Bosvik Gartneri AS
Juridisk navn:  Bosvik Gartneri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37155140
Risørveien 583 Risørveien 583 Fax: 37153878
4950 Risør 4950 Risør
Fylke: Kommune:
Agder Risør
Org.nr: 857468872
Aksjekapital: 105.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/15/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Øygarden & Knudsen Revisjon As
Regnskapsfører: Saldo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.22%
Resultat  
  
231.16%
Egenkapital  
  
45.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 21.357.000 18.863.000 16.564.000 15.073.000 15.516.000
Resultat: 712.000 215.000 286.000 189.000 83.000
Egenkapital: 1.762.000 1.209.000 1.180.000 1.213.000 1.116.000
Regnskap for  Bosvik Gartneri AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 21.357.000 18.863.000 16.564.000 15.073.000 15.516.000
Driftskostnader -20.577.000 -18.665.000 -16.280.000 -14.872.000 -15.448.000
Driftsresultat 781.000 199.000 283.000 201.000 68.000
Finansinntekter 116.000 64.000 40.000 35.000 43.000
Finanskostnader -185.000 -48.000 -38.000 -46.000 -28.000
Finans -69.000 16.000 2.000 -11.000 15.000
Resultat før skatt 712.000 215.000 286.000 189.000 83.000
Skattekostnad -160.000 -51.000 -70.000 -52.000 -27.000
Årsresultat 553.000 165.000 216.000 137.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.106.000 1.071.000 1.145.000 1.277.000 1.408.000
Sum omløpsmidler 3.596.000 2.942.000 2.537.000 2.415.000 2.456.000
Sum eiendeler 4.702.000 4.013.000 3.682.000 3.692.000 3.864.000
Sum opptjent egenkapital 1.657.000 1.104.000 1.075.000 1.108.000 1.011.000
Sum egenkapital 1.762.000 1.209.000 1.180.000 1.213.000 1.116.000
Sum langsiktig gjeld 85.000 148.000 199.000 250.000 380.000
Sum kortsiktig gjeld 2.856.000 2.656.000 2.304.000 2.229.000 2.369.000
Sum gjeld og egenkapital 4.703.000 4.013.000 3.683.000 3.692.000 3.865.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.152.000 18.863.000 16.564.000 15.073.000 15.500.000
Andre inntekter 205.000 0 0 0 16.000
Driftsinntekter 21.357.000 18.863.000 16.564.000 15.073.000 15.516.000
Varekostnad -17.249.000 -15.441.000 -13.427.000 -12.161.000 -12.638.000
Lønninger -1.884.000 -1.921.000 -1.558.000 -1.393.000 -1.436.000
Avskrivning -138.000 -136.000 -137.000 -139.000 -141.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.306.000 -1.167.000 -1.158.000 -1.179.000 -1.233.000
Driftskostnader -20.577.000 -18.665.000 -16.280.000 -14.872.000 -15.448.000
Driftsresultat 781.000 199.000 283.000 201.000 68.000
Finansinntekter 116.000 64.000 40.000 35.000 43.000
Finanskostnader -185.000 -48.000 -38.000 -46.000 -28.000
Finans -69.000 16.000 2.000 -11.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -135.000 -250.000 -40.000 -85.000
Årsresultat 553.000 165.000 216.000 137.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 87.000 97.000 89.000 77.000 64.000
Fast eiendom 795.000 881.000 967.000 1.053.000 1.139.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 127.000 94.000 80.000 132.000 185.000
Sum varige driftsmidler 922.000 975.000 1.047.000 1.184.000 1.324.000
Sum finansielle anleggsmidler 97.000 0 9.000 15.000 21.000
Sum anleggsmidler 1.106.000 1.071.000 1.145.000 1.277.000 1.408.000
Varebeholdning 289.000 233.000 237.000 253.000 230.000
Kundefordringer 1.891.000 1.787.000 1.948.000 1.940.000 1.886.000
Andre fordringer 80.000 54.000 48.000 42.000 60.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.337.000 868.000 304.000 180.000 280.000
Sum omløpsmidler 3.596.000 2.942.000 2.537.000 2.415.000 2.456.000
Sum eiendeler 4.702.000 4.013.000 3.682.000 3.692.000 3.864.000
Sum opptjent egenkapital 1.657.000 1.104.000 1.075.000 1.108.000 1.011.000
Sum egenkapital 1.762.000 1.209.000 1.180.000 1.213.000 1.116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 85.000 148.000 199.000 250.000 380.000
Leverandørgjeld 1.540.000 1.789.000 1.519.000 1.637.000 2.033.000
Betalbar skatt 150.000 58.000 82.000 65.000 42.000
Skyldig offentlige avgifter 979.000 605.000 560.000 396.000 156.000
Utbytte -135.000 -250.000 -40.000 -85.000
Annen kortsiktig gjeld 187.000 204.000 144.000 130.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 2.856.000 2.656.000 2.304.000 2.229.000 2.369.000
Sum gjeld og egenkapital 4.703.000 4.013.000 3.683.000 3.692.000 3.865.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 740.000 286.000 233.000 186.000 87.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.2 1 1 1 0.9
Soliditet 37.5 30.1 3 32.9 28.9
Resultatgrad 3.7 1.1 1.7 1.3 0.4
Rentedekningsgrad 4.2 4.1 7.4 4.4 2.4
Gjeldsgrad 1.7 2.3 2.1 2 2.5
Total kapitalrentabilitet 19.1 6.6 8.8 6.4 2.9
Signatur
03.03.2021
STYRET.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex