Brødrene Tennebø ANS
Juridisk navn:  Brødrene Tennebø ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57852555
Postboks 3 Gate Nr 130 Fax: 57850390
6701 Måløy 6700 Måløy
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 816682002
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/12/1990
Foretakstype: ANS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.78%
Resultat  
  
-0.65%
Egenkapital  
  
8.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 205.931.000 230.801.000 189.083.000 140.139.000 145.042.000
Resultat: 8.089.000 8.142.000 8.497.000 5.062.000 2.515.000
Egenkapital: 51.696.000 47.698.000 42.522.000 36.834.000 33.001.000
Regnskap for  Brødrene Tennebø ANS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 205.931.000 230.801.000 189.083.000 140.139.000 145.042.000
Driftskostnader -197.441.000 -222.467.000 -180.498.000 -134.914.000 -142.420.000
Driftsresultat 8.489.000 8.334.000 8.585.000 5.225.000 2.622.000
Finansinntekter 9.000 9.000 40.000 32.000 79.000
Finanskostnader -409.000 -201.000 -127.000 -195.000 -186.000
Finans -400.000 -192.000 -87.000 -163.000 -107.000
Resultat før skatt 8.089.000 8.142.000 8.497.000 5.062.000 2.515.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.089.000 8.142.000 8.497.000 5.062.000 2.515.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.769.000 4.646.000 2.019.000 2.115.000 1.954.000
Sum omløpsmidler 77.890.000 80.140.000 88.626.000 64.452.000 43.579.000
Sum eiendeler 85.659.000 84.786.000 90.645.000 66.567.000 45.533.000
Sum opptjent egenkapital 51.696.000 47.698.000 42.522.000 36.834.000 33.001.000
Sum egenkapital 51.696.000 47.698.000 42.522.000 36.834.000 33.001.000
Sum langsiktig gjeld 4.667.000 7.000.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.297.000 30.087.000 48.123.000 29.733.000 12.532.000
Sum gjeld og egenkapital 85.660.000 84.785.000 90.645.000 66.567.000 45.533.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 205.931.000 230.801.000 189.065.000 140.018.000 144.385.000
Andre inntekter 0 0 19.000 120.000 657.000
Driftsinntekter 205.931.000 230.801.000 189.083.000 140.139.000 145.042.000
Varekostnad -192.300.000 -217.428.000 -175.711.000 -130.468.000 -136.452.000
Lønninger -2.669.000 -1.954.000 -1.925.000 -2.496.000 -2.631.000
Avskrivning -175.000 -160.000 -160.000 -160.000 -786.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.297.000 -2.925.000 -2.702.000 -1.790.000 -2.551.000
Driftskostnader -197.441.000 -222.467.000 -180.498.000 -134.914.000 -142.420.000
Driftsresultat 8.489.000 8.334.000 8.585.000 5.225.000 2.622.000
Finansinntekter 9.000 9.000 40.000 32.000 79.000
Finanskostnader -409.000 -201.000 -127.000 -195.000 -186.000
Finans -400.000 -192.000 -87.000 -163.000 -107.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.089.000 8.142.000 8.497.000 5.062.000 2.515.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.286.000 1.233.000 1.308.000 1.383.000 1.458.000
Maskiner anlegg 0 2.851.000 64.000 0 0
Driftsløsøre 483.000 562.000 647.000 732.000 491.000
Sum varige driftsmidler 7.769.000 4.646.000 2.019.000 2.115.000 1.949.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 5.000
Sum anleggsmidler 7.769.000 4.646.000 2.019.000 2.115.000 1.954.000
Varebeholdning 42.451.000 33.769.000 37.205.000 25.204.000 17.169.000
Kundefordringer 24.053.000 26.809.000 33.741.000 24.393.000 20.269.000
Andre fordringer 11.259.000 6.384.000 6.771.000 3.804.000 2.300.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 128.000 13.177.000 10.908.000 11.051.000 3.841.000
Sum omløpsmidler 77.890.000 80.140.000 88.626.000 64.452.000 43.579.000
Sum eiendeler 85.659.000 84.786.000 90.645.000 66.567.000 45.533.000
Sum opptjent egenkapital 51.696.000 47.698.000 42.522.000 36.834.000 33.001.000
Sum egenkapital 51.696.000 47.698.000 42.522.000 36.834.000 33.001.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.716.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.667.000 7.000.000 0 0 0
Leverandørgjeld 26.249.000 29.758.000 47.842.000 29.362.000 12.090.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 125.000 100.000 80.000 135.000 151.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 207.000 229.000 201.000 236.000 291.000
Sum kortsiktig gjeld 29.297.000 30.087.000 48.123.000 29.733.000 12.532.000
Sum gjeld og egenkapital 85.660.000 84.785.000 90.645.000 66.567.000 45.533.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 48.593.000 50.053.000 40.503.000 34.719.000 31.047.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.7 1.8 2.2 3.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.1 1.3 2.2
Soliditet 60.4 56.3 46.9 55.3 72.5
Resultatgrad 4.1 3.6 4.5 3.7 1.8
Rentedekningsgrad 20.8 41.5 67.6 26.8 14.5
Gjeldsgrad 0.7 0.8 1.1 0.8 0.4
Total kapitalrentabilitet 9.9 9.8 9.5 7.9 5.9
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
PROKURA HVER FOR SEG
TENNEBØ JOHAN KRISTOFFER
TENNEBØ KARL HENNING
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex