Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bonden & Kokken As
Juridisk navn:  Bonden & Kokken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordsjøvegen 1215C Nordsjøvegen 1215C Fax:
4343 Orre 4343 Orre
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 921549547
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/7/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
78.95%
Egenkapital  
  
-52.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 0 0 55.000
Resultat: -8.000 -38.000 44.000
Egenkapital: 9.000 19.000 55.000
Regnskap for  Bonden & Kokken As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 55.000
Driftskostnader -9.000 -37.000 -11.000
Driftsresultat -9.000 -37.000 44.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -8.000 -38.000 44.000
Skattekostnad -2.000 2.000 -9.000
Årsresultat -10.000 -36.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.000 0
Sum omløpsmidler 19.000 21.000 83.000
Sum eiendeler 19.000 23.000 83.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 -11.000 35.000
Sum egenkapital 9.000 19.000 55.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 4.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 19.000 23.000 82.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 55.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 55.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -37.000 -11.000
Driftskostnader -9.000 -37.000 -11.000
Driftsresultat -9.000 -37.000 44.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -10.000 -36.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 69.000
Andre fordringer 13.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.000 20.000 14.000
Sum omløpsmidler 19.000 21.000 83.000
Sum eiendeler 19.000 23.000 83.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 -11.000 35.000
Sum egenkapital 9.000 19.000 55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 14.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 3.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 4.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 19.000 23.000 82.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 17.000 55.000
Likviditetsgrad 1 1.9 5.3 3
Likviditetsgrad 2 1.9 5.3 3
Soliditet 47.4 82.6 66.3
Resultatgrad 8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet -47.4 -160.9 5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex