Brødrene Steine As
Juridisk navn:  Brødrene Steine As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90827658
Vallandshaugen 14 Vallandshaugen 14 Fax:
5600 Norheimsund 5600 Norheimsund
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 930217840
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/12/1981
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Faktaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.48%
Resultat  
  
67.79%
Egenkapital  
  
-4.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.329.000 4.266.000 4.042.000 3.934.000 4.358.000
Resultat: -153.000 -475.000 -261.000 -76.000 452.000
Egenkapital: 2.417.000 2.538.000 2.912.000 3.114.000 3.245.000
Regnskap for  Brødrene Steine As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.329.000 4.266.000 4.042.000 3.934.000 4.358.000
Driftskostnader -4.483.000 -4.742.000 -4.314.000 -4.005.000 -3.881.000
Driftsresultat -153.000 -475.000 -271.000 -72.000 478.000
Finansinntekter 2.000 4.000 21.000 20.000 15.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -10.000 -25.000 -41.000
Finans 0 11.000 -5.000 -26.000
Resultat før skatt -153.000 -475.000 -261.000 -76.000 452.000
Skattekostnad 32.000 102.000 59.000 19.000 -108.000
Årsresultat -121.000 -374.000 -202.000 -57.000 344.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 922.000 1.550.000 1.497.000 2.190.000 2.872.000
Sum omløpsmidler 2.425.000 2.226.000 1.949.000 2.069.000 2.159.000
Sum eiendeler 3.347.000 3.776.000 3.446.000 4.259.000 5.031.000
Sum opptjent egenkapital 2.317.000 2.438.000 2.812.000 3.014.000 3.145.000
Sum egenkapital 2.417.000 2.538.000 2.912.000 3.114.000 3.245.000
Sum langsiktig gjeld 314.000 798.000 0 490.000 1.059.000
Sum kortsiktig gjeld 616.000 440.000 534.000 656.000 727.000
Sum gjeld og egenkapital 3.347.000 3.776.000 3.446.000 4.260.000 5.031.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.329.000 4.266.000 4.042.000 3.934.000 4.038.000
Andre inntekter 0 0 0 320.000
Driftsinntekter 4.329.000 4.266.000 4.042.000 3.934.000 4.358.000
Varekostnad -710.000 -472.000 -611.000 -505.000 -474.000
Lønninger -1.248.000 -1.348.000 -1.259.000 -1.311.000 -1.156.000
Avskrivning -503.000 -622.000 -625.000 -639.000 -683.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.022.000 -2.300.000 -1.819.000 -1.550.000 -1.568.000
Driftskostnader -4.483.000 -4.742.000 -4.314.000 -4.005.000 -3.881.000
Driftsresultat -153.000 -475.000 -271.000 -72.000 478.000
Finansinntekter 2.000 4.000 21.000 20.000 15.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -10.000 -25.000 -41.000
Finans 0 11.000 -5.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -75.000 0
Årsresultat -121.000 -374.000 -202.000 -57.000 344.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 192.000 136.000 15.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 456.000 1.016.000 1.576.000 2.137.000
Driftsløsøre 16.000 63.000 124.000 189.000 226.000
Sum varige driftsmidler 16.000 519.000 1.140.000 1.765.000 2.363.000
Sum finansielle anleggsmidler 714.000 895.000 342.000 425.000 509.000
Sum anleggsmidler 922.000 1.550.000 1.497.000 2.190.000 2.872.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 688.000 460.000 954.000 704.000 648.000
Andre fordringer 61.000 20.000 69.000 158.000 60.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.677.000 1.746.000 926.000 1.207.000 1.452.000
Sum omløpsmidler 2.425.000 2.226.000 1.949.000 2.069.000 2.159.000
Sum eiendeler 3.347.000 3.776.000 3.446.000 4.259.000 5.031.000
Sum opptjent egenkapital 2.317.000 2.438.000 2.812.000 3.014.000 3.145.000
Sum egenkapital 2.417.000 2.538.000 2.912.000 3.114.000 3.245.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 60.000 126.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 314.000 798.000 0 490.000 1.059.000
Leverandørgjeld 211.000 244.000 154.000 207.000 246.000
Betalbar skatt 24.000 19.000 16.000 47.000 164.000
Skyldig offentlige avgifter 273.000 61.000 248.000 221.000 225.000
Utbytte 0 0 -75.000 0
Annen kortsiktig gjeld 108.000 115.000 117.000 106.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 616.000 440.000 534.000 656.000 727.000
Sum gjeld og egenkapital 3.347.000 3.776.000 3.446.000 4.260.000 5.031.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.809.000 1.786.000 1.415.000 1.413.000 1.432.000
Likviditetsgrad 1 3.9 5.1 3.6 3.2 3
Likviditetsgrad 2 3.9 5.1 3.6 3.2 3
Soliditet 72.2 67.2 84.5 73.1 64.5
Resultatgrad -3.5 -11.1 -6.7 -1.8 1
Rentedekningsgrad -76.5 -118.8 -27.1 -2.9 11.7
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.2 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet -4.5 -12.5 -7.3 -1.2 9.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex