostnader -25.890.000 -23.587.000 -29.503.000 -28.049.000 -32.239.000
Driftsresultat 845.000 108.000 205.000 526.000 465.000
Finansinntekter 0 0 7.000 1.000 1.000
Finanskostnader -413.000 -366.000 -344.000 -273.000 -305.000
Finans -413.000 -366.000 -337.000 -272.000 -304.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 335.000 -221.000 -121.000 172.000 75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 364.000 461.000 424.000 413.000 495.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.230.000 5.080.000 4.000.000 4.599.000 4.632.000
Sum varige driftsmidler 3.230.000 5.080.000 4.000.000 4.599.000 4.632.000
Sum finansielle anleggsmidler 448.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.042.000 5.540.000 4.424.000 5.012.000 5.127.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 826.000 958.000 1.711.000 967.000 804.000
Andre fordringer 851.000 914.000 1.338.000 474.000 833.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 64.000 62.000 57.000 54.000 70.000
Sum omløpsmidler 1.742.000 1.935.000 3.106.000 1.495.000 1.708.000
Sum eiendeler 5.784.000 7.475.000 7.530.000 6.507.000 6.835.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 -290.000 -69.000 52.000 -120.000
Sum egenkapital 245.000 -90.000 131.000 252.000 80.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.187.000 416.000 1.247.000 0 569.000
Sum langsiktig gjeld 2.295.000 4.249.000 2.891.000 3.951.000 4.116.000
Leverandørgjeld 1.022.000 1.299.000 1.746.000 1.175.000 1.122.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 225.000 586.000 680.000 419.000 319.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 809.000 1.015.000 834.000 710.000 629.000
Sum kortsiktig gjeld 3.244.000 3.315.000 4.508.000 2.304.000 2.639.000
Sum gjeld og egenkapital 5.784.000 7.474.000 7.530.000 6.507.000 6.835.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.502.000 -1.380.000 -1.402.000 -809.000 -931.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7
Soliditet 4.2 -1.2 1.7 3.9 1.2
Resultatgrad 3.2 0.5 0.7 1.8 1.4
Rentedekningsgrad 2 0.3 0.6 1.9 1.5
Gjeldsgrad 22.6 56.5 24.8 84.4
Total kapitalrentabilitet 14.6 1.4 2.8 8.1 6.8
Signatur
07.06.2006
STYRET OG STYRETS FORMANN.
Prokurister
07.06.2006
PROKURA HVER FOR SEG
BRUSTAD GUNNAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex