Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brødrene Steine As
Juridisk navn:  Brødrene Steine As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90827658
Vallandshaugen 14 Vallandshaugen 14 Fax:
5600 Norheimsund 5600 Norheimsund
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 930217840
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/12/1981
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Faktaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.64%
Resultat  
  
593.46%
Egenkapital  
  
24.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.612.000 4.329.000 4.266.000 4.042.000 3.934.000
Resultat: 755.000 -153.000 -475.000 -261.000 -76.000
Egenkapital: 3.006.000 2.417.000 2.538.000 2.912.000 3.114.000
Regnskap for  Brødrene Steine As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.612.000 4.329.000 4.266.000 4.042.000 3.934.000
Driftskostnader -4.858.000 -4.483.000 -4.742.000 -4.314.000 -4.005.000
Driftsresultat 755.000 -153.000 -475.000 -271.000 -72.000
Finansinntekter 1.000 2.000 4.000 21.000 20.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -4.000 -10.000 -25.000
Finans 0 11.000 -5.000
Resultat før skatt 755.000 -153.000 -475.000 -261.000 -76.000
Skattekostnad -166.000 32.000 102.000 59.000 19.000
Årsresultat 589.000 -121.000 -374.000 -202.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.288.000 922.000 1.550.000 1.497.000 2.190.000
Sum omløpsmidler 2.912.000 2.425.000 2.226.000 1.949.000 2.069.000
Sum eiendeler 4.200.000 3.347.000 3.776.000 3.446.000 4.259.000
Sum opptjent egenkapital 2.906.000 2.317.000 2.438.000 2.812.000 3.014.000
Sum egenkapital 3.006.000 2.417.000 2.538.000 2.912.000 3.114.000
Sum langsiktig gjeld 252.000 314.000 798.000 0 490.000
Sum kortsiktig gjeld 943.000 616.000 440.000 534.000 656.000
Sum gjeld og egenkapital 4.201.000 3.347.000 3.776.000 3.446.000 4.260.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.612.000 4.329.000 4.266.000 4.042.000 3.934.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 5.612.000 4.329.000 4.266.000 4.042.000 3.934.000
Varekostnad -896.000 -710.000 -472.000 -611.000 -505.000
Lønninger -1.609.000 -1.248.000 -1.348.000 -1.259.000 -1.311.000
Avskrivning -16.000 -503.000 -622.000 -625.000 -639.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.337.000 -2.022.000 -2.300.000 -1.819.000 -1.550.000
Driftskostnader -4.858.000 -4.483.000 -4.742.000 -4.314.000 -4.005.000
Driftsresultat 755.000 -153.000 -475.000 -271.000 -72.000
Finansinntekter 1.000 2.000 4.000 21.000 20.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -4.000 -10.000 -25.000
Finans 0 11.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -75.000
Årsresultat 589.000 -121.000 -374.000 -202.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 160.000 192.000 136.000 15.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 456.000 1.016.000 1.576.000
Driftsløsøre 151.000 16.000 63.000 124.000 189.000
Sum varige driftsmidler 151.000 16.000 519.000 1.140.000 1.765.000
Sum finansielle anleggsmidler 977.000 714.000 895.000 342.000 425.000
Sum anleggsmidler 1.288.000 922.000 1.550.000 1.497.000 2.190.000
Varebeholdning 97.000 0 0 0
Kundefordringer 459.000 688.000 460.000 954.000 704.000
Andre fordringer 136.000 61.000 20.000 69.000 158.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.220.000 1.677.000 1.746.000 926.000 1.207.000
Sum omløpsmidler 2.912.000 2.425.000 2.226.000 1.949.000 2.069.000
Sum eiendeler 4.200.000 3.347.000 3.776.000 3.446.000 4.259.000
Sum opptjent egenkapital 2.906.000 2.317.000 2.438.000 2.812.000 3.014.000
Sum egenkapital 3.006.000 2.417.000 2.538.000 2.912.000 3.114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 60.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 252.000 314.000 798.000 0 490.000
Leverandørgjeld 390.000 211.000 244.000 154.000 207.000
Betalbar skatt 134.000 24.000 19.000 16.000 47.000
Skyldig offentlige avgifter 283.000 273.000 61.000 248.000 221.000
Utbytte 0 0 -75.000
Annen kortsiktig gjeld 136.000 108.000 115.000 117.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 943.000 616.000 440.000 534.000 656.000
Sum gjeld og egenkapital 4.201.000 3.347.000 3.776.000 3.446.000 4.260.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.969.000 1.809.000 1.786.000 1.415.000 1.413.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.9 5.1 3.6 3.2
Likviditetsgrad 2 3.0 3.9 5.1 3.6 3.2
Soliditet 71.6 72.2 67.2 84.5 73.1
Resultatgrad 13.5 -3.5 -11.1 -6.7 -1.8
Rentedekningsgrad 755.0 -76.5 -118.8 -27.1 -2.9
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 18.0 -4.5 -12.5 -7.3 -1.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex