Bremnes Taxi AS
Juridisk navn:  Bremnes Taxi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53426000
Hollundsdalen 49 Hollundsdalen 49 Fax: 53426001
5430 Bremnes 5430 Bremnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 867407952
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/26/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Regnskapsfører: Arild Mathiesen
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.38%
Resultat  
  
57.76%
Egenkapital  
  
48.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.664.000 15.079.000 15.381.000 16.306.000 16.830.000
Resultat: 1.505.000 954.000 -197.000 803.000 384.000
Egenkapital: 3.211.000 2.168.000 2.600.000 2.818.000 2.336.000
Regnskap for  Bremnes Taxi AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.664.000 15.079.000 15.381.000 16.306.000 16.830.000
Driftskostnader -11.303.000 -13.113.000 -14.573.000 -15.029.000 -15.988.000
Driftsresultat 2.361.000 1.967.000 808.000 1.276.000 842.000
Finansinntekter 16.000 12.000 6.000 57.000 1.000
Finanskostnader -872.000 -1.025.000 -1.011.000 -530.000 -459.000
Finans -856.000 -1.013.000 -1.005.000 -473.000 -458.000
Resultat før skatt 1.505.000 954.000 -197.000 803.000 384.000
Skattekostnad -278.000 -309.000 -5.000 -236.000 -102.000
Årsresultat 1.227.000 645.000 -202.000 567.000 282.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.358.000 26.738.000 27.681.000 20.823.000 13.899.000
Sum omløpsmidler 1.260.000 3.169.000 3.289.000 3.580.000 3.726.000
Sum eiendeler 27.618.000 29.907.000 30.970.000 24.403.000 17.625.000
Sum opptjent egenkapital 3.109.000 2.066.000 2.498.000 2.716.000 2.234.000
Sum egenkapital 3.211.000 2.168.000 2.600.000 2.818.000 2.336.000
Sum langsiktig gjeld 22.310.000 24.286.000 25.558.000 17.477.000 12.918.000
Sum kortsiktig gjeld 2.096.000 3.452.000 2.813.000 4.107.000 2.371.000
Sum gjeld og egenkapital 27.617.000 29.906.000 30.971.000 24.402.000 17.625.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.599.000 13.035.000 13.309.000 15.107.000 16.185.000
Andre inntekter 2.065.000 2.044.000 2.072.000 1.198.000 645.000
Driftsinntekter 13.664.000 15.079.000 15.381.000 16.306.000 16.830.000
Varekostnad -6.293.000 -6.281.000 -7.087.000 -8.136.000 -9.058.000
Lønninger -2.418.000 -2.776.000 -3.471.000 -3.799.000 -3.766.000
Avskrivning -1.135.000 -1.269.000 -1.165.000 -762.000 -725.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.457.000 -2.787.000 -2.850.000 -2.332.000 -2.439.000
Driftskostnader -11.303.000 -13.113.000 -14.573.000 -15.029.000 -15.988.000
Driftsresultat 2.361.000 1.967.000 808.000 1.276.000 842.000
Finansinntekter 16.000 12.000 6.000 57.000 1.000
Finanskostnader -872.000 -1.025.000 -1.011.000 -530.000 -459.000
Finans -856.000 -1.013.000 -1.005.000 -473.000 -458.000
Konsernbidrag -184.000 -1.077.000 -16.000 -86.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.227.000 645.000 -202.000 567.000 282.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 24.976.000 25.748.000 26.496.000 18.907.000 11.506.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 717.000 775.000 962.000 1.688.000 2.179.000
Sum varige driftsmidler 25.693.000 26.523.000 27.458.000 20.595.000 13.684.000
Sum finansielle anleggsmidler 664.000 215.000 223.000 228.000 215.000
Sum anleggsmidler 26.358.000 26.738.000 27.681.000 20.823.000 13.899.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 296.000 2.092.000 2.061.000 1.212.000 1.763.000
Andre fordringer 74.000 605.000 1.130.000 1.085.000 499.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 889.000 472.000 99.000 1.283.000 1.464.000
Sum omløpsmidler 1.260.000 3.169.000 3.289.000 3.580.000 3.726.000
Sum eiendeler 27.618.000 29.907.000 30.970.000 24.403.000 17.625.000
Sum opptjent egenkapital 3.109.000 2.066.000 2.498.000 2.716.000 2.234.000
Sum egenkapital 3.211.000 2.168.000 2.600.000 2.818.000 2.336.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 620.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 22.310.000 24.286.000 25.558.000 17.477.000 12.918.000
Leverandørgjeld 1.140.000 1.280.000 1.269.000 3.117.000 1.234.000
Betalbar skatt 226.000 5.000 0 209.000 102.000
Skyldig offentlige avgifter 179.000 251.000 213.000 224.000 413.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 551.000 1.916.000 711.000 557.000 622.000
Sum kortsiktig gjeld 2.096.000 3.452.000 2.813.000 4.107.000 2.371.000
Sum gjeld og egenkapital 27.617.000 29.906.000 30.971.000 24.402.000 17.625.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -836.000 -283.000 476.000 -527.000 1.355.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.9 1.2 0.9 1.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 1.2 0.9 1.6
Soliditet 11.6 7.2 8.4 11.5 13.3
Resultatgrad 17.3 1 5.3 7.8 5
Rentedekningsgrad 2.7 1.9 0.8 2.4 1.8
Gjeldsgrad 7.6 12.8 10.9 7.7 6.5
Total kapitalrentabilitet 8.6 6.6 2.6 5.5 4.8
Signatur
09.09.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex