Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bondensvalg As
Juridisk navn:  Bondensvalg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91755534
Bergeveien 132 Bergeveien 132 Fax:
4903 Tvedestrand 4903 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 815822072
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/10/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Avenir Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.86%
Resultat  
  
39.46%
Egenkapital  
  
51.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 112.000 219.000 434.000 0 0
Resultat: -135.000 -223.000 -375.000 -35.000 -14.000
Egenkapital: -339.000 -704.000 -481.000 -106.000 -71.000
Regnskap for  Bondensvalg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 112.000 219.000 434.000 0 0
Driftskostnader -237.000 -432.000 -809.000 -35.000 -14.000
Driftsresultat -125.000 -213.000 -375.000 -35.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -10.000 0 0 0
Finans -10.000 -10.000 0 0 0
Resultat før skatt -135.000 -223.000 -375.000 -35.000 -14.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -135.000 -223.000 -375.000 -35.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 28.000 36.000 0 0
Sum omløpsmidler 219.000 362.000 385.000 121.000 1.000
Sum eiendeler 242.000 390.000 421.000 121.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -439.000 -804.000 -581.000 -206.000 -171.000
Sum egenkapital -339.000 -704.000 -481.000 -106.000 -71.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 581.000 1.095.000 902.000 227.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 242.000 391.000 421.000 121.000 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 112.000 131.000 172.000 0 0
Andre inntekter 88.000 262.000 0 0
Driftsinntekter 112.000 219.000 434.000 0 0
Varekostnad -100.000 -38.000 -323.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -6.000 -7.000 -9.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -131.000 -387.000 -477.000 -35.000 -14.000
Driftskostnader -237.000 -432.000 -809.000 -35.000 -14.000
Driftsresultat -125.000 -213.000 -375.000 -35.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -10.000 0 0 0
Finans -10.000 -10.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -135.000 -223.000 -375.000 -35.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 28.000 36.000 0 0
Sum varige driftsmidler 23.000 28.000 36.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.000 28.000 36.000 0 0
Varebeholdning 191.000 281.000 156.000 121.000 0
Kundefordringer 16.000 -1.000 14.000 0 0
Andre fordringer 17.000 67.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 66.000 148.000 0 1.000
Sum omløpsmidler 219.000 362.000 385.000 121.000 1.000
Sum eiendeler 242.000 390.000 421.000 121.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -439.000 -804.000 -581.000 -206.000 -171.000
Sum egenkapital -339.000 -704.000 -481.000 -106.000 -71.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 4.000 272.000 121.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 576.000 1.089.000 628.000 104.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 581.000 1.095.000 902.000 227.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 242.000 391.000 421.000 121.000 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -362.000 -733.000 -517.000 -106.000 -71.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.4 0 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0 0
Soliditet -140.1 -180.1 -114.3 -87.6
Resultatgrad -111.6 -97.3 -86.4
Rentedekningsgrad -12.5 -21.3
Gjeldsgrad -1.7 -1.6 -1.9 -2.1
Total kapitalrentabilitet -51.7 -54.5 -89.1 -28.9
Signatur
30.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex