Brudevoll Eigedom As
Juridisk navn:  Brudevoll Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70010015
Krushammarvegen 2 Krushammarvegen 2 Fax: 70010081
6065 Ulsteinvik 6065 Ulsteinvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 910849158
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/10/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Contabile As
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.53%
Resultat  
  
-12.34%
Egenkapital  
  
-13.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.158.000 1.176.000 1.111.000 16.811.000 16.281.000
Resultat: 206.000 235.000 288.000 6.649.000 2.947.000
Egenkapital: 14.963.000 17.302.000 20.119.000 23.395.000 19.466.000
Regnskap for  Brudevoll Eigedom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.158.000 1.176.000 1.111.000 16.811.000 16.281.000
Driftskostnader -1.064.000 -1.144.000 -1.127.000 -10.384.000 -13.510.000
Driftsresultat 94.000 33.000 -15.000 6.427.000 2.771.000
Finansinntekter 113.000 202.000 304.000 223.000 177.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 113.000 201.000 303.000 222.000 176.000
Resultat før skatt 206.000 235.000 288.000 6.649.000 2.947.000
Skattekostnad -45.000 -52.000 -64.000 -1.474.000 -699.000
Årsresultat 161.000 183.000 224.000 5.175.000 2.248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.675.000 12.071.000 13.474.000 13.512.000 7.008.000
Sum omløpsmidler 3.342.000 6.656.000 8.165.000 12.696.000 15.298.000
Sum eiendeler 17.017.000 18.727.000 21.639.000 26.208.000 22.306.000
Sum opptjent egenkapital 14.463.000 16.802.000 19.619.000 22.895.000 18.966.000
Sum egenkapital 14.963.000 17.302.000 20.119.000 23.395.000 19.466.000
Sum langsiktig gjeld 1.829.000 1.089.000 1.165.000 1.218.000 340.000
Sum kortsiktig gjeld 226.000 337.000 355.000 1.595.000 2.501.000
Sum gjeld og egenkapital 17.018.000 18.728.000 21.639.000 26.208.000 22.307.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 10.073.000 16.224.000
Andre inntekter 1.158.000 1.176.000 1.111.000 6.738.000 57.000
Driftsinntekter 1.158.000 1.176.000 1.111.000 16.811.000 16.281.000
Varekostnad 0 -5.579.000 -8.296.000
Lønninger -62.000 -150.000 -191.000 -2.961.000 -3.562.000
Avskrivning -647.000 -574.000 -575.000 -540.000 -498.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -355.000 -420.000 -361.000 -1.304.000 -1.154.000
Driftskostnader -1.064.000 -1.144.000 -1.127.000 -10.384.000 -13.510.000
Driftsresultat 94.000 33.000 -15.000 6.427.000 2.771.000
Finansinntekter 113.000 202.000 304.000 223.000 177.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 113.000 201.000 303.000 222.000 176.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.500.000 0 0 0
Årsresultat 161.000 183.000 224.000 5.175.000 2.248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 10.786.000 7.081.000 7.254.000 5.295.000 5.519.000
Maskiner anlegg 428.000 469.000 511.000 553.000 595.000
Driftsløsøre 1.445.000 888.000 1.196.000 649.000 894.000
Sum varige driftsmidler 12.659.000 8.438.000 8.962.000 6.497.000 7.008.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.016.000 3.633.000 4.512.000 7.015.000 0
Sum anleggsmidler 13.675.000 12.071.000 13.474.000 13.512.000 7.008.000
Varebeholdning 0 0 47.000
Kundefordringer 36.000 63.000 458.000 187.000 1.132.000
Andre fordringer 169.000 140.000 173.000 327.000 465.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.073.000 6.355.000 7.370.000 12.151.000 13.654.000
Sum omløpsmidler 3.342.000 6.656.000 8.165.000 12.696.000 15.298.000
Sum eiendeler 17.017.000 18.727.000 21.639.000 26.208.000 22.306.000
Sum opptjent egenkapital 14.463.000 16.802.000 19.619.000 22.895.000 18.966.000
Sum egenkapital 14.963.000 17.302.000 20.119.000 23.395.000 19.466.000
Sum avsetninger til forpliktelser 680.000 805.000 1.001.000 1.218.000 191.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 573.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.829.000 1.089.000 1.165.000 1.218.000 340.000
Leverandørgjeld 45.000 5.000 32.000 42.000 399.000
Betalbar skatt 170.000 248.000 281.000 447.000 720.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 67.000 16.000 164.000 943.000
Utbytte -2.500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 17.000 25.000 370.000 439.000
Sum kortsiktig gjeld 226.000 337.000 355.000 1.595.000 2.501.000
Sum gjeld og egenkapital 17.018.000 18.728.000 21.639.000 26.208.000 22.307.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.116.000 6.319.000 7.810.000 11.101.000 12.797.000
Likviditetsgrad 1 14.8 19.8 2 8 6.1
Likviditetsgrad 2 14.8 19.8 2 8 6.1
Soliditet 87.9 92.4 9 89.3 87.3
Resultatgrad 8.1 2.8 -1.4 38.2 1
Rentedekningsgrad 33.0 6 2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.2 1.3 1.3 25.4 13.2
Signatur
18.04.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
ROGER BRUDEVOLL
TURID BRUDEVOLL
Prokurister
18.04.2012
Styrets medlemmer hver for seg.
Prokura hver for seg
Roger Brudevoll
Turid Brudevoll
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex