Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bondetampen As
Juridisk navn:  Bondetampen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hanaveien 4 Hanaveien 4 Fax:
4327 Sandnes 4327 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 922936811
Aksjekapital: 30.100 NOK
Etableringsdato: 6/1/2019 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
446.47%
Resultat  
  
-4740%
Egenkapital  
  
-603.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 929.000 170.000
Resultat: -232.000 5.000
Egenkapital: -151.000 30.000
Regnskap for  Bondetampen As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 929.000 170.000
Driftskostnader -1.161.000 -161.000
Driftsresultat -232.000 9.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -4.000
Finans 0 -4.000
Resultat før skatt -232.000 5.000
Skattekostnad 51.000 0
Årsresultat -181.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.139.000 840.000
Sum omløpsmidler 78.000 293.000
Sum eiendeler 1.217.000 1.133.000
Sum opptjent egenkapital -176.000 5.000
Sum egenkapital -151.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 1.313.000 1.054.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 1.216.000 1.132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 929.000 170.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 929.000 170.000
Varekostnad -645.000 -69.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -122.000 -11.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -394.000 -81.000
Driftskostnader -1.161.000 -161.000
Driftsresultat -232.000 9.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -4.000
Finans 0 -4.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -181.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 51.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 925.000 840.000
Driftsløsøre 164.000 0
Sum varige driftsmidler 1.088.000 840.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.139.000 840.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 19.000 11.000
Andre fordringer 11.000 177.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 48.000 105.000
Sum omløpsmidler 78.000 293.000
Sum eiendeler 1.217.000 1.133.000
Sum opptjent egenkapital -176.000 5.000
Sum egenkapital -151.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.313.000 1.054.000
Leverandørgjeld 53.000 49.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 55.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 1.216.000 1.132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 244.000
Likviditetsgrad 1 1.4 6
Likviditetsgrad 2 1.4 6
Soliditet -12.4 2.6
Resultatgrad 5.3
Rentedekningsgrad 2.3
Gjeldsgrad -9.1 36.8
Total kapitalrentabilitet -19.1 0.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex