Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brokke Aktivitet AS
Juridisk navn:  Brokke Aktivitet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37885070
Postboks 3 c/o Tor Brokke Brokkevegen 130 Fax:
4749 Rysstad 4748 Rysstad
Fylke: Kommune:
Agder Valle
Org.nr: 988023604
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/10/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Merkantil Service AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.75%
Resultat  
  
-36.63%
Egenkapital  
  
3.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.635.000 2.655.000 3.189.000 1.902.000 1.352.000
Resultat: 64.000 101.000 1.611.000 307.000 -54.000
Egenkapital: 1.395.000 1.345.000 2.487.000 1.249.000 1.262.000
Regnskap for  Brokke Aktivitet AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.635.000 2.655.000 3.189.000 1.902.000 1.352.000
Driftskostnader -2.407.000 -2.370.000 -1.421.000 -1.493.000 -1.303.000
Driftsresultat 227.000 285.000 1.768.000 408.000 50.000
Finansinntekter 12.000 13.000 13.000 4.000 1.000
Finanskostnader -175.000 -197.000 -170.000 -105.000 -104.000
Finans -163.000 -184.000 -157.000 -101.000 -103.000
Resultat før skatt 64.000 101.000 1.611.000 307.000 -54.000
Skattekostnad -14.000 -22.000 -372.000 -76.000 12.000
Årsresultat 50.000 79.000 1.238.000 231.000 -42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.233.000 7.946.000 8.010.000 4.459.000 2.946.000
Sum omløpsmidler 503.000 535.000 429.000 577.000 1.917.000
Sum eiendeler 6.736.000 8.481.000 8.439.000 5.036.000 4.863.000
Sum opptjent egenkapital 966.000 916.000 2.059.000 821.000 833.000
Sum egenkapital 1.395.000 1.345.000 2.487.000 1.249.000 1.262.000
Sum langsiktig gjeld 4.057.000 4.233.000 4.400.000 2.483.000 2.570.000
Sum kortsiktig gjeld 1.285.000 2.904.000 1.551.000 1.304.000 1.032.000
Sum gjeld og egenkapital 6.737.000 8.482.000 8.439.000 5.037.000 4.864.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.449.000 2.469.000 3.015.000 1.704.000 1.189.000
Andre inntekter 186.000 186.000 174.000 197.000 163.000
Driftsinntekter 2.635.000 2.655.000 3.189.000 1.902.000 1.352.000
Varekostnad -1.355.000 -1.399.000 -611.000 -819.000 -736.000
Lønninger -293.000 -227.000 -272.000 -225.000 -224.000
Avskrivning -323.000 -311.000 -270.000 -140.000 -140.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -436.000 -433.000 -268.000 -309.000 -203.000
Driftskostnader -2.407.000 -2.370.000 -1.421.000 -1.493.000 -1.303.000
Driftsresultat 227.000 285.000 1.768.000 408.000 50.000
Finansinntekter 12.000 13.000 13.000 4.000 1.000
Finanskostnader -175.000 -197.000 -170.000 -105.000 -104.000
Finans -163.000 -184.000 -157.000 -101.000 -103.000
Konsernbidrag 0 0 -244.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 50.000 79.000 1.238.000 231.000 -42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 64.000 50.000 38.000 45.000 44.000
Fast eiendom 6.130.000 6.257.000 6.315.000 2.808.000 2.890.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 39.000 57.000 74.000 22.000 12.000
Sum varige driftsmidler 6.170.000 6.314.000 6.389.000 2.831.000 2.902.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.583.000 1.583.000 1.583.000 0
Sum anleggsmidler 6.233.000 7.946.000 8.010.000 4.459.000 2.946.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 44.000 43.000 230.000 42.000 100.000
Andre fordringer 26.000 111.000 199.000 21.000 208.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 433.000 381.000 0 514.000 26.000
Sum omløpsmidler 503.000 535.000 429.000 577.000 1.917.000
Sum eiendeler 6.736.000 8.481.000 8.439.000 5.036.000 4.863.000
Sum opptjent egenkapital 966.000 916.000 2.059.000 821.000 833.000
Sum egenkapital 1.395.000 1.345.000 2.487.000 1.249.000 1.262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 132.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.057.000 4.233.000 4.400.000 2.483.000 2.570.000
Leverandørgjeld 357.000 443.000 270.000 222.000 147.000
Betalbar skatt 28.000 34.000 365.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 16.000 2.000 2.000 25.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 877.000 2.410.000 782.000 1.079.000 860.000
Sum kortsiktig gjeld 1.285.000 2.904.000 1.551.000 1.304.000 1.032.000
Sum gjeld og egenkapital 6.737.000 8.482.000 8.439.000 5.037.000 4.864.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -782.000 -2.369.000 -1.122.000 -727.000 885.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0.3 0.4 1.9
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.3 0.4 1.9
Soliditet 20.7 15.9 29.5 24.8 25.9
Resultatgrad 8.6 10.7 55.4 21.5 3.7
Rentedekningsgrad 1.3 1.4 10.4 3.9 0.5
Gjeldsgrad 3.8 5.3 2.4 3 2.9
Total kapitalrentabilitet 3.5 3.5 21.1 8.2 1
Signatur
09.03.2021
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex