Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brevik Kro Og Pizza Jun Li
Juridisk navn:  Brevik Kro Og Pizza Jun Li
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64957864
Veverbakken 62 Brevikveien Fax: 69276594
1536 Moss 1555 Son
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 985480214
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/12/2003
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Bdo As
Hovedpunkter i regnskapet
2004
Omsetning: 2.217.000
Resultat: 536.000
Egenkapital: 650.000
Regnskap for  Brevik Kro Og Pizza Jun Li
Resultat 2004
Driftsinntekter 2.217.000
Driftskostnader -1.554.000
Driftsresultat 663.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -128.000
Finans -128.000
Resultat før skatt 536.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 536.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.340.000
Sum omløpsmidler 166.000
Sum eiendeler 2.506.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 650.000
Sum langsiktig gjeld 1.856.000
Sum kortsiktig gjeld -1.000
Sum gjeld og egenkapital 2.505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 2.217.000
Varekostnad -1.230.000
Lønninger 0
Avskrivning -66.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -258.000
Driftskostnader -1.554.000
Driftsresultat 663.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -128.000
Finans -128.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat 536.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 2.265.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 2.340.000
Varebeholdning 71.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 37.000
Sum investeringer
Kasse, bank 58.000
Sum omløpsmidler 166.000
Sum eiendeler 2.506.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 650.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.856.000
Leverandørgjeld -1.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld -1.000
Sum gjeld og egenkapital 2.505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 167.000
Likviditetsgrad 1 -166.0
Likviditetsgrad 2 -94.9
Soliditet 25.9
Resultatgrad 29.9
Rentedekningsgrad 5.2
Gjeldsgrad 2.9
Total kapitalrentabilitet 26.5
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex