Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brogaarden Frisørstudio DA
Juridisk navn:  Brogaarden Frisørstudio DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67975415
Lørdagsrudveien 2 Lørdagsrudveien 2 Fax:
1472 Fjellhamar 1472 Fjellhamar
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 976910761
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/12/1996
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Progressum Lørenskog As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.81%
Resultat  
  
800%
Egenkapital  
  
21.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 297.000 312.000 268.000 242.000 262.000
Resultat: 7.000 -1.000 6.000 -13.000 -15.000
Egenkapital: 23.000 19.000 20.000 14.000 28.000
Regnskap for  Brogaarden Frisørstudio DA
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 297.000 312.000 268.000 242.000 262.000
Driftskostnader -288.000 -311.000 -259.000 -251.000 -274.000
Driftsresultat 10.000 2.000 9.000 -10.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -4.000
Finans -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -4.000
Resultat før skatt 7.000 -1.000 6.000 -13.000 -15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 -1.000 6.000 -13.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 18.000 23.000 28.000 36.000
Sum omløpsmidler 60.000 53.000 12.000 3.000 3.000
Sum eiendeler 75.000 71.000 35.000 31.000 39.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 19.000 20.000 14.000 28.000
Sum egenkapital 23.000 19.000 20.000 14.000 28.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000 52.000 15.000 17.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 75.000 71.000 35.000 31.000 39.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 297.000 312.000 268.000 242.000 262.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 297.000 312.000 268.000 242.000 262.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -5.000 -6.000 -7.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -284.000 -306.000 -253.000 -244.000 -265.000
Driftskostnader -288.000 -311.000 -259.000 -251.000 -274.000
Driftsresultat 10.000 2.000 9.000 -10.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -4.000
Finans -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 -1.000 6.000 -13.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 18.000 23.000 28.000 36.000
Sum varige driftsmidler 15.000 18.000 23.000 28.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 18.000 23.000 28.000 36.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 0 0 3.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 59.000 53.000 12.000 0 3.000
Sum omløpsmidler 60.000 53.000 12.000 3.000 3.000
Sum eiendeler 75.000 71.000 35.000 31.000 39.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 19.000 20.000 14.000 28.000
Sum egenkapital 23.000 19.000 20.000 14.000 28.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 3.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 18.000 14.000 7.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 1.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 33.000 0 7.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 52.000 15.000 17.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 75.000 71.000 35.000 31.000 39.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.000 1.000 -3.000 -14.000 -8.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 0.8 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1 0.8 0.2 0.3
Soliditet 30.7 26.8 57.1 45.2 71.8
Resultatgrad 3.4 0.6 3.4 -4.1 -4.6
Rentedekningsgrad 5 0.7 3 -2.5 -3.0
Gjeldsgrad 2.3 2.7 0.8 1.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 13.3 2.8 25.7 -32.3 -30.8
Signatur
07.06.2006
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex