Brødrene Brubakken As
Juridisk navn:  Brødrene Brubakken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35981419
Storgata 12 Storgata 12 Fax: 35981916
3770 Kragerø 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 910847759
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 6/26/1974
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Eriksen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.19%
Resultat  
  
-166.9%
Egenkapital  
  
-25.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.497.000 10.517.000 8.646.000 8.382.000 8.168.000
Resultat: -192.000 287.000 16.000 -255.000 -294.000
Egenkapital: 573.000 766.000 479.000 463.000 717.000
Regnskap for  Brødrene Brubakken As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.497.000 10.517.000 8.646.000 8.382.000 8.168.000
Driftskostnader -10.649.000 -10.187.000 -8.578.000 -8.596.000 -8.456.000
Driftsresultat -151.000 330.000 68.000 -213.000 -289.000
Finansinntekter 2.000 7.000 4.000 7.000 7.000
Finanskostnader -43.000 -51.000 -56.000 -49.000 -12.000
Finans -41.000 -44.000 -52.000 -42.000 -5.000
Resultat før skatt -192.000 287.000 16.000 -255.000 -294.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -192.000 287.000 16.000 -255.000 -294.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 747.000 501.000 628.000 719.000 853.000
Sum omløpsmidler 1.376.000 1.814.000 1.328.000 1.375.000 1.457.000
Sum eiendeler 2.123.000 2.315.000 1.956.000 2.094.000 2.310.000
Sum opptjent egenkapital 453.000 646.000 359.000 343.000 597.000
Sum egenkapital 573.000 766.000 479.000 463.000 717.000
Sum langsiktig gjeld 653.000 745.000 832.000 914.000 993.000
Sum kortsiktig gjeld 897.000 804.000 646.000 718.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 2.123.000 2.315.000 1.957.000 2.095.000 2.310.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.495.000 10.504.000 8.646.000 8.371.000 8.168.000
Andre inntekter 2.000 13.000 0 11.000 0
Driftsinntekter 10.497.000 10.517.000 8.646.000 8.382.000 8.168.000
Varekostnad -5.229.000 -5.102.000 -4.182.000 -3.943.000 -4.043.000
Lønninger -4.023.000 -3.681.000 -3.035.000 -3.344.000 -3.180.000
Avskrivning -94.000 -107.000 -131.000 -134.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.303.000 -1.297.000 -1.230.000 -1.175.000 -1.133.000
Driftskostnader -10.649.000 -10.187.000 -8.578.000 -8.596.000 -8.456.000
Driftsresultat -151.000 330.000 68.000 -213.000 -289.000
Finansinntekter 2.000 7.000 4.000 7.000 7.000
Finanskostnader -43.000 -51.000 -56.000 -49.000 -12.000
Finans -41.000 -44.000 -52.000 -42.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -192.000 287.000 16.000 -255.000 -294.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 714.000 468.000 575.000 706.000 840.000
Sum varige driftsmidler 714.000 468.000 575.000 706.000 840.000
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 33.000 53.000 13.000 13.000
Sum anleggsmidler 747.000 501.000 628.000 719.000 853.000
Varebeholdning 844.000 638.000 489.000 502.000 425.000
Kundefordringer 262.000 201.000 338.000 332.000 305.000
Andre fordringer 111.000 50.000 71.000 25.000 216.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 160.000 925.000 431.000 516.000 512.000
Sum omløpsmidler 1.376.000 1.814.000 1.328.000 1.375.000 1.457.000
Sum eiendeler 2.123.000 2.315.000 1.956.000 2.094.000 2.310.000
Sum opptjent egenkapital 453.000 646.000 359.000 343.000 597.000
Sum egenkapital 573.000 766.000 479.000 463.000 717.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 75.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 653.000 745.000 832.000 914.000 993.000
Leverandørgjeld 49.000 52.000 34.000 59.000 94.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 377.000 391.000 262.000 281.000 195.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 395.000 361.000 350.000 378.000 311.000
Sum kortsiktig gjeld 897.000 804.000 646.000 718.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 2.123.000 2.315.000 1.957.000 2.095.000 2.310.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 479.000 1.010.000 682.000 657.000 857.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.3 2.1 1.9 2.4
Likviditetsgrad 2 0.6 1.5 1.3 1.2 1.7
Soliditet 27.0 33.1 24.5 22.1 3
Resultatgrad -1.4 3.1 0.8 -2.5 -3.5
Rentedekningsgrad -3.5 6.5 1.2 -4.3 -24.1
Gjeldsgrad 2.7 2.0 3.1 3.5 2.2
Total kapitalrentabilitet -7.0 14.6 3.7 -9.8 -12.2
Signatur
14.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.10.2013
Prokura hver for seg
Steinar Brubakken
Olav Brubakken
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex