Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bredesen Opset AS
Juridisk navn:  Bredesen Opset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62949400
Postboks 53 Bruksvegen 19 Fax: 62949404
2261 Kirkenær 2260 Kirkenær
Fylke: Kommune:
Innlandet Grue
Org.nr: 910791397
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/3/1961 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Bredesen Opset Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.67%
Resultat  
  
-102.69%
Egenkapital  
  
-1.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 27.210.000 28.846.000 42.461.000 45.493.000 37.401.000
Resultat: -191.000 7.091.000 1.571.000 712.000 525.000
Egenkapital: 15.915.000 16.133.000 9.723.000 8.490.000 7.931.000
Regnskap for  Bredesen Opset AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 27.210.000 28.846.000 42.461.000 45.493.000 37.401.000
Driftskostnader -27.466.000 -25.147.000 -40.497.000 -44.536.000 -36.554.000
Driftsresultat -255.000 3.699.000 1.963.000 958.000 848.000
Finansinntekter 450.000 4.095.000 61.000 132.000 22.000
Finanskostnader -386.000 -703.000 -454.000 -379.000 -345.000
Finans 64.000 3.392.000 -393.000 -247.000 -323.000
Resultat før skatt -191.000 7.091.000 1.571.000 712.000 525.000
Skattekostnad -26.000 -682.000 -337.000 -154.000 -3.000
Årsresultat -217.000 6.409.000 1.234.000 558.000 523.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.731.000 17.329.000 11.555.000 11.530.000 12.228.000
Sum omløpsmidler 14.268.000 10.396.000 12.256.000 12.794.000 8.676.000
Sum eiendeler 26.999.000 27.725.000 23.811.000 24.324.000 20.904.000
Sum opptjent egenkapital 15.115.000 15.333.000 8.923.000 7.690.000 7.131.000
Sum egenkapital 15.915.000 16.133.000 9.723.000 8.490.000 7.931.000
Sum langsiktig gjeld 7.952.000 6.544.000 8.325.000 8.819.000 7.489.000
Sum kortsiktig gjeld 3.132.000 5.048.000 5.762.000 7.016.000 5.483.000
Sum gjeld og egenkapital 26.999.000 27.725.000 23.810.000 24.325.000 20.903.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.658.000 27.073.000 42.103.000 45.124.000 36.990.000
Andre inntekter 1.552.000 1.773.000 358.000 369.000 411.000
Driftsinntekter 27.210.000 28.846.000 42.461.000 45.493.000 37.401.000
Varekostnad -17.791.000 -16.706.000 -23.359.000 -30.074.000 -23.606.000
Lønninger -4.511.000 -4.363.000 -9.855.000 -9.888.000 -8.722.000
Avskrivning -858.000 -852.000 -804.000 -832.000 -795.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.306.000 -3.226.000 -6.181.000 -4.557.000 -3.523.000
Driftskostnader -27.466.000 -25.147.000 -40.497.000 -44.536.000 -36.554.000
Driftsresultat -255.000 3.699.000 1.963.000 958.000 848.000
Finansinntekter 450.000 4.095.000 61.000 132.000 22.000
Finanskostnader -386.000 -703.000 -454.000 -379.000 -345.000
Finans 64.000 3.392.000 -393.000 -247.000 -323.000
Konsernbidrag -320.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -217.000 6.409.000 1.234.000 558.000 523.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.324.000 1.505.000 1.675.000 1.286.000 1.451.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.156.000 6.712.000 6.886.000 7.285.000 7.913.000
Sum varige driftsmidler 7.480.000 8.217.000 8.562.000 8.571.000 9.364.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.251.000 9.112.000 2.993.000 2.959.000 2.864.000
Sum anleggsmidler 12.731.000 17.329.000 11.555.000 11.530.000 12.228.000
Varebeholdning 6.053.000 5.430.000 6.890.000 6.921.000 5.104.000
Kundefordringer 1.782.000 1.597.000 3.071.000 3.510.000 2.038.000
Andre fordringer 1.360.000 1.076.000 1.357.000 1.537.000 822.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 803.000 149.000 372.000 405.000 329.000
Sum omløpsmidler 14.268.000 10.396.000 12.256.000 12.794.000 8.676.000
Sum eiendeler 26.999.000 27.725.000 23.811.000 24.324.000 20.904.000
Sum opptjent egenkapital 15.115.000 15.333.000 8.923.000 7.690.000 7.131.000
Sum egenkapital 15.915.000 16.133.000 9.723.000 8.490.000 7.931.000
Sum avsetninger til forpliktelser 704.000 677.000 502.000 165.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 259.000 2.872.000 1.274.000 1.325.000 814.000
Sum langsiktig gjeld 7.952.000 6.544.000 8.325.000 8.819.000 7.489.000
Leverandørgjeld 1.771.000 824.000 2.203.000 3.062.000 1.507.000
Betalbar skatt 416.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 623.000 511.000 1.294.000 1.430.000 971.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 478.000 426.000 992.000 1.198.000 2.192.000
Sum kortsiktig gjeld 3.132.000 5.048.000 5.762.000 7.016.000 5.483.000
Sum gjeld og egenkapital 26.999.000 27.725.000 23.810.000 24.325.000 20.903.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.136.000 5.348.000 6.494.000 5.778.000 3.193.000
Likviditetsgrad 1 4.6 2 2.1 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 2.6 1 0.9 0.8 0.7
Soliditet 58.9 58.2 40.8 34.9 37.9
Resultatgrad -0.9 12.8 4.6 2.1 2.3
Rentedekningsgrad -0.7 5.3 4.3 2.5 2.5
Gjeldsgrad 0.7 0.7 1.4 1.9 1.6
Total kapitalrentabilitet 0.7 28.1 8.5 4.5 4.2
Signatur
16.07.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
14.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex