Bremnes Seashore AS
Juridisk navn:  Bremnes Seashore AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53428200
Øklandsvegen 90 Øklandsvågen Fax: 53428201
5430 Bremnes 5430 Bremnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 836597702
Aksjekapital: 6.800.000 NOK
Antall ansatte: 471
Etableringsdato: 9/1/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.02%
Resultat  
  
-34.48%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.990.827.000 2.743.358.000 2.550.589.000 2.544.175.000 2.253.406.000
Resultat: 153.231.000 233.879.000 247.288.000 457.870.000 294.539.000
Egenkapital: 577.546.000 577.546.000 741.044.000 693.122.000 537.543.000
Regnskap for  Bremnes Seashore AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.990.827.000 2.743.358.000 2.550.589.000 2.544.175.000 2.253.406.000
Driftskostnader -2.810.825.000 -2.482.786.000 -2.296.942.000 -2.066.657.000 -1.938.829.000
Driftsresultat 180.002.000 260.572.000 253.648.000 477.518.000 314.576.000
Finansinntekter 2.425.000 481.000 19.659.000 783.000 1.501.000
Finanskostnader -29.196.000 -27.174.000 -26.019.000 -20.431.000 -21.538.000
Finans -26.771.000 -26.693.000 -6.360.000 -19.648.000 -20.037.000
Resultat før skatt 153.231.000 233.879.000 247.288.000 457.870.000 294.539.000
Skattekostnad -32.999.000 -50.464.000 -49.366.000 -101.856.000 -66.908.000
Årsresultat 120.232.000 183.414.000 197.922.000 356.014.000 227.631.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.137.780.000 1.101.652.000 1.096.877.000 907.021.000 771.395.000
Sum omløpsmidler 1.153.453.000 1.255.160.000 1.069.442.000 880.497.000 764.889.000
Sum eiendeler 2.291.233.000 2.356.812.000 2.166.319.000 1.787.518.000 1.536.284.000
Sum opptjent egenkapital 498.495.000 498.495.000 661.993.000 614.071.000 458.492.000
Sum egenkapital 577.546.000 577.546.000 741.044.000 693.122.000 537.543.000
Sum langsiktig gjeld 595.518.000 630.824.000 616.572.000 470.724.000 459.571.000
Sum kortsiktig gjeld 1.118.169.000 1.148.442.000 808.703.000 623.672.000 539.170.000
Sum gjeld og egenkapital 2.291.233.000 2.356.812.000 2.166.319.000 1.787.518.000 1.536.284.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.987.663.000 2.739.494.000 2.547.595.000 2.539.314.000 2.250.731.000
Andre inntekter 3.164.000 3.864.000 2.994.000 4.861.000 2.675.000
Driftsinntekter 2.990.827.000 2.743.358.000 2.550.589.000 2.544.175.000 2.253.406.000
Varekostnad -1.987.684.000 -1.880.965.000 -1.678.167.000 -1.597.463.000 -1.457.692.000
Lønninger -297.649.000 -281.076.000 -258.965.000 -233.269.000 -220.211.000
Avskrivning -116.684.000 -109.623.000 -86.557.000 -82.296.000 -90.533.000
Nedskrivning -37.589.000 -46.758.000 -9.500.000 -42.307.000 0
Andre driftskostnader -262.395.000 -272.791.000 -278.267.000 -225.875.000 -188.976.000
Driftskostnader -2.810.825.000 -2.482.786.000 -2.296.942.000 -2.066.657.000 -1.938.829.000
Driftsresultat 180.002.000 260.572.000 253.648.000 477.518.000 314.576.000
Finansinntekter 2.425.000 481.000 19.659.000 783.000 1.501.000
Finanskostnader -29.196.000 -27.174.000 -26.019.000 -20.431.000 -21.538.000
Finans -26.771.000 -26.693.000 -6.360.000 -19.648.000 -20.037.000
Konsernbidrag -120.232.000 -346.913.000 -150.000.000 -200.000.000 -200.000.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 120.232.000 183.414.000 197.922.000 356.014.000 227.631.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 198.134.000 88.220.000 88.220.000 88.220.000 88.220.000
Fast eiendom 417.660.000 470.680.000 415.604.000 342.918.000 207.550.000
Maskiner anlegg 513.863.000 532.031.000 584.285.000 468.138.000 466.984.000
Driftsløsøre 6.081.000 8.056.000 5.219.000 4.196.000 5.093.000
Sum varige driftsmidler 937.604.000 1.010.768.000 1.005.108.000 815.252.000 679.626.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.042.000 2.665.000 3.549.000 3.549.000 3.549.000
Sum anleggsmidler 1.137.780.000 1.101.652.000 1.096.877.000 907.021.000 771.395.000
Varebeholdning 720.206.000 829.030.000 720.603.000 706.089.000 591.536.000
Kundefordringer 236.537.000 311.011.000 290.526.000 144.915.000 141.549.000
Andre fordringer 23.193.000 35.446.000 38.388.000 25.148.000 21.490.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 173.517.000 79.673.000 19.925.000 4.345.000 10.314.000
Sum omløpsmidler 1.153.453.000 1.255.160.000 1.069.442.000 880.497.000 764.889.000
Sum eiendeler 2.291.233.000 2.356.812.000 2.166.319.000 1.787.518.000 1.536.284.000
Sum opptjent egenkapital 498.495.000 498.495.000 661.993.000 614.071.000 458.492.000
Sum egenkapital 577.546.000 577.546.000 741.044.000 693.122.000 537.543.000
Sum avsetninger til forpliktelser 142.965.000 176.619.000 162.430.000 170.724.000 159.571.000
Gjeld til kredittinstitutt 7.714.000 45.581.000 290.728.000 129.323.000 36.431.000
Sum langsiktig gjeld 595.518.000 630.824.000 616.572.000 470.724.000 459.571.000
Leverandørgjeld 239.680.000 345.899.000 241.894.000 138.322.000 172.234.000
Betalbar skatt 61.963.000 30.482.000 46.315.000 78.037.000 71.542.000
Skyldig offentlige avgifter 24.538.000 22.341.000 19.363.000 18.618.000 27.664.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 784.274.000 704.139.000 210.403.000 259.372.000 231.299.000
Sum kortsiktig gjeld 1.118.169.000 1.148.442.000 808.703.000 623.672.000 539.170.000
Sum gjeld og egenkapital 2.291.233.000 2.356.812.000 2.166.319.000 1.787.518.000 1.536.284.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.284.000 106.718.000 260.739.000 256.825.000 225.719.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 1.3 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
Soliditet 25.2 24.5 34.2 38.8 3
Resultatgrad 6.0 9.5 9.9 18.8 1
Rentedekningsgrad 6.2 9.6 9.7 23.4 14.6
Gjeldsgrad 3.0 3.1 1.9 1.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 8.0 11.1 12.6 26.8 20.6
Signatur
01.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex