Bratland Buss AS
Juridisk navn:  Bratland Buss AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35070189
Bratlandsvegen 13 Bratlandsvegen 13 Fax:
3895 Edland 3895 Edland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 946268895
Aksjekapital: 152.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/28/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Seljord Rekneskaps-Service AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.14%
Resultat  
  
19.18%
Egenkapital  
  
19.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.500.000 3.651.000 3.376.000 3.806.000 3.132.000
Resultat: 578.000 485.000 247.000 572.000 278.000
Egenkapital: 2.724.000 2.276.000 1.899.000 1.707.000 1.268.000
Regnskap for  Bratland Buss AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.500.000 3.651.000 3.376.000 3.806.000 3.132.000
Driftskostnader -2.908.000 -3.144.000 -3.097.000 -3.185.000 -2.812.000
Driftsresultat 592.000 507.000 280.000 621.000 320.000
Finansinntekter 10.000 15.000 16.000 16.000 15.000
Finanskostnader -24.000 -38.000 -50.000 -66.000 -56.000
Finans -14.000 -23.000 -34.000 -50.000 -41.000
Resultat før skatt 578.000 485.000 247.000 572.000 278.000
Skattekostnad -130.000 -107.000 -55.000 -133.000 -67.000
Årsresultat 448.000 377.000 192.000 439.000 211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.017.000 2.756.000 2.815.000 3.157.000 3.274.000
Sum omløpsmidler 1.186.000 1.100.000 1.111.000 1.177.000 702.000
Sum eiendeler 4.203.000 3.856.000 3.926.000 4.334.000 3.976.000
Sum opptjent egenkapital 2.572.000 2.124.000 1.747.000 1.555.000 1.116.000
Sum egenkapital 2.724.000 2.276.000 1.899.000 1.707.000 1.268.000
Sum langsiktig gjeld 563.000 594.000 1.130.000 1.725.000 1.744.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 986.000 898.000 902.000 964.000
Sum gjeld og egenkapital 4.204.000 3.856.000 3.927.000 4.334.000 3.976.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.324.000 3.450.000 3.213.000 3.428.000 2.995.000
Andre inntekter 176.000 201.000 163.000 378.000 136.000
Driftsinntekter 3.500.000 3.651.000 3.376.000 3.806.000 3.132.000
Varekostnad -1.000 -6.000 -11.000 0
Lønninger -1.719.000 -1.982.000 -1.985.000 -1.945.000 -1.664.000
Avskrivning -333.000 -280.000 -341.000 -419.000 -359.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -856.000 -881.000 -765.000 -810.000 -789.000
Driftskostnader -2.908.000 -3.144.000 -3.097.000 -3.185.000 -2.812.000
Driftsresultat 592.000 507.000 280.000 621.000 320.000
Finansinntekter 10.000 15.000 16.000 16.000 15.000
Finanskostnader -24.000 -38.000 -50.000 -66.000 -56.000
Finans -14.000 -23.000 -34.000 -50.000 -41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 448.000 377.000 192.000 439.000 211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.515.000 1.515.000 1.515.000 1.515.000 1.515.000
Maskiner anlegg 215.000 277.000 338.000 403.000 303.000
Driftsløsøre 1.182.000 860.000 857.000 1.134.000 1.350.000
Sum varige driftsmidler 2.912.000 2.651.000 2.710.000 3.052.000 3.169.000
Sum finansielle anleggsmidler 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000
Sum anleggsmidler 3.017.000 2.756.000 2.815.000 3.157.000 3.274.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 338.000 329.000 291.000 553.000 197.000
Andre fordringer 75.000 99.000 77.000 69.000 128.000
Sum investeringer 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Kasse, bank 771.000 670.000 741.000 554.000 375.000
Sum omløpsmidler 1.186.000 1.100.000 1.111.000 1.177.000 702.000
Sum eiendeler 4.203.000 3.856.000 3.926.000 4.334.000 3.976.000
Sum opptjent egenkapital 2.572.000 2.124.000 1.747.000 1.555.000 1.116.000
Sum egenkapital 2.724.000 2.276.000 1.899.000 1.707.000 1.268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 40.000 46.000 54.000 77.000 64.000
Gjeld til kredittinstitutt 11.000 14.000 0 48.000 0
Sum langsiktig gjeld 563.000 594.000 1.130.000 1.725.000 1.744.000
Leverandørgjeld 129.000 175.000 115.000 103.000 98.000
Betalbar skatt 136.000 116.000 78.000 119.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 163.000 183.000 201.000 137.000 172.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 478.000 499.000 504.000 495.000 638.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 986.000 898.000 902.000 964.000
Sum gjeld og egenkapital 4.204.000 3.856.000 3.927.000 4.334.000 3.976.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 269.000 114.000 213.000 275.000 -262.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.2 1.3 0.7
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.2 1.3 0.7
Soliditet 64.8 5 48.4 39.4 31.9
Resultatgrad 16.9 13.9 8.3 16.3 10.2
Rentedekningsgrad 24.7 13.3 5.6 9.4 5.7
Gjeldsgrad 0.5 0.7 1.1 1.5 2.1
Total kapitalrentabilitet 14.3 13.5 7.5 14.7 8.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex