Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bredesen Opset AS
Juridisk navn:  Bredesen Opset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62949400
Postboks 53 Bruksvegen 19 Fax: 62949404
2261 Kirkenær 2260 Kirkenær
Fylke: Kommune:
Innlandet Grue
Org.nr: 910791397
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/3/1961 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Bredesen Opset Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.92%
Resultat  
  
1876.44%
Egenkapital  
  
16.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 32.087.000 27.210.000 28.846.000 42.461.000 45.493.000
Resultat: 3.393.000 -191.000 7.091.000 1.571.000 712.000
Egenkapital: 18.565.000 15.915.000 16.133.000 9.723.000 8.490.000
Regnskap for  Bredesen Opset AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 32.087.000 27.210.000 28.846.000 42.461.000 45.493.000
Driftskostnader -28.533.000 -27.466.000 -25.147.000 -40.497.000 -44.536.000
Driftsresultat 3.554.000 -255.000 3.699.000 1.963.000 958.000
Finansinntekter 187.000 450.000 4.095.000 61.000 132.000
Finanskostnader -349.000 -386.000 -703.000 -454.000 -379.000
Finans -162.000 64.000 3.392.000 -393.000 -247.000
Resultat før skatt 3.393.000 -191.000 7.091.000 1.571.000 712.000
Skattekostnad -744.000 -26.000 -682.000 -337.000 -154.000
Årsresultat 2.649.000 -217.000 6.409.000 1.234.000 558.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.268.000 12.731.000 17.329.000 11.555.000 11.530.000
Sum omløpsmidler 21.076.000 14.268.000 10.396.000 12.256.000 12.794.000
Sum eiendeler 32.344.000 26.999.000 27.725.000 23.811.000 24.324.000
Sum opptjent egenkapital 17.765.000 15.115.000 15.333.000 8.923.000 7.690.000
Sum egenkapital 18.565.000 15.915.000 16.133.000 9.723.000 8.490.000
Sum langsiktig gjeld 8.536.000 7.952.000 6.544.000 8.325.000 8.819.000
Sum kortsiktig gjeld 5.243.000 3.132.000 5.048.000 5.762.000 7.016.000
Sum gjeld og egenkapital 32.344.000 26.999.000 27.725.000 23.810.000 24.325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.177.000 25.658.000 27.073.000 42.103.000 45.124.000
Andre inntekter 4.910.000 1.552.000 1.773.000 358.000 369.000
Driftsinntekter 32.087.000 27.210.000 28.846.000 42.461.000 45.493.000
Varekostnad -17.917.000 -17.791.000 -16.706.000 -23.359.000 -30.074.000
Lønninger -5.414.000 -4.511.000 -4.363.000 -9.855.000 -9.888.000
Avskrivning -870.000 -858.000 -852.000 -804.000 -832.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.332.000 -4.306.000 -3.226.000 -6.181.000 -4.557.000
Driftskostnader -28.533.000 -27.466.000 -25.147.000 -40.497.000 -44.536.000
Driftsresultat 3.554.000 -255.000 3.699.000 1.963.000 958.000
Finansinntekter 187.000 450.000 4.095.000 61.000 132.000
Finanskostnader -349.000 -386.000 -703.000 -454.000 -379.000
Finans -162.000 64.000 3.392.000 -393.000 -247.000
Konsernbidrag -320.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.649.000 -217.000 6.409.000 1.234.000 558.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.532.000 1.324.000 1.505.000 1.675.000 1.286.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 5.670.000 6.156.000 6.712.000 6.886.000 7.285.000
Sum varige driftsmidler 9.201.000 7.480.000 8.217.000 8.562.000 8.571.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.067.000 5.251.000 9.112.000 2.993.000 2.959.000
Sum anleggsmidler 11.268.000 12.731.000 17.329.000 11.555.000 11.530.000
Varebeholdning 7.950.000 6.053.000 5.430.000 6.890.000 6.921.000
Kundefordringer 1.647.000 1.782.000 1.597.000 3.071.000 3.510.000
Andre fordringer 1.381.000 1.360.000 1.076.000 1.357.000 1.537.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.775.000 803.000 149.000 372.000 405.000
Sum omløpsmidler 21.076.000 14.268.000 10.396.000 12.256.000 12.794.000
Sum eiendeler 32.344.000 26.999.000 27.725.000 23.811.000 24.324.000
Sum opptjent egenkapital 17.765.000 15.115.000 15.333.000 8.923.000 7.690.000
Sum egenkapital 18.565.000 15.915.000 16.133.000 9.723.000 8.490.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.086.000 704.000 677.000 502.000 165.000
Gjeld til kredittinstitutt 300.000 259.000 2.872.000 1.274.000 1.325.000
Sum langsiktig gjeld 8.536.000 7.952.000 6.544.000 8.325.000 8.819.000
Leverandørgjeld 3.306.000 1.771.000 824.000 2.203.000 3.062.000
Betalbar skatt 361.000 416.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 740.000 623.000 511.000 1.294.000 1.430.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 537.000 478.000 426.000 992.000 1.198.000
Sum kortsiktig gjeld 5.243.000 3.132.000 5.048.000 5.762.000 7.016.000
Sum gjeld og egenkapital 32.344.000 26.999.000 27.725.000 23.810.000 24.325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.833.000 11.136.000 5.348.000 6.494.000 5.778.000
Likviditetsgrad 1 4.0 4.6 2 2.1 1.8
Likviditetsgrad 2 2.5 2.6 1 0.9 0.8
Soliditet 57.4 58.9 58.2 40.8 34.9
Resultatgrad 11.1 -0.9 12.8 4.6 2.1
Rentedekningsgrad 10.2 -0.7 5.3 4.3 2.5
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.7 1.4 1.9
Total kapitalrentabilitet 11.6 0.7 28.1 8.5 4.5
Signatur
16.07.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
14.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex